Thumb_retail winkels_0_667px

Detailhandel Nederland waarschuwt voor te veel aan nieuwbouwplannen

22 mei 2013

1 minuut

Nieuws In Nederland bestaan plannen voor in totaal 2,5 mln m² nieuwe winkelruimte, zo'n 9000 winkelpanden. Als al deze plannen worden gerealiseerd, loopt de leegstand op tot gemiddeld 18% (nu 10%). Dat blijkt uit een inventarisatie van Detailhandel Nederland. De belangenorganisatie voor retailers waarschuwt voor ontwrichting van het winkelbestand en een sterk gevoel van onveiligheid.

De winkeliersorganisatie pleit bij provincies om regie te houden op de ruimtelijke ordening van nieuwe ontwikkelingen in de detailhandel. Een aantal provincies voert al een detailhandelsbeleid met doorwerking in regels met betrekking tot de ruimtelijke ordening. Detailhandel Nederland roept nu alle provincies op om detailhandel als provinciaal belang te zien, een sterke regie te voeren en niet te schuwen om de doorzettingsmacht ten opzichte van gemeenten te gebruiken. 'Het is van belang dat gemeenten bij nieuwe ontwikkelingen rekening houden met de effecten voor de regio voor de lange termijn en of er sprake is van een groei- of krimpregio. Gemeenten moeten met een geactualiseerd beleid en de benodigde middelen inzetten op bovenregionale afstemming en het opruimen van vierkante meters detailhandel zonder toekomstperspectief. Daarbij zal tevens de marktwerking in de huidige economische situatie er waarschijnlijk toe leiden dat een deel van de plannen voor nieuwe detailhandel niet gerealiseerd zal worden.


Cover: ‘Thumb_retail winkels_0_667px’Meest recent

Prettige groene woonstraat in Eindhoven door Lea Rae (bron: shutterstock.com)

Tijd om de realiteit van de woningbehoefte onder ogen te zien: de menselijke maat moet terug

In de aanpak van de verstedelijking wordt teveel voorbij gegaan aan de grote vraag naar groenstedelijke woonmilieus. Volgens Sjors de Vries (Ruimtevolk) mag de scope flink worden verbreed. Ook naar de regio's buiten de Randstad.

Opinie

2 december 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van een tweede jeugd vol nieuwe mogelijkheden

Deze week gaat het op Gebiedsontwikkeling.nu over een tweede jeugd. Van vakantieparken tot Didam en van water en bodem tot het spoor: de nieuwe mogelijkheden in het vakgebied zijn eindeloos.

Nieuws

1 december 2022

City of London, Londen door IR Stone (bron: shutterstock.com)

Fysieke werkplek vergroot productiviteit, effecten thuiswerken nog onduidelijk

De coronapandemie maakte werken op afstand het nieuwe normaal. Terwijl het werken op een fysieke werkplek de productiviteit vergroot en innovatie stimuleert, volgens nieuw onderzoek.

Onderzoek

1 december 2022