Thumb_onderzoek_0_667px

Duurzaamheid van kantoren doorgelicht

1 februari 2012

2 minuten

Onderzoek Vanaf midden jaren 2000 werd in de Nederlandse vastgoedwereld gesproken over de 'circle of blame' die doorbroken moest worden. Hierbij werd verwezen naar de situatie waarbij kantoorhuurders, eigenaren, ontwikkelaars, overheden en bemiddelaars naar elkaar wezen als de aanstichter, en dus ook de oplossen van het niet duurzamer maken van de kantorenvoorraad. Dat de kantorenvoorraad niet hoog scoorde op het gebied van duurzaamheid bleek onder andere uit een onderzoek dat Buck Consultants International in 2006 hiernaar uitvoerde in opdracht van SenterNovem (nu AgentschapNL).

Er lijkt sindsdien veel veranderd: er is in de media veel aandacht gekomen voor het begrip duurzaamheid, zo was dit het jaren achtereen hét thema op de Provada en laten publicaties en onderzoeken van IVBN (2010), Jones Lang Lasalle (2010), Corenet Global en Jones Lang Lasalle (2009) en Twijnstra Gudde (2010) zien dat het onderwerp bij gebruikers en eigenaren leeft. De steeds verder verlsechterende conditie van de kantorenmarkt heeft hieraan zeker bijgedragen: door de leegstand en de afnemende vraag moeten ontwikkelaars en beleggers zich steeds mee onderscheiden. Maar ook de gebruiker lijkt er vaker om te vragen: het is een fenomeen dat maatschappelijk veel aandacht heeft gekregen en dat ervoor heeft gezorgd dat veel bedrijven een maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)-beleid hebben. Althans, zo lijkt het.
Want, in hoeverre zijn aanbieders en vragers van kantoorruimte nu daadwerkelijk bewust van de mogelijkheden tot het verbeteren van de energieprestaties van gebouwen? En in hoeverre hebben ze dit doorgevoerd in hun beleid? Daarom is begin 2011 Buck Consultants International weer door AgentschapNL gevraagd dit te onderzoeken. De uitkomsten van dat onderzoek worden in dit artikel behandeld.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_onderzoek_0_667px’


Door drs. Nicolaas Waaning

Senior Adviseur, Buck Consultants International


Meest recent

Nobelhorst in Almere door Jarretera (bron: Shutterstock)

‘Particiflatie’ in het Almeerse Nobelhorst

In Almere bestaat een lange traditie van succesvolle woonexperimenten. Het kan echter ook faliekant misgaan, blijkt uit een evaluatie van de Ombudsman Metropool Amsterdam over bewonersbetrokkenheid in de nieuwbouwwijk Nobelhorst.

Onderzoek

8 december 2023

Illustratie van verschillende grondlagen door GoodStudio (bron: Shutterstock)

Eerst komt het lichaam, dan pas de prothese

Het water en de bodem moeten opnieuw de inrichting van Nederland gaan bepalen. Het College van Rijksadviseurs bracht een praktijkgids uit met zes stappen. Ontwerpers kunnen ze doorlopen om grip te krijgen op deze ontwerpbenadering.

Analyse

8 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van voorsorteren op iets nieuws

Deze week sorteren we op Gebiedsontwikkeling.nu voor op veel nieuws. Op duurzame wijken met deelmobiliteit, op gezonde gebiedsontwikkeling en op een definitieve invulling na de tijdelijkheid.

Weekoverzicht

7 december 2023