den haag metro

Den Haag wil met de metro naar zee

14 juni 2017

2 minuten

Meer ruimte voor voetganger en fiets en een metro naar zee. Met deze en andere plannen hoopt de gemeente Den Haag de bereikbaarheid in de komende 25 jaar op peil te houden. Dat blijkt uit de nieuwe Mobiliteitsagenda die door wethouder De Bruijn (verkeer, D66) is gepresenteerd.

Bereikbaarheid onder druk

Den Haag verwacht dat haar inwonertal tot 2040 met ongeveer 15 procent zal groeien. Die 50.000 tot 80.000 extra inwoners zijn het gevolg van een geboorteoverschot en een postief migratiesaldo. Omdat ook het aantal eenpersoonshuishoudens stijgt, zijn er naar schatting 25.000 tot 40.000 extra woningen nodig. Ook de groei van het toerisme gaat naar verwachting door. Dat zet de bereikbaarheid van de stad onder druk. Daarnaast wil de stad in 2040 klimaatneutraal zijn.

Veranderende rol auto

In de nieuwe Mobiliteitsagenda komt een veranderende rol voor de auto naar voren. Tussen 1990 en 2014 nam het percentage autoverplaatsingen binnen het totale vervoer al af van 65 naar 47 procent. Fiets en openbaar vervoer groeien. Den Haag verwacht het gebruik van het OV een impuls te kunnen geven door onder meer snellere verbindingen tussen stad en zee (via een nieuwe metro), uitbreiding van RandstadRail, betere P+R-voorzieningen en extra voorzieningen rond OV-locaties zoals fietsenstallingen.

Meer fietsvoorzieningen

Daarnaast wil Den Haag ook fors in andere fietsvoorzieningen investeren. Onder meer door de versnelde aanleg van zogenaamde snelfietsroutes die knooppunten in de stad verbinden en ook een snelle route bieden naar recreatiegebied. Verder wil de stad inhaken op technische innovaties (autonoom en elektrisch rijden) en lokale mobiliteits-oplossingen van buurtbewoners beter faciliteren.

Kosten zeker 2 à 3 miljard

Den Haag schat voor de ‘schaalsprong’ in haar openbaar vervoer een bedrag van 2 a 3 miljard euro nodig te hebben. Daarnaast zijn ook extra middelen nodig voor het beheer, onderhoud en exploitatie van het openbaar vervoer. Volgens de gemeente is eerst verdere uitwerking van de projecten nodig om deze bedragen verder te preciseren en te onderbouwen.


Bron: Binnenlands Bestuur


Cover: ‘den haag metro’


martin hendriksma

Door Martin Hendriksma

Schrijver en redacteur bij Binnenlands Bestuur


Meest recent

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024

Deltacommissaris Co Verdaas (l) krijgt het derde deel van het Framework overhandigd van Jan Kadijk van stichting Dutch Green Building Council. door Dutch Green Building Council (bron: Dutch Green Building Council)

Standaardaanpak voor het beoordelen van klimaatrisico’s op gebouwniveau compleet

Het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ moet de standaardaanpak worden waarmee tot op gebouwniveau duidelijk wordt wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Het derde en laatste deel van het instrument werd deze week gepresenteerd.

Nieuws

14 juni 2024

GO weekoverzicht 13 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin heel veel kan, ook al gaat dat niet vanzelf

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu maakte duidelijk dat er heel veel kan, maar ook nog veel moet gebeuren. Voor samenwerking bij grote gebiedsontwikkelingen, de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en een klimaatbestendige ruimtelijke ordening.

Weekoverzicht

13 juni 2024