platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Drenthe gaat diep

Drenthe gaat diep

De provincie Drente, bij velen vooral bekend vanwege de mooie fietspaden, wil zich met duurzame gebiedsontwikkeling op de kaart zetten. Met energie als leidend principe voor ruimtelijke ontwikkelingen en meer aandacht voor de ondergrond. congres op 28 januari in downtown Hoogeveen. Atelier Mooi Drenthe, een onderzoeksplatform opgericht door de provincie, organiseerde op 28 januari jl. een congres over het ‘duurzame DNA’ van Drenthe.

Gebiedsontwikkeling in alle dimensies

Drenthe gaat diep - Afbeelding 1

Provincies moeten in de visie van het Rijk – lees het recente regeerakkoord er nog maar eens op na – veel sturender worden in de ruimtelijke ontwikkeling. Bij de provincie Drenthe was dat besef al eerder doorgedrongen. Gedeputeerde staten hebben duurzaamheid in 2007 als belangrijk speerpunt benoemd en dat heeft op meerdere terreinen tot resultaat geleid. Zo is geparticipeerd in het internationale ‘Grounds for Change’ initiatief, waarbij diverse Europese regio’s hebben nagedacht over de relatie tussen energiewinning en ruimtelijke ontwikkeling. Conclusie van dat initiatief: energie wordt niet meer volgend wanneer bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk wordt aangelegd, maar wordt vanaf het eerste begin leidend in de planontwikkeling. Bij diverse concrete plannen in Drenthe, zoals het duurzame woongebied De Bronnen in Vries, worden de lessen van ‘Grounds for Change’ inmiddels in de praktijk gebracht. Gemeenten die dat voorbeeld willen volgen kunnen terecht in de uitgave die Klaas Jan Noorman en Gert de Roo van de Rijksuniversiteit Groningen hebben geproduceerd en die op het congres in Hoogeveen ten doop werd gehouden. ‘Energielandschappen, de 3de generatie’ staat voor de manier waarop duurzame energie (zon, wind, water) veel bepalender wordt voor de inrichting van onze landschappen dan bij de eerste en tweede generatie (veen, olie en gas) het geval was: die bevonden zich namelijk onder de grond.

Zie voor de volledige publicatie:

Auteur

Kees de Graaf
Kees de Graaf

Freelance journalist

Bekijk alle artikelen