Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

Duurzaamheid draait om mensen

9 oktober 2012

3 minuten

Nieuws
Gebieden ontwikkelen waar bewoners en gebruikers zich verbonden voelen, waar ze verantwoordelijk voor willen zijn en waar ze blijvend in willen investeren. Dit is aldus Agnes Franzen geen echte definitie van sociale duurzaamheid. Maar het komt volgens de Programmamanager Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft wel in de buurt. "Stedelijke gebiedsontwikkeling heeft zich lange tijd voornamelijk op stenen gericht. We schuiven nu op richting sociaal-economisch denken." Aldus Franzen tijdens de forumbijeenkomst over sociale duurzaamheid in het Eenhoorngebied in Amsterdam. Deze bijeenkomst werd door Bouwinvest georganiseerd, in het kader van de Dutch Green Building Week.

Casa 400, een combinatie van studentenhuisvesting en de exploitatie van een commercieel hotel, vormt het decor voor de forumbijeenkomst. "Het is één van de ruim 130 activiteiten die in het kader van de Dutch Green Building Council op touw is gezet met als doel Nederland te inspireren om actief aan de gang te gaan met duurzaam bouwen en ontwikkelen" zegt Dick van Hal, Directievoorzitter van Bouwinvest en bestuurslid van de Dutch Green Building Council (DGBC). Bouwinvest is tevens founding partner van deze non-profit organisatie die zich inzet voor verduurzaming van de gebouwde omgeving. "Naar mijn idee staan we aan het begin van een grote verandering. Een nieuw tijdperk breekt aan waarin we veel meer aandacht hebben voor duurzaamheid. Niet alleen uit het oogpunt van energiezuinigheid, maar ook vanuit maatschappelijk oogpunt."

Sociaal-economisch denken

Na het welkomstwoord van Dick van Hal is het woord aan Agnes Franzen, werkzaam bij de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft en voor Ymere betrokken bij het onderzoek naar sociale duurzaamheid. Aan de hand van een aantal voorbeelden houdt zij de zaal voor dat het betrekken van gebruikers bij plannen tot duurzame successen kan leiden. Zo hebben bewoners van het Amersfoortse Soesterkwartier, een buurt waar van oudsher veel NS-medewerkers wonen, zich met succes ingezet voor het behoud van de zogeheten ‘Wagenwerkplaats’. In de gebouwen werden goederenwagons onderhouden. Na sluiting in 2000 bleven ontwikkelingen in het gebied rond het station op zich wachten en sloop dreigde. "Omwonenden hebben dit voorkomen. En nu worden er regelmatig activiteiten voor de buurt georganiseerd." Volgens Franzen heeft in de gebiedsontwikkeling een verschuiving plaats gevonden van het denken vanuit het fysiek naar een meer sociaal-economische richting. "Stedelijke vernieuwing heeft zich lange tijd voornamelijk op de stenen gericht. Het gat tussen fysiek, economisch en sociaal is nooit overbrugd. En we schuiven nu op richting werkwijzen die starten bij burgers en netwerken in het gebied." Een plek in de buurt waar mensen iets mee hebben of trots op zijn kan daarbij als katalysator optreden. Franzen noemt dat ‘gebiedskapitaal’. "Een mooi voorbeeld van gebiedskapitaal in het Eenhoorngebied is de monumentale boerderij ‘De Vergulden Eenhoorn’, waarvoor een nieuwe invulling wordt gezocht." Voor meer sociaal-economisch denken is volgens haar wel een gedragsverandering nodig. "Zo moet de overheid bijvoorbeeld meer loslaten en niet bang zijn dat er dan iets fout gaat. De uitdaging is meer met elkaar in gesprek te gaan. De energie zit aan de basis, bij mensen in het gebied en bij gedreven professionals. Samen kunnen zij kwaliteit en waarde aan het gebied toevoegen."Meest recent

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022

“Binckhorst Den Haag in tranformatie” (CC BY-SA 2.0) by nandasluijsmans

Wat participatieve placemaking bijdraagt aan gebiedsontwikkeling

Volgens TU Delft-onderzoeker Geertje Slingerland is de betrokkenheid van bewoners cruciaal bij placemaking en ontwikkelde daarvoor een aantal principes. Zij presenteerde dit tijdens het laatste jaarcongres Stedelijke Transformatie.

Verslag

15 augustus 2022