Thumb_retail winkels_0_667px

Detailhandel Nederland waarschuwt voor te veel aan nieuwbouwplannen

22 mei 2013

1 minuut

Nieuws In Nederland bestaan plannen voor in totaal 2,5 mln m² nieuwe winkelruimte, zo'n 9000 winkelpanden. Als al deze plannen worden gerealiseerd, loopt de leegstand op tot gemiddeld 18% (nu 10%). Dat blijkt uit een inventarisatie van Detailhandel Nederland. De belangenorganisatie voor retailers waarschuwt voor ontwrichting van het winkelbestand en een sterk gevoel van onveiligheid.

De winkeliersorganisatie pleit bij provincies om regie te houden op de ruimtelijke ordening van nieuwe ontwikkelingen in de detailhandel. Een aantal provincies voert al een detailhandelsbeleid met doorwerking in regels met betrekking tot de ruimtelijke ordening. Detailhandel Nederland roept nu alle provincies op om detailhandel als provinciaal belang te zien, een sterke regie te voeren en niet te schuwen om de doorzettingsmacht ten opzichte van gemeenten te gebruiken. 'Het is van belang dat gemeenten bij nieuwe ontwikkelingen rekening houden met de effecten voor de regio voor de lange termijn en of er sprake is van een groei- of krimpregio. Gemeenten moeten met een geactualiseerd beleid en de benodigde middelen inzetten op bovenregionale afstemming en het opruimen van vierkante meters detailhandel zonder toekomstperspectief. Daarbij zal tevens de marktwerking in de huidige economische situatie er waarschijnlijk toe leiden dat een deel van de plannen voor nieuwe detailhandel niet gerealiseerd zal worden.


Cover: ‘Thumb_retail winkels_0_667px’Meest recent

Polderlandschap in vogelvlucht door Mauvries (bron: Shutterstock)

Schakel regio's niet plat gelijk, maar kijk wat meeste impact heeft

De VU en HA doen onderzoek naar de verschraling van voorzieningen in aandachtswijken. Die bevinden zich zowel in steden als in rurale krimpgebieden. Onderzoekers Henri de Groot, Lex Veldboer en Mathieu Steijn pleiten voor fijnmazige oplossingen.

Onderzoek

5 december 2023

Begroeid trafohuis Beatrixkwartier Den Haag door Nanda Sluijsmans (bron: Wikipedia Commons)

Zoeken naar combinatiekracht: lessen uit energie, infrastructuur en gebiedsontwikkeling.

Wat kunnen we in de energietransitie leren van de infrastructuur en gebiedsontwikkeling om wél tot gecombineerde oplossingen te komen? Paul van den Bragt rapporteert over het recente Congres Regionale Energie en Lokale Warmte.

Verslag

5 december 2023

Suikerterrein vanaf de oever door Rinske Brand (bron: Rinske Brand)

Cultuur & GO #10 Suikerterrein Groningen: laboratorium voor de stad

Waar eerst de bieten werden verwerkt tot suiker, ontstaat nu een nieuw Gronings stadsdeel. Rinske Brand ging kijken op het voormalige Suikerunieterrein en sprak met betrokkenen over een gebied waar vooralsnog de tijdelijkheid regeert.

Uitgelicht
Casus

4 december 2023