Thumb_onderzoek_0_667px

Duurzaamheid van kantoren doorgelicht

1 februari 2012

2 minuten

Onderzoek Vanaf midden jaren 2000 werd in de Nederlandse vastgoedwereld gesproken over de 'circle of blame' die doorbroken moest worden. Hierbij werd verwezen naar de situatie waarbij kantoorhuurders, eigenaren, ontwikkelaars, overheden en bemiddelaars naar elkaar wezen als de aanstichter, en dus ook de oplossen van het niet duurzamer maken van de kantorenvoorraad. Dat de kantorenvoorraad niet hoog scoorde op het gebied van duurzaamheid bleek onder andere uit een onderzoek dat Buck Consultants International in 2006 hiernaar uitvoerde in opdracht van SenterNovem (nu AgentschapNL).

Er lijkt sindsdien veel veranderd: er is in de media veel aandacht gekomen voor het begrip duurzaamheid, zo was dit het jaren achtereen hét thema op de Provada en laten publicaties en onderzoeken van IVBN (2010), Jones Lang Lasalle (2010), Corenet Global en Jones Lang Lasalle (2009) en Twijnstra Gudde (2010) zien dat het onderwerp bij gebruikers en eigenaren leeft. De steeds verder verlsechterende conditie van de kantorenmarkt heeft hieraan zeker bijgedragen: door de leegstand en de afnemende vraag moeten ontwikkelaars en beleggers zich steeds mee onderscheiden. Maar ook de gebruiker lijkt er vaker om te vragen: het is een fenomeen dat maatschappelijk veel aandacht heeft gekregen en dat ervoor heeft gezorgd dat veel bedrijven een maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)-beleid hebben. Althans, zo lijkt het.
Want, in hoeverre zijn aanbieders en vragers van kantoorruimte nu daadwerkelijk bewust van de mogelijkheden tot het verbeteren van de energieprestaties van gebouwen? En in hoeverre hebben ze dit doorgevoerd in hun beleid? Daarom is begin 2011 Buck Consultants International weer door AgentschapNL gevraagd dit te onderzoeken. De uitkomsten van dat onderzoek worden in dit artikel behandeld.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_onderzoek_0_667px’


Door drs. Nicolaas Waaning

Senior Adviseur, Buck Consultants International


Meest recent

Philips stadium, Eindhoven door uslatar (bron: Shutterstock)

Geen tweede Philipsdorp, maar de baas wordt soms toch weer huisbaas

Door het woningtekort wordt het bieden van geschikte woonruimte een steeds belangrijker instrument in de zoektocht naar nieuwe werknemers. Opvallend is dat het niet alleen de grote bedrijven zijn die zich als huisbaas opwerpen.

Analyse

29 mei 2024

Het standbeeld van Justitie symbool door r.classen (bron: Shutterstock)

Het Didam-II-arrest komt eraan. Dit zijn de mogelijke gevolgen voor gebiedsontwikkeling

Na een belangrijk advies aan de Hoge Raad verwacht advocaat Manfred Fokkema dat het Didam-arrest wordt aangescherpt. “Dit zou tot gevolg hebben dat de invloed van het Didam-arrest op de praktijk van gebiedsontwikkeling kleiner wordt.”

Uitgelicht
Analyse

29 mei 2024

Puzzelstukjes van gekleurde blokken door Jo Panuwat D (bron: Shutterstock)

Puzzelen met de bottom-up aanpak in de energietransitie

De RES-aanpak gaat van papier naar praktijk. Onderzoekers Martijn van der Steen en Robin Hill laten zien hoe de regionale en bottom-up georiënteerde aanpak van de RES in praktijk gebracht kan worden.

Opinie

28 mei 2024