2013.12.10_Doe mee aan de gulden feniksprijsvraag_660

Doe mee aan de Gulden Feniksprijsvraag voor gebiedstransformatie

10 december 2013

3 minuten

Nieuws NRP Gulden Feniks is dé prijs ter bevordering van en inspiratie voor duurzaam gebruik van de bestaande, gebouwde omgeving. Een nominatie of het winnen van een NRP Gulden Feniks is de ultieme bekroning van uw project.

Zend NU uw project in

Uniek aan de NRP Gulden Feniks is het exclusieve karakter van een integrale prijs. Niet alleen economische aspecten, innovatie en technische uitvoering worden beoordeeld door de vakkundige jury. Facetten als de culturele waarde, duurzaamheid, functionele kwaliteit en maatschappelijke waarde van uw project wegen even zwaar. De onafhankelijke stichting NRP (Nationaal Renovatie Platform) reikt de NRP Gulden Feniks ieder jaar uit aan de beste renovatie- en (gebieds)transformatieprojecten van Nederland.

LOW BUDGET, HIGH IMPACT

De prijs in de categorie Gebiedstransformatie betreft herontwikkeling van bestaand bebouwd gebied, dat een versterkte of vernieuwde betekenis heeft gekregen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van gerealiseerde onderdelen die in gebruik zijn. De gebiedstransformatie hoeft nog niet geheel afgerond te zijn, maar er moeten wel concrete en gerealiseerde onderdelen in gebruik zijn en er moet zicht zijn op de daadwerkelijke realisatie van de nog niet uitgevoerde onderdelen. Vorig jaar won in de categorie Gebiedstransformatie Strijp S (Eindhoven).
Is uw project klein van opzet of voor een bescheiden budget gerealiseerd en heeft het toch een relatief groot effect bereikt? Dan kan deze dit jaar meedingen in de extra prijscategorie .

De kroon op uw werk

Voor u als deelnemer biedt NRP Gulden Feniks een uniek podium om te laten zien welke belangwekkende projecten in de bestaande omgeving u met uw team heeft gerealiseerd. Alle inzenders, en uiteraard in het bijzonder de winnaars, komen in de spotlights te staan. Een NRP Gulden Feniks is dé kroon op uw werk, waarmee uw project extra bijzondere waarde krijgt en anderen inspireert. Inzenden voor een NRP Gulden Feniks levert u direct iets op: alle inzendingen worden gepubliceerd op de website nrpguldenfeniks.nl en zullen verschijnen in het nieuwe NRP Gulden Feniks magazine dat in een oplage van 7.300 exemplaren onder voor u relevante doelgroepen wordt verspreid. Bovendien is er kans dat uw project meegenomen wordt in artikelen in de (vak- of nieuws-)media.

Een prijs om van te leren

NRP Gulden Feniks is echt een prijs om van te leren, onder andere door de inzendingen te analyseren op belangrijke aspecten en trends bevordert stichting NRP het duurzaam (her)gebruik van de bestaande omgeving en het imago van transformatie en renovatie doorbelangenbehartiging, inspiratie en kennisdeling.

Planning

Stuur uw inzending voor 31 januari 2014 naar www.nrpguldenfeniks.nl. Naast inzending voor de categorie (Gebieds)transformatie kan ook ingezonden worden voor de categorie Renovatie.
In april 2014 worden de nominaties bekendgemaakt en in juni worden de prijzen uitgereikt aan de - dit jaar voor eerst - vier winnaars.

Meer informatie en aanmelden

Op www.nrpguldenfeniks.nl leest u alles over deze unieke, prestigieuze prijs, de categorieën, criteria en voorwaarden en over deelname, maar ook antwoorden op veel gestelde vragen. Ook zijn hier in de Hall of Fame de inzendingen van voorgaande jaren te bekijken en vanzelfsprekend worden de laatste ontwikkelingen gedeeld.

Uw inzending kunt u tot 31 januari 2014 inzenden via www.nrpguldenfeniks.nl.

Meer horen over Strijp S, de winnaar in de categorie Gebiedstransformatie van 2013? Kom dan op 27 maart naar het jubileumcongres Gebiedsontwikkeling 2014. Meer informatie en aanmelden: www.rostra.nl

Zie ook:


Cover: ‘2013.12.10_Doe mee aan de gulden feniksprijsvraag_660’Meest recent

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Laten we niet blind varen op apps die klimaatrisico’s in één cijfer vatten

Er zijn steeds meer apps die risico’s van klimaatverandering in beeld brengen. Columnist Ellen van Bueren voor al te gemakkelijk gebruik van data. “Je kunt je voorstellen dat zo’n app al snel een eigen leven gaat leiden.”

Opinie

4 maart 2024

Terneuzen en de Westerschelde door Milliped (bron: Wikimedia)

In Zeeland reikt de Regio Deal tot over de grens

De Zeeuws-Vlaamse North Sea Port Regio heeft een Regio Deal gesloten. Waar liggen kansen in het meest zuid-westelijke puntje van Nederland?

Interview

4 maart 2024

Machiel van Dorst door Machiel van Dorst (bron: Machiel van Dorst)

Gezondheid in de stad: geef de mens het gevoel van controle

Als hoogleraar aan de TU Delft pleit Machiel van Dorst voor een herwaardering van de menselijke maat in het stadsontwerp. Te lang ging het in de openbare ruimte louter om efficiëntie en te weinig om menselijk welbevinden.

Interview

1 maart 2024