Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

Duurzaam kwaliteitsbehoud van bedrijventerreinen door middel van gronduitgifte

26 mei 2010

1 minuut

Onderzoek
In Nederland zijn duizenden hectares van de bestaande bedrijventerreinen verouderd. Om deze bedrijventerreinen aan de huidige standaarden te laten voldoen is herstructurering vereist. Herstructurering van verouderde terreinen is echter een ingewikkeld en kostbaar proces en komt in veel gevallen moeizaam tot niet van de grond. Ondanks dat er nog ruimte is op deze bestaande (verouderde) bedrijventerreinen is er vanuit de markt behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen.

Door een goede inzet van uitgiftevormen en uitgiftestrategieën kan de kans verminderd worden dat een bedrijventerrein in een neerwaartse spiraal belandt en dat op termijn herstructurering de enige mogelijkheid is om een gewenst kwaliteitsniveau te bereiken. Een voordeel van het instrument van gronduitgifte is dat het op korte termijn kan worden toegepast en dat partijen niet of beperkt afhankelijk zijn van derden (overheden) om duurzaam kwaliteitsbehoud van bedrijventerreinen te waarborgen.

Deloitte Real Estate Advisory heeft het initiatief genomen om een studie op te starten over de wijze waarop middels gronduitgifte beter kan worden gestuurd op de kwaliteit en duurzaamheid van bedrijventerreinen.

Zie voor de volledige publicatie:Meest recent

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022