Drenthe gaat diep - Afbeelding 1

Drenthe gaat diep

11 februari 2013

2 minuten

Verslag De provincie Drente, bij velen vooral bekend vanwege de mooie fietspaden, wil zich met duurzame gebiedsontwikkeling op de kaart zetten. Met energie als leidend principe voor ruimtelijke ontwikkelingen en meer aandacht voor de ondergrond. congres op 28 januari in downtown Hoogeveen. Atelier Mooi Drenthe, een onderzoeksplatform opgericht door de provincie, organiseerde op 28 januari jl. een congres over het ‘duurzame DNA’ van Drenthe.

Gebiedsontwikkeling in alle dimensies

Drenthe gaat diep - Afbeelding 1

‘Drenthe gaat diep - Afbeelding 1’


Provincies moeten in de visie van het Rijk – lees het recente regeerakkoord er nog maar eens op na – veel sturender worden in de ruimtelijke ontwikkeling. Bij de provincie Drenthe was dat besef al eerder doorgedrongen. Gedeputeerde staten hebben duurzaamheid in 2007 als belangrijk speerpunt benoemd en dat heeft op meerdere terreinen tot resultaat geleid. Zo is geparticipeerd in het internationale ‘Grounds for Change’ initiatief, waarbij diverse Europese regio’s hebben nagedacht over de relatie tussen energiewinning en ruimtelijke ontwikkeling. Conclusie van dat initiatief: energie wordt niet meer volgend wanneer bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk wordt aangelegd, maar wordt vanaf het eerste begin leidend in de planontwikkeling. Bij diverse concrete plannen in Drenthe, zoals het duurzame woongebied De Bronnen in Vries, worden de lessen van ‘Grounds for Change’ inmiddels in de praktijk gebracht. Gemeenten die dat voorbeeld willen volgen kunnen terecht in de uitgave die Klaas Jan Noorman en Gert de Roo van de Rijksuniversiteit Groningen hebben geproduceerd en die op het congres in Hoogeveen ten doop werd gehouden. ‘Energielandschappen, de 3de generatie’ staat voor de manier waarop duurzame energie (zon, wind, water) veel bepalender wordt voor de inrichting van onze landschappen dan bij de eerste en tweede generatie (veen, olie en gas) het geval was: die bevonden zich namelijk onder de grond.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Drenthe gaat diep - Afbeelding 1’


Kees de Graaf door Sander van Wettum (bron: SKG)

Door Kees de Graaf

Eindredacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

sportcampus Zuiderpark, Den Haag door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Wat is goed in de ruimtelijke ordening?

De vraag ‘wat is een goede ruimtelijke ordening?’ wint aan gewicht nu we als samenleving meer ambities hebben dan er aan ruimte beschikbaar is. Alle reden voor een nadere reflectie, door hoogleraren Marlon Boeve en Co Verdaas.

Uitgelicht
Analyse

24 april 2024

Centrum Haarlem door Maykova Galina (bron: shutterstock)

Lokaal kijken naar de lange termijn, de visie en ervaringen van Willem Hein Schenk

In het boekje Sturen op Stadsarrangementen deelt architect Willem Hein Schenk de inzichten die hij verkreeg met zijn podcastserie de Haarlem Sessies. In een interview vertelt hij wat zijn belangrijkste lessen zijn: “Kijk naar de lange termijn”.

Interview

24 april 2024

Hoge Vucht, Breda door XL Creations (bron: shutterstock)

Een beter perspectief voor kansarme buurten, zo doet Breda dat

Het bieden van meer perspectief aan bewoners van kansarme wijken is geen sinecure. Lokaal kan daar het nodige voor gedaan worden, maar ook hogere overheden moeten meedoen. In Breda worden ze actief bij de problematiek betrokken.

Casus

23 april 2024