Thumb_infra energie algemeen_0_1000px

Duurzame gebiedsontwikkeling

6 maart 2013

2 minuten

Nieuws Rijkswaterstaat wil met de ontwikkeling van infrastructuur bijdragen aan een betere, gezondere en aantrekkelijkere leefomgeving. Omdat er vaak veel verschillende belangen spelen, is dat niet altijd eenvoudig. De Omgevingswijzer helpt om de verschillende belangen overzichtelijk in kaart te brengen, om zo tot een duurzame oplossing te komen voor het gebied.

Duurzame gebiedsontwikkeling is een complex samenspel tussen Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, waterschappen, marktpartijen en andere organisaties. Deze partijen hebben verschillende belangen en werken vanuit hun eigen terrein aan een duurzame leefomgeving. De Omgevingswijzer kan een belangrijke rol spelen in de samenwerking.

Door dit instrument wordt al vroeg in het proces duidelijk waar gezamenlijke doelen liggen. De Omgevingswijzer brengt in kaart wat straks de effecten zullen zijn op de omgeving. Vervolgens laat het zien hoe we met slimme combinaties duurzame resultaten kunnen behalen.

Hoe werkt de Omgevingswijzer?

De Omgevingswijzer analyseert een project via 12 thema’s, zoals ecologie, sociale relevantie en economie. Vanuit deze thema’s worden verschillende oplossingen met elkaar in verband gebracht. De Omgevingswijzer laat zien welke oplossingen samen tot het beste resultaat komen. Zo kan de aanleg van een nieuwe rondweg goed zijn voor zowel economie (kansen voor bedrijven) als milieu (minder stilstaand verkeer in de stad), maar niet voor de ecologie (er moet natuur voor wijken). Een alternatieve keuze, bijvoorbeeld een bestaande weg verbreden, kan vervolgens op dezelfde manier worden doorgelicht.

De Omgevingswijzer brengt de gezamenlijke effecten overzichtelijk in beeld door in het resultatenwiel. Bij positieve effecten kleurt het wiel groen, bij negatieve effecten kleurt het rood.

Duurzame gebiedsontwikkeling - Afbeelding 1

‘Duurzame gebiedsontwikkeling - Afbeelding 1’


Voorbeeld van een resultatenwiel (klik op afbeelding voor de volledige versie).

People, planet, profit

De Omgevingswijzer kan helpen bij het vinden van de juiste oplossing omdat het teruggaat naar de kern van duurzaamheid: people, planet en profit. Naast milieuwinst gaat het daarbij ook om een duurzame samenleving en een duurzame economie.

De Omgevingswijzer brengt een complex begrip als duurzaamheid snel en overzichtelijk in beeld. Het instrument kan in elke fase opnieuw ingezet worden: van gebiedsagenda tot verkenning en van planstudie tot realisatie. Op die manier staat duurzaamheid gedurende het hele project centraal, zonder de oorspronkelijke doelstelling uit het oog te verliezen.

Meer weten?

Wilt u weten hoe het instrument werkt? Ga direct naar de geautomatiseerde vragenlijst van de omgevingswijzer, daar vindt u ook de handleiding. Voor vragen en opmerkingen over de omgevingswijzer kunt u het contactformulier invullen.


Cover: ‘Thumb_infra energie algemeen_0_1000px’Meest recent

Kinderen op fiets, Amsterdam door Dutch_Photos (bron: shutterstock.com)

Ja, Amsterdam is een 15-minuten-stad. Maar nee, zeker (nog) niet overal en voor iedereen

De 15-minuten-stad blijft een populair concept binnen gebiedsontwikkeling. Mag een stad als Amsterdam die titel ook dragen? Ja, blijkt uit onderzoek, maar een fiets, een woning in het centrum en een westerse achtergrond zijn wel van belang.

Onderzoek

27 januari 2023

Aerial top down view on PUUR21 new housing construction project part of urban development in Zutphen with Noorderhaven neighbourhood door Wirestock Creators (bron: Shutterstock)

Nieuwe EU-doelstelling ‘No Net Land Take’: stok achter de deur of schiet het zijn doel voorbij?

Nóg een ruimtelijke uitdaging erbij! De Europese Commissie heeft voor 2050 het doel ‘No Net Land Take’ gesteld, waarmee verstedelijking een halt wordt toegeroepen. De maatregel kan verregaande gevolgen hebben voor gebiedsontwikkelend Nederland.

Verslag

27 januari 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het water – als bedreiging en kans

Het water in tal van vormen staat deze week centraal op Gebiedsontwikkeling.nu. Bedreigend in het rivierenlandschap, maar ook kansen biedend op zee en in de centra van steden. En symbool voor de sprong in het diepe die we mogen maken.

Nieuws

26 januari 2023