Thumb_stad en kapitaal_0_1000px

Drie visies op de dagelijkse praktijk

26 september 2011

2 minuten

Nieuws Gestudeerd op de oorzaken en gevolgen van demografische krimp is er de laatste tijd volop. Iets anders is de vraag hoe deze ontwikkeling het dagelijks handelen van lokale en regionale partijen beïnvloedt. Building Business sprak met drie disciplines in Noord-Nederland: het ontwikkelend bouwbedrijf, de adviseurs/ ontwerpers en de woningcorporatie. Gebundelde conclusie: ‘krimp als kans’ blijkt zeker geen loze slogan, maar vereist wel veel inzet, betrokkenheid en expertise. Gemakkelijk is het transformatieproces bepaald niet, maar het beeld van een onthaaste regio met volop rust, ruimte en kwaliteit is wel degelijk aantrekkelijk.

Zomaar een berichtje in de plaatselijke huis-aan-huis-krant van Hoogezand-Sappemeer: “De komende zaterdagcompetitie moet het doen zonder elftal van voetbalclub Borgercompagnie. Er zijn onvoldoende spelers om een representatief team voor het niveau in de vijfde klasse op de been te brengen.” Langdurige blessures eisen in dit geval hun tol, maar door de regels heen lees je iets anders: de bevolking loopt terug en dat heeft ook gevolgen voor de sportverenigingen. Krimp wordt daarmee al snel veel tastbaarder dan wanneer je puur naar de droge macrocijfers kijkt, ook al worden die dan uitgesplitst naar de drie regio’s waar het thema het meest urgent is: Noord- en Oost-Groningen, Parkstad Limburg en Zeeland.

Eerstgenoemd gebied onderwerpen we in dit artikel aan een nadere beschouwing. Een gebied dat in 2008 prominent op de kaart werd gezet, toen het kleine dorp Ganzedijk tegen de vlakte dreigde te worden gegooid. Massaal protest van de bewoners was het gevolg en uiteindelijk werd van de sloop afgezien. Uit een onlangs gehouden evaluatie door de SEV blijkt dat vooral de communicatiestrategie het af liet weten: “Verder bewijst Ganzedijk dat bewoners tijd nodig hebben om zich bewust te worden van bevolkingskrimp. Die tijd is niet genomen. Ook laat de evaluatie zien dat een zekere mate van onplanbaarheid hoort bij de aanpak van krimp.” Die laatste conclusie klinkt ook door in de visies van drie lokaal en regionaal betrokken partijen. Jaap Kooi en Henk Schipper maken duidelijk hoe het is om als ontwikkelend bouwbedrijf in een krimpgebied te werken. Enno Zuidema en Coen Weusthuis staan als adviseurs de gemeenten in de Eemsdelta bij in het maken van krimpstrategieën. En Ton Selten werkt met woningcorporatie Lefier aan gebieden die tijdens en na de bevolkingsdaling leefbaar zijn en blijven.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_stad en kapitaal_0_1000px’Meest recent

Suikerterrein vanaf de oever door Rinske Brand (bron: Rinske Brand)

Cultuur & GO #10 Suikerterrein Groningen: laboratorium voor de stad

Waar eerst de bieten werden verwerkt tot suiker, ontstaat nu een nieuw Gronings stadsdeel. Rinske Brand ging kijken op het voormalige Suikerunieterrein en sprak met betrokkenen over een gebied waar vooralsnog de tijdelijkheid regeert.

Uitgelicht
Casus

4 december 2023

Fabriekshal van de Koninklijke Verenigde Leder B.V. in Oisterwijk door Marlies Bouten (bron: Wikimedia Commons)

KVL-terrein Oisterwijk, van leerlooierij tot aantrekkelijk woonmilieu

Een bijzondere mix van monumentale fabrieksgebouwen en nieuwbouw: het is te vinden op het voormalige KVL-terrein in Oisterwijk. Het programma Stedelijke Transformatie ging op bezoek en noteerde de lessen van een sterke publieke regie.

Casus

4 december 2023

Impressie van de fietser ervaring in Merwede door LOLA landscape architects (bron: LOLA landscape architects)

De auto’s de wijk uit, zo doen ze dat in Merwede

Wat draagt de privaat-publieke samenwerking bij aan de ambities van Merwede? Het samenwerkingsverband maakt de besluitvorming complex maar maakt ook dat alle partijen hun wensen en ambities in een vroeg stadium scherp moeten krijgen.

Analyse

1 december 2023