2011.11.17_Dossier Rijswijk-Zuid 'Gebiedsontwikkeling in een nieuwe realiteit' 660px

Dossier Rijswijk-Zuid 'Gebiedsontwikkeling in een nieuwe realiteit'

17 november 2011

1 minuut

Onderzoek ‘Rijswijk-Zuid is een groot deel van de 20e eeuw in gebruik voor de glastuinbouw. In 1995 zochten de glastuinbouwers in dit gebied, via de toenmalige tuinbouworganisatie wlto, overleg met de gemeente. Wat te doen met het glastuinbouwgebied? De oude, versnipperde verkavelingen waren economisch niet meer rendabel te exploiteren. Onderhoud aan wegen en riolering was noodzakelijk en er was veel kwelwater in het gebied. Rijswijk- Zuid was toe aan een andere bestemming c.q. herstructurering. De aankondiging van de komst van de waterzuiveringsinstallatie en het bedrijventerrein Harnaschpolder was ook een trigger. De aansluiting van het gebied met het Westland was definitief verleden tijd.

Een deel van de tuinders wilde graag ingrijpend herstructureren, een ander deel wilde verkopen en stoppen. Daar is verschillende keren over gesproken, maar dat plan is uiteindelijk niet doorgezet. Het plan was economisch niet haalbaar en er was sprake van verdeeldheid onder de ondernemers in het gebied. Begin 2000 kwamen er ideeën om een groot bedrijventerrein van het gebied Rijswijk-Zuid te maken, in de orde van grootte van circa 60 hectare voor alle denkbare milieucategorieën. Dit is later ook vertaald in het Regionaal Structuurplan Haaglanden van 2002.’


Cover: ‘2011.11.17_Dossier Rijswijk-Zuid 'Gebiedsontwikkeling in een nieuwe realiteit' 660px’Meest recent

A Road in Seoul Forest Park door catcher_3.3 (bron: Shutterstock)

Symbiocity. Ofwel de wederzijds voordelige relatie tussen stad en natuur

Jaap Modder las de door Marian Stuiver samengestelde bundel ‘The symbiotic city’. Gebiedsontwikkelaars zullen er tevergeefs een praktijk in zoeken maar zijn wel geholpen met alle aspecten van stad en natuur.

Recensie

21 maart 2023

Alfred Bolks, algemeen directeur VanWonen door VanWonen (bron: vastgoedmarkt.nl)

VanWonen en de veranderende woningmarkt: focus op betaalbare woningbouw

Van de ene crisis na de andere. VanWonen ontstond als gebiedsontwikkelaar in de vorige donkere periode maar heeft zich inmiddels in de markt bewezen. Directeur Alfred Bolks wil doorinvesteren en heeft en passant de nodige tips voor Hugo de Jonge.

Interview

21 maart 2023

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Vlees noch grond

De kosten voor de aankoop van grond voor binnenstedelijke transformatie rijzen de pan uit. Columnist Aeisso Boelman legt uit waarom het pleidooi voor een lagere berekening van de grondprijs niet de ultieme oplossing is. Hij ziet simpelere oplossingen

Opinie

20 maart 2023