Thumb_onderzoek_0_667px

Duurzaamheid van kantoren doorgelicht

1 februari 2012

2 minuten

Onderzoek Vanaf midden jaren 2000 werd in de Nederlandse vastgoedwereld gesproken over de 'circle of blame' die doorbroken moest worden. Hierbij werd verwezen naar de situatie waarbij kantoorhuurders, eigenaren, ontwikkelaars, overheden en bemiddelaars naar elkaar wezen als de aanstichter, en dus ook de oplossen van het niet duurzamer maken van de kantorenvoorraad. Dat de kantorenvoorraad niet hoog scoorde op het gebied van duurzaamheid bleek onder andere uit een onderzoek dat Buck Consultants International in 2006 hiernaar uitvoerde in opdracht van SenterNovem (nu AgentschapNL).

Er lijkt sindsdien veel veranderd: er is in de media veel aandacht gekomen voor het begrip duurzaamheid, zo was dit het jaren achtereen hét thema op de Provada en laten publicaties en onderzoeken van IVBN (2010), Jones Lang Lasalle (2010), Corenet Global en Jones Lang Lasalle (2009) en Twijnstra Gudde (2010) zien dat het onderwerp bij gebruikers en eigenaren leeft. De steeds verder verlsechterende conditie van de kantorenmarkt heeft hieraan zeker bijgedragen: door de leegstand en de afnemende vraag moeten ontwikkelaars en beleggers zich steeds mee onderscheiden. Maar ook de gebruiker lijkt er vaker om te vragen: het is een fenomeen dat maatschappelijk veel aandacht heeft gekregen en dat ervoor heeft gezorgd dat veel bedrijven een maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)-beleid hebben. Althans, zo lijkt het.
Want, in hoeverre zijn aanbieders en vragers van kantoorruimte nu daadwerkelijk bewust van de mogelijkheden tot het verbeteren van de energieprestaties van gebouwen? En in hoeverre hebben ze dit doorgevoerd in hun beleid? Daarom is begin 2011 Buck Consultants International weer door AgentschapNL gevraagd dit te onderzoeken. De uitkomsten van dat onderzoek worden in dit artikel behandeld.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_onderzoek_0_667px’


Door drs. Nicolaas Waaning

Senior Adviseur, Buck Consultants International


Meest recent

Kinderen op fiets, Amsterdam door Dutch_Photos (bron: shutterstock.com)

Ja, Amsterdam is een 15-minuten-stad. Maar nee, zeker (nog) niet overal en voor iedereen

De 15-minuten-stad blijft een populair concept binnen gebiedsontwikkeling. Mag een stad als Amsterdam die titel ook dragen? Ja, blijkt uit onderzoek, maar een fiets, een woning in het centrum en een westerse achtergrond zijn wel van belang.

Onderzoek

27 januari 2023

Aerial top down view on PUUR21 new housing construction project part of urban development in Zutphen with Noorderhaven neighbourhood door Wirestock Creators (bron: Shutterstock)

Nieuwe EU-doelstelling ‘No Net Land Take’: stok achter de deur of schiet het zijn doel voorbij?

Nóg een ruimtelijke uitdaging erbij! De Europese Commissie heeft voor 2050 het doel ‘No Net Land Take’ gesteld, waarmee verstedelijking een halt wordt toegeroepen. De maatregel kan verregaande gevolgen hebben voor gebiedsontwikkelend Nederland.

Verslag

27 januari 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het water – als bedreiging en kans

Het water in tal van vormen staat deze week centraal op Gebiedsontwikkeling.nu. Bedreigend in het rivierenlandschap, maar ook kansen biedend op zee en in de centra van steden. En symbool voor de sprong in het diepe die we mogen maken.

Nieuws

26 januari 2023