Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

Duurzaam kwaliteitsbehoud van bedrijventerreinen door middel van gronduitgifte

26 mei 2010

1 minuut

Onderzoek In Nederland zijn duizenden hectares van de bestaande bedrijventerreinen verouderd. Om deze bedrijventerreinen aan de huidige standaarden te laten voldoen is herstructurering vereist. Herstructurering van verouderde terreinen is echter een ingewikkeld en kostbaar proces en komt in veel gevallen moeizaam tot niet van de grond. Ondanks dat er nog ruimte is op deze bestaande (verouderde) bedrijventerreinen is er vanuit de markt behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen.

Door een goede inzet van uitgiftevormen en uitgiftestrategieën kan de kans verminderd worden dat een bedrijventerrein in een neerwaartse spiraal belandt en dat op termijn herstructurering de enige mogelijkheid is om een gewenst kwaliteitsniveau te bereiken. Een voordeel van het instrument van gronduitgifte is dat het op korte termijn kan worden toegepast en dat partijen niet of beperkt afhankelijk zijn van derden (overheden) om duurzaam kwaliteitsbehoud van bedrijventerreinen te waarborgen.

Deloitte Real Estate Advisory heeft het initiatief genomen om een studie op te starten over de wijze waarop middels gronduitgifte beter kan worden gestuurd op de kwaliteit en duurzaamheid van bedrijventerreinen.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_wet en regelgeving_0_1000px’Meest recent

Adri Duivesteijn door Roel Wijnants (bron: flickr.com)

Adri Duivesteijn, hij gaf Almere nieuwe betekenis en toekomst

PvdA-bestuurder en voorvechter van architectuur en particulier opdrachtgeverschap Adri Duivesteijn overleed op 17 maart. Collega-wethouder Tjeerd Herrema maakte hem van nabij mee. Een IM.

Uitgelicht
Persoonlijk

28 maart 2023

Marlon Boeve en Co Verdaas door Sander van Wettum (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Hoogleraren kijken na groen licht voor Omgevingswet uit naar de ontdekkingstocht

De Omgevingswet treedt na jaren van uitstel vanaf 1 januari 2024 in werking. Hoogleraren Marlon Boeve (Omgevingsrecht) en Co Verdaas (Gebiedsontwikkeling) zijn blij met deze duidelijkheid en kijken uit naar de ontdekkingstocht.

Interview

28 maart 2023

Jan Brugman in Rijswijk Buiten door Reinier Bergsma (bron: bpd)

Jan Brugman over de langjarige publieke aansturing bij Rijswijk Buiten

RijswijkBuiten heeft een indrukwekkende metamorfose doorgemaakt, van kassengebied naar woonlocatie. Jan Brugman was hiervoor verantwoordelijk met zijn programmabureau. Een terugblik op een planproces met de gemeente volop aan het stuur.

Persoonlijk

27 maart 2023