Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

Duurzaam kwaliteitsbehoud van bedrijventerreinen door middel van gronduitgifte

26 mei 2010

1 minuut

Onderzoek In Nederland zijn duizenden hectares van de bestaande bedrijventerreinen verouderd. Om deze bedrijventerreinen aan de huidige standaarden te laten voldoen is herstructurering vereist. Herstructurering van verouderde terreinen is echter een ingewikkeld en kostbaar proces en komt in veel gevallen moeizaam tot niet van de grond. Ondanks dat er nog ruimte is op deze bestaande (verouderde) bedrijventerreinen is er vanuit de markt behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen.

Door een goede inzet van uitgiftevormen en uitgiftestrategieën kan de kans verminderd worden dat een bedrijventerrein in een neerwaartse spiraal belandt en dat op termijn herstructurering de enige mogelijkheid is om een gewenst kwaliteitsniveau te bereiken. Een voordeel van het instrument van gronduitgifte is dat het op korte termijn kan worden toegepast en dat partijen niet of beperkt afhankelijk zijn van derden (overheden) om duurzaam kwaliteitsbehoud van bedrijventerreinen te waarborgen.

Deloitte Real Estate Advisory heeft het initiatief genomen om een studie op te starten over de wijze waarop middels gronduitgifte beter kan worden gestuurd op de kwaliteit en duurzaamheid van bedrijventerreinen.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_wet en regelgeving_0_1000px’Meest recent

Het panel op de PROVADA door PROVADA (bron: PROVADA)

“Het Rijk erbij betrekken om louter voor elkaar te krijgen wat alleen jullie zo graag willen? Dat zou wel heel gemakkelijk zijn”

Een pittig debat tijdens de PROVADA gaf inzicht hoe overheden en marktpartijen zich momenteel tot elkaar verhouden. Er is een gedeeld gevoel van urgentie om snel meer gebieden te ontwikkelen. Maar de vijandbeelden blijven hardnekkig.

Verslag

19 juni 2024

Developing places for human capabilities door Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud (bron: Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud)

Sturen op sociale duurzaamheid, dit kan gebiedsontwikkeling bijdragen

Hoe kunnen we via gebiedsontwikkeling de sociale duurzaamheid in de stad verbeteren? Voor haar promotieonderzoek keek Céline Janssen naar vier projecten in drie landen. Ze vat de belangrijkste inzichten uit deze uitgebreide analyse samen.

Uitgelicht
Onderzoek

19 juni 2024

Brug over Amsterdams Rijn Kanaal door MyStockVideo (bron: Shutterstock)

College van Rijksadviseurs: zet in op de langere termijn voor nationale ruimtelijke keuzes

Nadat het PBL eerder al de ruimtelijke voorstellen van de provincies kraakte (bedoeld als opmaat voor de Nota Ruimte), doet het College van Rijksadviseurs ook een duit in het zakje. Zeven punten worden benoemd voor de kwaliteit op langere termijn.

Analyse

18 juni 2024