den haag metro

Den Haag wil met de metro naar zee

14 juni 2017

2 minuten

Meer ruimte voor voetganger en fiets en een metro naar zee. Met deze en andere plannen hoopt de gemeente Den Haag de bereikbaarheid in de komende 25 jaar op peil te houden. Dat blijkt uit de nieuwe Mobiliteitsagenda die door wethouder De Bruijn (verkeer, D66) is gepresenteerd.

Bereikbaarheid onder druk

Den Haag verwacht dat haar inwonertal tot 2040 met ongeveer 15 procent zal groeien. Die 50.000 tot 80.000 extra inwoners zijn het gevolg van een geboorteoverschot en een postief migratiesaldo. Omdat ook het aantal eenpersoonshuishoudens stijgt, zijn er naar schatting 25.000 tot 40.000 extra woningen nodig. Ook de groei van het toerisme gaat naar verwachting door. Dat zet de bereikbaarheid van de stad onder druk. Daarnaast wil de stad in 2040 klimaatneutraal zijn.

Veranderende rol auto

In de nieuwe Mobiliteitsagenda komt een veranderende rol voor de auto naar voren. Tussen 1990 en 2014 nam het percentage autoverplaatsingen binnen het totale vervoer al af van 65 naar 47 procent. Fiets en openbaar vervoer groeien. Den Haag verwacht het gebruik van het OV een impuls te kunnen geven door onder meer snellere verbindingen tussen stad en zee (via een nieuwe metro), uitbreiding van RandstadRail, betere P+R-voorzieningen en extra voorzieningen rond OV-locaties zoals fietsenstallingen.

Meer fietsvoorzieningen

Daarnaast wil Den Haag ook fors in andere fietsvoorzieningen investeren. Onder meer door de versnelde aanleg van zogenaamde snelfietsroutes die knooppunten in de stad verbinden en ook een snelle route bieden naar recreatiegebied. Verder wil de stad inhaken op technische innovaties (autonoom en elektrisch rijden) en lokale mobiliteits-oplossingen van buurtbewoners beter faciliteren.

Kosten zeker 2 à 3 miljard

Den Haag schat voor de ‘schaalsprong’ in haar openbaar vervoer een bedrag van 2 a 3 miljard euro nodig te hebben. Daarnaast zijn ook extra middelen nodig voor het beheer, onderhoud en exploitatie van het openbaar vervoer. Volgens de gemeente is eerst verdere uitwerking van de projecten nodig om deze bedragen verder te preciseren en te onderbouwen.


Bron: Binnenlands Bestuur


Cover: ‘den haag metro’


martin hendriksma

Door Martin Hendriksma

Schrijver en redacteur bij Binnenlands Bestuur


Meest recent

Utrechtse Heuvelrug door MPPhotograph (bron: Shutterstock)

Geen primaire taak, maar toch moet de provincie een nadrukkelijke groen-rol claimen

Provincies gaan er niet over maar zouden zich er wel mee moeten bemoeien: groen. Dat adviseert de Provinciale Commissie Leefomgeving van de provincie Utrecht. Met diverse instrumenten kan de provincie haar groen-rol vormgeven.

Analyse

31 mei 2023

Bouwplaats door Worldpics (bron: Shutterstock)

Conceptwoningen realiseren? Een bouwstroom opstarten helpt

Conceptwoningen zijn aan een duidelijke opmars bezig. Ze kunnen snel en met een behoorlijke kwaliteit gerealiseerd worden. Zeker als dat in grotere bouwstromen gebeurt. Brink begeleidt een aantal ervan in Nederland en trekt lessen uit de aanpak.

Analyse

31 mei 2023

Luchtfoto van het distributiecentrum, drone-fotografie van de industriële logistieke zone. door marcinjozwiak (bron: Shutterstock)

Draai de beleidskolom om! Een nadere reflectie op de nieuwe Nota Ruimte

Hij zingt inmiddels al volop rond: de nieuwe Nota Ruimte. Hoogleraar Co Verdaas houdt een pleidooi voor terughoudendheid aan de kant van het Rijk. Kom niet zelf met nieuwe concepten maar laat de regio’s aan het woord.

Analyse

30 mei 2023