'Drama van goede bedoelingen'

4 mei 2013

3 minuten

Persoonlijk Als gemeenten minder gedetailleerde bestemmingsplannen maken en beter communiceren met investeerders, moeten de kosten en doorlooptijden van bouwprojecten met 10 procent omlaag kunnen. Dat schrijft een team van wethouders, deskundigen en projectontwikkelaars in het gisteren gepresenteerde rapport 'Ontslakken' van Actieagenda Bouw. Friso de Zeeuw, voorzitter van het team en praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft: "Niet alleen kunnen de kosten met tien procent omlaag, maar ook de proceduretijd kan halveren."

Bouwers: Voorschriften milieu, veiligheid en geluid moeten en kunnen minder

Wat staat er in het actieplan?
"Er staan veertig voorstellen in het rapport. Die komen neer op het verminderen van de bureaucratie, meer empathie van beiden kanten en minder strak vasthouden aan regels. Door vlot en open te communiceren en logisch na te denken over welke regels elkaar tegenspreken, en tot vertragingen kunnen leiden, kunnen veel richtlijnen geschrapt worden. Dat is niet een probleem van nu. Sinds de vorige crisis, in de jaren tachtig, hebben we steeds meer ambitie gekregen. Daardoor waren meer regels nodig, voor veiligheid, geluidoverlast, flora, fauna, milieu, noem maar op. Een welvaartsverschijnsel dat is uitgemond in een drama van goede bedoelingen. Het is niet makkelijk om dertig jaar 'verslakking' om te gooien, maar er is nu in ieder geval bereidheid. Er moet iets veranderen."

Het plan ligt op tafel. Wat gebeurt er nu?
"We hebben een pilot opgezet waarin ruimte is voor acht gemeenten. Breda en Delft hebben zich al aangemeld. Met hen gaan we kijken welke regels de deur uit kunnen en hoe de besluitvorming makkelijker kan. Bestemmingsplannen zijn vaak zo gedetailleerd dat nergens meer ruimte voor is. Er zullen concessies gedaan moeten worden, zoals niet meer alleen maar ondergrondse parkeergarages bouwen, maar juist ook bovengronds. Zelfs op het gebied van veiligheid is verandering mogelijk."

Daar zullen de gemeenten wel moeite mee hebben.
"Misschien wel. Uiteindelijk moeten ze zelf bepalen welke maatregelen ze doorvoeren. Ze moeten het risico aanvaarden dat er iets fout kan gaan. De betrokkenheid van gemeenteraden en Provinciale Staten is essentieel. Ik ben zelf ook wethouder en gedeputeerde geweest, ik begrijp hoe moeilijk het is. Zelf heb ik achteraf weinig kunnen doen tegen de voerregulering, omdat het niet de juiste tijd was."

Hoe ziet zo'n bouwprocedure er in de ideale wereld uit?
"De ideale wereld bestaat niet meer. Maar als zowel gemeenten als projectontwikkelaars, bouwers en investeerders zich een beetje in elkaar inleven, komen we een heel eind. Dan zijn er geen reacties van vijftig pagina's meer nodig op investeringsvoorstellen, of honderd nota's die doorgespit moeten worden voordat een fietspad kan worden aangelegd. Gewoon met elkaar gaan praten in plaats van een advocaat inzetten als de partijen er niet uit komen."

Is dit de oplossing voor de bouwcrisis?
"De crisis is zo veelomvattend, door het lage consumenten- en producentenvertrouwen, plus de problemen met financieringen. Anderen zijn met die problemen bezig. Maar dit zou in ieder geval een stap vooruit zijn."Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023

Nieuwbouw the Hudsons Rotterdam-West door Martijn Braveboer (bron: BPD)

Meer dan wonen: de waarde van sociaal en niet-commercieel voor een buurt

Woningcorporaties en marktpartijen trekken in gebiedsontwikkelingen weer vaker met elkaar op. Wat levert dat in een concrete Rotterdamse casus op? BPD zette een wandeling uit, Edwin Lucas brengt verslag uit.

Verslag

23 maart 2023

Snelweg die leidt onder een groene brug en aquaduct van een natuurreservaat, dicht bij Rotterdam Nederland door Frank Cornelissen (bron: Shutterstock)

Minister Harbers: blijf de auto de ruimte geven, in alle delen van ons land

De auto blijft een belangrijke rol in de bereikbaarheid van Nederland spelen en moet in alle delen van het land de ruimte blijven krijgen, ondanks alle mogelijke alternatieven. Dat stelt minister Mark Harbers in de Ontwikkelagenda Automobiliteit.

Nieuws

22 maart 2023