platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Dossier Rijswijk-Zuid ‘Gebiedsontwikkeling in een nieuwe realiteit’

Dossier Rijswijk-Zuid ‘Gebiedsontwikkeling in een nieuwe realiteit’

17 nov 2011 - ‘Rijswijk-Zuid is een groot deel van de 20e eeuw in gebruik voor de glastuinbouw. In 1995 zochten de glastuinbouwers in dit gebied, via de toenmalige tuinbouworganisatie wlto, overleg met de gemeente. Wat te doen met het glastuinbouwgebied? De oude, versnipperde verkavelingen waren economisch niet meer rendabel te exploiteren. Onderhoud aan wegen en riolering was noodzakelijk en er was veel kwelwater in het gebied. Rijswijk- Zuid was toe aan een andere bestemming c.q. herstructurering. De aankondiging van de komst van de waterzuiveringsinstallatie en het bedrijventerrein Harnaschpolder was ook een trigger. De aansluiting van het gebied met het Westland was definitief verleden tijd.

Een deel van de tuinders wilde graag ingrijpend herstructureren, een ander deel wilde verkopen en stoppen. Daar is verschillende keren over gesproken, maar dat plan is uiteindelijk niet doorgezet. Het plan was economisch niet haalbaar en er was sprake van verdeeldheid onder de ondernemers in het gebied. Begin 2000 kwamen er ideeën om een groot bedrijventerrein van het gebied Rijswijk-Zuid te maken, in de orde van grootte van circa 60 hectare voor alle denkbare milieucategorieën. Dit is later ook vertaald in het Regionaal Structuurplan Haaglanden van 2002.’