Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week op nieuwe gronden

6 april 2023

2 minuten

Nieuws Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week dan zijn dit dé stukken die je gelezen moet hebben. Deze week ging het letterlijk en figuurlijk over nieuwe grond. Voor woningen, voor het financieren van gebiedsontwikkeling en voor de kwestie Didam.

Brede welvaart in gebiedsontwikkeling is nieuw terrein. Rob Euwals, Tijl Hendrich en Stefan Thewissen komen in hun onderzoek tot vijf lessen om de effecten van gebiedsontwikkeling beter te kunnen wegen. Dit met het idee dat zoveel mogelijk mensen profiteren.

Lange tijd ging het goed: ambities betalen via de flappentap van de grondexploitatie. Maar volgens columnist Annius Hoornstra komt het einde van die ontsnappingstechniek in beeld. Complexe ruimtelijke opgaven vragen om een fundamenteel andere manier van financieren.

Anderhalf jaar geleden legde het Didam-arrest een bom onder het onderhands dealen tussen overheden en ontwikkelaars. Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft in haar uitspraak in de bodemprocedure bevestigd dat er geen grond was voor handjeklap achter gesloten deuren.

Het is een klassieke win-win: bouw woningen op grond van veehoudende bedrijven. Minder stikstof-uitstoot en meer woningen om de woningnood te verminderen. Samuel Orobio de Castro onderzocht hoe dit in de praktijk vorm kan krijgen.

Gebiedsontwikkelend Nederland kwam vorige week samen tijdens het SKG Jaarcongres in Amersfoort. In gesprek met hoogleraar Co Verdaas gaf DG Volkshuisvesting en Bouwen Chris Kuijpers zijn visie over de korte én lange termijnkeuzes die nodig zijn om tot uitvoeringskracht te komen.


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Park Nienoord in Leek, Groningen door INTREEGUE Photography (bron: shutterstock)

Naar meer balans in het natuurbeleid en een natuurinclusieve gebiedsontwikkeling

Natuurbeleid gaat momenteel vaak over wat ‘moet’, omdat het zo is afgesproken. Het gaat nauwelijks over wat die natuur betekent voor mensen. Dat kan beter, vinden Frank van Dam en Leo Pols.

Uitgelicht
Analyse

18 juli 2024

De Demer, Zichem door Guido Vermeulen-Perdaen (bron: shutterstock)

Wat is natuur waard in gebiedsontwikkeling? Acht keer meer dan je er instopt

Een Vlaamse natuurorganisatie liet onderzoek doen naar de opbrengsten van investeringen in natuur. De conclusie: iedere euro die natuurherstel kost – in het geval van natuurgebied Demerbroeken – levert acht euro op.

Onderzoek

17 juli 2024

Elektriciteitskabels in de grond door m.jrn (bron: shutterstock)

Gemeenten en de integratie van energie-infrastructuur in de ruimtelijke ordening: een aanvulling op de VNG-Handreiking

Boven en onder de grond gaat onze energie-infrastructuur flink op de schop. Gemeenten spelen hierbij een belangrijke rol. De recente VNG Handreiking helpt ze op weg, maar het mag volgens Mark Koelman een stuk integraler.

Onderzoek

17 juli 2024