Drenthe gaat diep - Afbeelding 1

Drenthe gaat diep

11 februari 2013

2 minuten

Verslag De provincie Drente, bij velen vooral bekend vanwege de mooie fietspaden, wil zich met duurzame gebiedsontwikkeling op de kaart zetten. Met energie als leidend principe voor ruimtelijke ontwikkelingen en meer aandacht voor de ondergrond. congres op 28 januari in downtown Hoogeveen. Atelier Mooi Drenthe, een onderzoeksplatform opgericht door de provincie, organiseerde op 28 januari jl. een congres over het ‘duurzame DNA’ van Drenthe.

Gebiedsontwikkeling in alle dimensies

Drenthe gaat diep - Afbeelding 1

‘Drenthe gaat diep - Afbeelding 1’


Provincies moeten in de visie van het Rijk – lees het recente regeerakkoord er nog maar eens op na – veel sturender worden in de ruimtelijke ontwikkeling. Bij de provincie Drenthe was dat besef al eerder doorgedrongen. Gedeputeerde staten hebben duurzaamheid in 2007 als belangrijk speerpunt benoemd en dat heeft op meerdere terreinen tot resultaat geleid. Zo is geparticipeerd in het internationale ‘Grounds for Change’ initiatief, waarbij diverse Europese regio’s hebben nagedacht over de relatie tussen energiewinning en ruimtelijke ontwikkeling. Conclusie van dat initiatief: energie wordt niet meer volgend wanneer bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk wordt aangelegd, maar wordt vanaf het eerste begin leidend in de planontwikkeling. Bij diverse concrete plannen in Drenthe, zoals het duurzame woongebied De Bronnen in Vries, worden de lessen van ‘Grounds for Change’ inmiddels in de praktijk gebracht. Gemeenten die dat voorbeeld willen volgen kunnen terecht in de uitgave die Klaas Jan Noorman en Gert de Roo van de Rijksuniversiteit Groningen hebben geproduceerd en die op het congres in Hoogeveen ten doop werd gehouden. ‘Energielandschappen, de 3de generatie’ staat voor de manier waarop duurzame energie (zon, wind, water) veel bepalender wordt voor de inrichting van onze landschappen dan bij de eerste en tweede generatie (veen, olie en gas) het geval was: die bevonden zich namelijk onder de grond.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Drenthe gaat diep - Afbeelding 1’


Kees de Graaf door Kees de Graaf (bron: LinkedIn)

Door Kees de Graaf

Eindredacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het zoeken naar nieuwe wegen

Deze week zoeken we op Gebiedsontwikkeling.nu naar nieuwe wegen. Nieuwe wegen om de onzekere tijden in gebiedsontwikkeling door te komen, om ook echt duurzaam te kunnen vergroenen en om de schaarse (woon)ruimte in de stad goed te benutten.

Nieuws

8 december 2022

Het standbeeld van Justitie symbool door r.classen (bron: Shutterstock)

Hoe om te gaan met Didam-arrest, nieuwe handreiking biedt hulp

Het Didam-arrest van een jaar geleden over een grond- en vastgoedtransactie leidde tot veel onzekerheid. Er ligt nu een handreiking hoe overheden en marktpartijen hier mee om kunnen gaan, maar dat vraagt ook de nodige lef.

Verslag

8 december 2022

Bouw Kranen door Piotr Kuczek (bron: Shutterstock)

Grondbeleid inzetten voor woningbouw: gemeenten laten het erbij zitten

Gemeenten kunnen hun grondbeleid inzetten om de woningbouw aan te jagen? Maar doen ze dat ook? Volgens hoogleraar Willem Korthals Altes laten de cijfers zien dat gemeenten onvoldoende werk maken van een actief grondbeleid.

Onderzoek

7 december 2022