'Drama van goede bedoelingen'

4 mei 2013

3 minuten

Persoonlijk
Als gemeenten minder gedetailleerde bestemmingsplannen maken en beter communiceren met investeerders, moeten de kosten en doorlooptijden van bouwprojecten met 10 procent omlaag kunnen. Dat schrijft een team van wethouders, deskundigen en projectontwikkelaars in het gisteren gepresenteerde rapport 'Ontslakken' van Actieagenda Bouw. Friso de Zeeuw, voorzitter van het team en praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft: "Niet alleen kunnen de kosten met tien procent omlaag, maar ook de proceduretijd kan halveren."

Bouwers: Voorschriften milieu, veiligheid en geluid moeten en kunnen minder

Wat staat er in het actieplan?
"Er staan veertig voorstellen in het rapport. Die komen neer op het verminderen van de bureaucratie, meer empathie van beiden kanten en minder strak vasthouden aan regels. Door vlot en open te communiceren en logisch na te denken over welke regels elkaar tegenspreken, en tot vertragingen kunnen leiden, kunnen veel richtlijnen geschrapt worden. Dat is niet een probleem van nu. Sinds de vorige crisis, in de jaren tachtig, hebben we steeds meer ambitie gekregen. Daardoor waren meer regels nodig, voor veiligheid, geluidoverlast, flora, fauna, milieu, noem maar op. Een welvaartsverschijnsel dat is uitgemond in een drama van goede bedoelingen. Het is niet makkelijk om dertig jaar 'verslakking' om te gooien, maar er is nu in ieder geval bereidheid. Er moet iets veranderen."

Het plan ligt op tafel. Wat gebeurt er nu?
"We hebben een pilot opgezet waarin ruimte is voor acht gemeenten. Breda en Delft hebben zich al aangemeld. Met hen gaan we kijken welke regels de deur uit kunnen en hoe de besluitvorming makkelijker kan. Bestemmingsplannen zijn vaak zo gedetailleerd dat nergens meer ruimte voor is. Er zullen concessies gedaan moeten worden, zoals niet meer alleen maar ondergrondse parkeergarages bouwen, maar juist ook bovengronds. Zelfs op het gebied van veiligheid is verandering mogelijk."

Daar zullen de gemeenten wel moeite mee hebben.
"Misschien wel. Uiteindelijk moeten ze zelf bepalen welke maatregelen ze doorvoeren. Ze moeten het risico aanvaarden dat er iets fout kan gaan. De betrokkenheid van gemeenteraden en Provinciale Staten is essentieel. Ik ben zelf ook wethouder en gedeputeerde geweest, ik begrijp hoe moeilijk het is. Zelf heb ik achteraf weinig kunnen doen tegen de voerregulering, omdat het niet de juiste tijd was."

Hoe ziet zo'n bouwprocedure er in de ideale wereld uit?
"De ideale wereld bestaat niet meer. Maar als zowel gemeenten als projectontwikkelaars, bouwers en investeerders zich een beetje in elkaar inleven, komen we een heel eind. Dan zijn er geen reacties van vijftig pagina's meer nodig op investeringsvoorstellen, of honderd nota's die doorgespit moeten worden voordat een fietspad kan worden aangelegd. Gewoon met elkaar gaan praten in plaats van een advocaat inzetten als de partijen er niet uit komen."

Is dit de oplossing voor de bouwcrisis?
"De crisis is zo veelomvattend, door het lage consumenten- en producentenvertrouwen, plus de problemen met financieringen. Anderen zijn met die problemen bezig. Maar dit zou in ieder geval een stap vooruit zijn."Meest recent

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022