Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

Duurzaamheid draait om mensen

9 oktober 2012

3 minuten

Nieuws Gebieden ontwikkelen waar bewoners en gebruikers zich verbonden voelen, waar ze verantwoordelijk voor willen zijn en waar ze blijvend in willen investeren. Dit is aldus Agnes Franzen geen echte definitie van sociale duurzaamheid. Maar het komt volgens de Programmamanager Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft wel in de buurt. "Stedelijke gebiedsontwikkeling heeft zich lange tijd voornamelijk op stenen gericht. We schuiven nu op richting sociaal-economisch denken." Aldus Franzen tijdens de forumbijeenkomst over sociale duurzaamheid in het Eenhoorngebied in Amsterdam. Deze bijeenkomst werd door Bouwinvest georganiseerd, in het kader van de Dutch Green Building Week.

Casa 400, een combinatie van studentenhuisvesting en de exploitatie van een commercieel hotel, vormt het decor voor de forumbijeenkomst. "Het is één van de ruim 130 activiteiten die in het kader van de Dutch Green Building Council op touw is gezet met als doel Nederland te inspireren om actief aan de gang te gaan met duurzaam bouwen en ontwikkelen" zegt Dick van Hal, Directievoorzitter van Bouwinvest en bestuurslid van de Dutch Green Building Council (DGBC). Bouwinvest is tevens founding partner van deze non-profit organisatie die zich inzet voor verduurzaming van de gebouwde omgeving. "Naar mijn idee staan we aan het begin van een grote verandering. Een nieuw tijdperk breekt aan waarin we veel meer aandacht hebben voor duurzaamheid. Niet alleen uit het oogpunt van energiezuinigheid, maar ook vanuit maatschappelijk oogpunt."

Sociaal-economisch denken

Na het welkomstwoord van Dick van Hal is het woord aan Agnes Franzen, werkzaam bij de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft en voor Ymere betrokken bij het onderzoek naar sociale duurzaamheid. Aan de hand van een aantal voorbeelden houdt zij de zaal voor dat het betrekken van gebruikers bij plannen tot duurzame successen kan leiden. Zo hebben bewoners van het Amersfoortse Soesterkwartier, een buurt waar van oudsher veel NS-medewerkers wonen, zich met succes ingezet voor het behoud van de zogeheten ‘Wagenwerkplaats’. In de gebouwen werden goederenwagons onderhouden. Na sluiting in 2000 bleven ontwikkelingen in het gebied rond het station op zich wachten en sloop dreigde. "Omwonenden hebben dit voorkomen. En nu worden er regelmatig activiteiten voor de buurt georganiseerd." Volgens Franzen heeft in de gebiedsontwikkeling een verschuiving plaats gevonden van het denken vanuit het fysiek naar een meer sociaal-economische richting. "Stedelijke vernieuwing heeft zich lange tijd voornamelijk op de stenen gericht. Het gat tussen fysiek, economisch en sociaal is nooit overbrugd. En we schuiven nu op richting werkwijzen die starten bij burgers en netwerken in het gebied." Een plek in de buurt waar mensen iets mee hebben of trots op zijn kan daarbij als katalysator optreden. Franzen noemt dat ‘gebiedskapitaal’. "Een mooi voorbeeld van gebiedskapitaal in het Eenhoorngebied is de monumentale boerderij ‘De Vergulden Eenhoorn’, waarvoor een nieuwe invulling wordt gezocht." Voor meer sociaal-economisch denken is volgens haar wel een gedragsverandering nodig. "Zo moet de overheid bijvoorbeeld meer loslaten en niet bang zijn dat er dan iets fout gaat. De uitdaging is meer met elkaar in gesprek te gaan. De energie zit aan de basis, bij mensen in het gebied en bij gedreven professionals. Samen kunnen zij kwaliteit en waarde aan het gebied toevoegen."


Cover: ‘Thumb_ontwerp en proces_0_1000px’Meest recent

Workshop door Glamourmanifest en ZO!City (bron: Glamourmanifest en ZO!City)

Gebiedstransformatie #4: zo bouw je een ge(s)laagde samenwerking op

Bij de TU Delft start de nieuwe leergang Stedelijke Transformatie. Expert Saskia Beer licht met een serie artikelen de bijzondere aspecten van transformatieprocessen toe. In deel 4 (slot): het bouwen aan samenwerking.

Uitgelicht
Analyse

27 september 2023

Spoorzone Tilburg 2020 door Gerdien Wolthaus Paauw (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Beeldessay Spoorzone Tilburg

In haar beeldessay Spoortocht013 laat fotograaf Gerdien Wolthaus Paauw op fraaie wijze zien hoe de spoorzone Tilburg in de periode van 2013 tot en met 2020 een complete transformatie ondergaat.

Opinie

27 september 2023

Berlijn, Duitsland door Jan Fock (bron: Shutterstock)

Bereikbare stad en toch leefbaar, het kan wel

Steeds meer steden kiezen voor minder auto’s in de stad, maar in Berlijn en Las Vegas willen stadsbestuurders snelwegen juist uitbreiden, tot afschuw van bewoners. Er zijn ook voorbeelden waarin bereikbaarheid en omgevingskwaliteit samen opgaan.

Nieuws

26 september 2023