2011.11.17_Dossier Rijswijk-Zuid 'Gebiedsontwikkeling in een nieuwe realiteit' 660px

Dossier Rijswijk-Zuid 'Gebiedsontwikkeling in een nieuwe realiteit'

17 november 2011

1 minuut

Onderzoek ‘Rijswijk-Zuid is een groot deel van de 20e eeuw in gebruik voor de glastuinbouw. In 1995 zochten de glastuinbouwers in dit gebied, via de toenmalige tuinbouworganisatie wlto, overleg met de gemeente. Wat te doen met het glastuinbouwgebied? De oude, versnipperde verkavelingen waren economisch niet meer rendabel te exploiteren. Onderhoud aan wegen en riolering was noodzakelijk en er was veel kwelwater in het gebied. Rijswijk- Zuid was toe aan een andere bestemming c.q. herstructurering. De aankondiging van de komst van de waterzuiveringsinstallatie en het bedrijventerrein Harnaschpolder was ook een trigger. De aansluiting van het gebied met het Westland was definitief verleden tijd.

Een deel van de tuinders wilde graag ingrijpend herstructureren, een ander deel wilde verkopen en stoppen. Daar is verschillende keren over gesproken, maar dat plan is uiteindelijk niet doorgezet. Het plan was economisch niet haalbaar en er was sprake van verdeeldheid onder de ondernemers in het gebied. Begin 2000 kwamen er ideeën om een groot bedrijventerrein van het gebied Rijswijk-Zuid te maken, in de orde van grootte van circa 60 hectare voor alle denkbare milieucategorieën. Dit is later ook vertaald in het Regionaal Structuurplan Haaglanden van 2002.’


Cover: ‘2011.11.17_Dossier Rijswijk-Zuid 'Gebiedsontwikkeling in een nieuwe realiteit' 660px’Meest recent

Dommelse Watermolen door BotMultichill (bron: Wikimedia Commons)

Water, bodem én historie sturend

Historische Geo-informatie Systemen (HGIS) kunnen worden gebruikt als hulpmiddel bij ontwerpopgaven die worden gestuurd door water en bodem. Toevoeging van de historische laag zorgt voor bewustwording en zelfs draagvlak.

Onderzoek

23 februari 2024

Waterfront Harderwijk, eerder winnaar van de SKG Publieksprijs door Sebastian van Damme (bron: Synchroon)

Stem nu op uw favoriet voor de SKG Publieksprijs 2024!

Stem nú op uw favoriete duurzame gebiedsontwikkeling. Tijdens het SKG Jaarcongres op 28 maart wordt bekend gemaakt welk project de SKG Publieksprijs 2024 wint.

Uitgelicht
SKG Nieuws

23 februari 2024

Vos Logistics, Oss door Joyce Roosenhart (bron: Wikimedia Commons)

‘Verdozing’ tegengaan – met nog grotere dozen (die zelfs de lucht in kunnen)

De groei van het aantal grote distributiecentra – ‘dozen’ in de volksmond – zet onverminderd voort. Om het landschap te sparen, stellen logistiek wetenschappers voor distributiecentra te bundelen in grote clusters.

Onderzoek

23 februari 2024