'Drama van goede bedoelingen'

4 mei 2013

3 minuten

Persoonlijk Als gemeenten minder gedetailleerde bestemmingsplannen maken en beter communiceren met investeerders, moeten de kosten en doorlooptijden van bouwprojecten met 10 procent omlaag kunnen. Dat schrijft een team van wethouders, deskundigen en projectontwikkelaars in het gisteren gepresenteerde rapport 'Ontslakken' van Actieagenda Bouw. Friso de Zeeuw, voorzitter van het team en praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft: "Niet alleen kunnen de kosten met tien procent omlaag, maar ook de proceduretijd kan halveren."

Bouwers: Voorschriften milieu, veiligheid en geluid moeten en kunnen minder

Wat staat er in het actieplan?
"Er staan veertig voorstellen in het rapport. Die komen neer op het verminderen van de bureaucratie, meer empathie van beiden kanten en minder strak vasthouden aan regels. Door vlot en open te communiceren en logisch na te denken over welke regels elkaar tegenspreken, en tot vertragingen kunnen leiden, kunnen veel richtlijnen geschrapt worden. Dat is niet een probleem van nu. Sinds de vorige crisis, in de jaren tachtig, hebben we steeds meer ambitie gekregen. Daardoor waren meer regels nodig, voor veiligheid, geluidoverlast, flora, fauna, milieu, noem maar op. Een welvaartsverschijnsel dat is uitgemond in een drama van goede bedoelingen. Het is niet makkelijk om dertig jaar 'verslakking' om te gooien, maar er is nu in ieder geval bereidheid. Er moet iets veranderen."

Het plan ligt op tafel. Wat gebeurt er nu?
"We hebben een pilot opgezet waarin ruimte is voor acht gemeenten. Breda en Delft hebben zich al aangemeld. Met hen gaan we kijken welke regels de deur uit kunnen en hoe de besluitvorming makkelijker kan. Bestemmingsplannen zijn vaak zo gedetailleerd dat nergens meer ruimte voor is. Er zullen concessies gedaan moeten worden, zoals niet meer alleen maar ondergrondse parkeergarages bouwen, maar juist ook bovengronds. Zelfs op het gebied van veiligheid is verandering mogelijk."

Daar zullen de gemeenten wel moeite mee hebben.
"Misschien wel. Uiteindelijk moeten ze zelf bepalen welke maatregelen ze doorvoeren. Ze moeten het risico aanvaarden dat er iets fout kan gaan. De betrokkenheid van gemeenteraden en Provinciale Staten is essentieel. Ik ben zelf ook wethouder en gedeputeerde geweest, ik begrijp hoe moeilijk het is. Zelf heb ik achteraf weinig kunnen doen tegen de voerregulering, omdat het niet de juiste tijd was."

Hoe ziet zo'n bouwprocedure er in de ideale wereld uit?
"De ideale wereld bestaat niet meer. Maar als zowel gemeenten als projectontwikkelaars, bouwers en investeerders zich een beetje in elkaar inleven, komen we een heel eind. Dan zijn er geen reacties van vijftig pagina's meer nodig op investeringsvoorstellen, of honderd nota's die doorgespit moeten worden voordat een fietspad kan worden aangelegd. Gewoon met elkaar gaan praten in plaats van een advocaat inzetten als de partijen er niet uit komen."

Is dit de oplossing voor de bouwcrisis?
"De crisis is zo veelomvattend, door het lage consumenten- en producentenvertrouwen, plus de problemen met financieringen. Anderen zijn met die problemen bezig. Maar dit zou in ieder geval een stap vooruit zijn."Meest recent

Fenix Food Factory in Rotterdam door Iris van den Broek (bron: Shutterstock)

Katendrecht, Rotterdam: Taking a Walk on the Gentrified Side

Gentrification heeft zeker niet alleen negatieve kanten, hoewel daar wel vaak de nadruk op wordt gelegd. Vincent Baptist vloog het vraagstuk op Katendrecht niet aan met de professionals maar door met bewoners te gaan wandelen.

Onderzoek

27 februari 2024

Fuggerei (Augsburg) door Gerd Eichmann (bron: Wikimedia Commons)

De woningcorporatie van morgen heeft alles te maken met die van gisteren

De woningcorporaties laten een hernieuwd elan zien. Spannend wordt de vraag waar hun toekomst ligt. Reimar von Meding (KAW) schreef er een essay over in opdracht van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties.

Opinie

27 februari 2024

Oude Citroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024