Thumb_infra energie algemeen_0_1000px

Duurzame gebiedsontwikkeling

6 maart 2013

2 minuten

Nieuws
Rijkswaterstaat wil met de ontwikkeling van infrastructuur bijdragen aan een betere, gezondere en aantrekkelijkere leefomgeving. Omdat er vaak veel verschillende belangen spelen, is dat niet altijd eenvoudig. De Omgevingswijzer helpt om de verschillende belangen overzichtelijk in kaart te brengen, om zo tot een duurzame oplossing te komen voor het gebied.

Duurzame gebiedsontwikkeling is een complex samenspel tussen Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, waterschappen, marktpartijen en andere organisaties. Deze partijen hebben verschillende belangen en werken vanuit hun eigen terrein aan een duurzame leefomgeving. De Omgevingswijzer kan een belangrijke rol spelen in de samenwerking.

Door dit instrument wordt al vroeg in het proces duidelijk waar gezamenlijke doelen liggen. De Omgevingswijzer brengt in kaart wat straks de effecten zullen zijn op de omgeving. Vervolgens laat het zien hoe we met slimme combinaties duurzame resultaten kunnen behalen.

Hoe werkt de Omgevingswijzer?

De Omgevingswijzer analyseert een project via 12 thema’s, zoals ecologie, sociale relevantie en economie. Vanuit deze thema’s worden verschillende oplossingen met elkaar in verband gebracht. De Omgevingswijzer laat zien welke oplossingen samen tot het beste resultaat komen. Zo kan de aanleg van een nieuwe rondweg goed zijn voor zowel economie (kansen voor bedrijven) als milieu (minder stilstaand verkeer in de stad), maar niet voor de ecologie (er moet natuur voor wijken). Een alternatieve keuze, bijvoorbeeld een bestaande weg verbreden, kan vervolgens op dezelfde manier worden doorgelicht.

De Omgevingswijzer brengt de gezamenlijke effecten overzichtelijk in beeld door in het resultatenwiel. Bij positieve effecten kleurt het wiel groen, bij negatieve effecten kleurt het rood.

Duurzame gebiedsontwikkeling - Afbeelding 1

Duurzame gebiedsontwikkeling - Afbeelding 1


Voorbeeld van een resultatenwiel (klik op afbeelding voor de volledige versie).

People, planet, profit

De Omgevingswijzer kan helpen bij het vinden van de juiste oplossing omdat het teruggaat naar de kern van duurzaamheid: people, planet en profit. Naast milieuwinst gaat het daarbij ook om een duurzame samenleving en een duurzame economie.

De Omgevingswijzer brengt een complex begrip als duurzaamheid snel en overzichtelijk in beeld. Het instrument kan in elke fase opnieuw ingezet worden: van gebiedsagenda tot verkenning en van planstudie tot realisatie. Op die manier staat duurzaamheid gedurende het hele project centraal, zonder de oorspronkelijke doelstelling uit het oog te verliezen.

Meer weten?

Wilt u weten hoe het instrument werkt? Ga direct naar de geautomatiseerde vragenlijst van de omgevingswijzer, daar vindt u ook de handleiding. Voor vragen en opmerkingen over de omgevingswijzer kunt u het contactformulier invullen.Meest recent

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022

“Binckhorst Den Haag in tranformatie” (CC BY-SA 2.0) by nandasluijsmans

Wat participatieve placemaking bijdraagt aan gebiedsontwikkeling

Volgens TU Delft-onderzoeker Geertje Slingerland is de betrokkenheid van bewoners cruciaal bij placemaking en ontwikkelde daarvoor een aantal principes. Zij presenteerde dit tijdens het laatste jaarcongres Stedelijke Transformatie.

Verslag

15 augustus 2022