Discussie “shake-out” corporaties - Afbeelding 1

Discussie “shake-out” corporaties

3 april 2011

2 minuten

Nieuws Een verdere inperking van het investeringsvermogen van woningcorporaties moet voorkomen worden. De EU-beschikking lost namelijk het falen van de markt niet op: de markt zal geen huurwoningen voor middeninkomens gaan realiseren en gemeenten verwachten dat corporaties gebiedsgericht blijven investeren in wijken waar zij domineren. Voorkomen moet worden dat afbraak plaats vindt van een goed functionerend sociaal huisvestingsstelsel en dat er gettowijken ontstaan.

Discussie “shake-out” corporaties - Afbeelding 1

‘Discussie “shake-out” corporaties - Afbeelding 1’


 *Links: Jurriën Veldhuizen, Rechts: Joop Hooghiemstra*

Dat vinden althans Jurriën Veldhuizen en Joop Hooghiemstra van Deloitte Real Estate Advisory. Als gevolg van bestaande wet- en regelgeving en de steeds engere interpretatie daarvan worden het investeringsvermogen in de sector en de terugverdienmogelijkheden steeds verder beperkt. De mogelijkheden investeringen te dekken staan onder druk en zullen onder meer door het huidige huurbeleid en de Nederlandse uitwerking van Europese regelgeving verder onder druk komen te staan. Veldhuizen en Hooghiemstra menen dat de teruggang van corporaties naar hun kerntaak misschien begrijpelijk is, maar dat het een weg is met een beperkt perspectief die op den duur alleen in een bankroet van de sector kan eindigen. Op zijn minst zal er een “shake-out” onder de corporaties plaatsvinden. Corporaties die toch terug willen naar de kerntaak, moeten zich volgens de onderzoekers in elk geval het volgende afvragen: Hoe definiëren wij de kerntaak? Wat is de schaalgrootte die daarbij past? Hoeveel corporaties blijven er over? Wat is het bekostigingsmodel van een zuivere sociale huisvester? Past de kerntaak bij de vraag, of leidt dit tot een tekort of overschot en daarmee tot een verstoring van de markt? En gaat dan de noodzaak om financieel te overleven overheersen in plaats van het bredere volkshuisvestelijke belang wat de corebusiness van corporaties is? Het zijn vragen die Veldhuizen en Hooghiemstra niet alleen zichzelf stellen.


Cover: ‘Discussie “shake-out” corporaties - Afbeelding 1’Meest recent

Waddinxveen, Nederland door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Friso de Zeeuw: “Dit coalitieakkoord biedt kansen voor gebiedsontwikkeling en daarmee voor de aanpak van de wooncrisis”

Het coalitieakkoord dat gisteren werd gepresenteerd biedt volgens emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw voldoende aanknopingspunten voor gebiedsontwikkeling en daarmee om de wooncrisis aan te pakken. “1 miljard euro per jaar, dat is geen kattenpis.”

Opinie

17 mei 2024

Wateroverlast Hattem door Paul Klein NL (bron: Shutterstock)

Klimaatrisico’s vragen om versneld en vooral veel concreter beleid

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de risico’s van teveel en te weinig water in kaart gebracht. Conclusie: het beleid om de zo noodzakelijke klimaatadaptatie vorm te geven is te abstract. Een concretiseringsslag is node gewenst.

Onderzoek

17 mei 2024

GO weekoverzicht 16 mei 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week met een nieuwe toekomst in de glazen GO-bol

Dit was een week op Gebiedsontwikkeling.nu vol nieuwe toekomstvisies. Die zijn nodig voor droge voeten, betere centrumgebieden, bouwen ondanks netcongestie en een geslaagde formatie.

Weekoverzicht

16 mei 2024