Thumb_kantoren_0_667px

Dynamis: Malaise kantorenmarkt zet door

2 juli 2013

2 minuten

Nieuws Uit de kantorenmarktcijfers van het tweede kwartaal van 2013 blijkt dat het aanbod is toegenomen tot 6,9 mln m² en het opnamevolume opnieuw is gedaald (-7%). Het transactieniveau wordt daarbij tegenwoordig bepaald door kleine transacties, meldt Dynamis.

In de tweede kwartaalanalyse Sprekende Cijfers Kantorenmarkten 2013, die maandag 8 juli verschijnt, blijkt tevens dat in de afgelopen drie maanden de kantorenmarkt is achtergebleven in vergelijking met voorgaande jaren. Door een toenemend aantal faillissementen en het inkrimpen van organisaties worden meer vierkante meters op de markt gebracht. Mede hierdoor is het aanbod in drie maanden tijd met 4% gestegen tot 6.926.000 m² op 1 juli 2013. Dit volume komt tot stand door 3571 aangeboden kantoorpanden, ofwel een toename van 69 objecten. Vergeleken met het tweede kwartaal van 2012 is het aantal transacties met zeven objecten toegenomen. Desondanks is in het opnamevolume sprake van een daling van 7% op jaarbasis, naar een totaal van 209.910 m² in het tweede kwartaal van 2013. Hieruit volgt een daling van de gemiddelde transactiegrootte van 1316 m² in het tweede kwartaal van 2012 naar 1179 m² in het tweede kwartaal van 2013. De mediane huurprijs van een verhuurd kantoorgebouw in Nederland is na een stabiele periode van vijf kwartalen, gedaald van € 125 per m² naar € 120 per m² in het tweede kwartaal van 2013. Zoals beschreven in het rapport Sprekende Cijfers Kantorenmarkten 2013 eerste kwartaal, wil een huurder meer efficiëntie, meer flexibiliteit en meer service. Verhuurders erkennen dat in deze tijd de gebruiker bepaalt, hetgeen terug te zien is in het huidige aanbod. Zo worden grote panden opgesplitst in kleinere units, objecten geüpgraded naar de gewenste kwaliteit en kantoren voorzien van een uitgebreid servicepakket. Niet alleen het aanbod groeit gestaag verder, maar ook het transactievolume loopt terug. Deze trend zal naar verwachting verder doorzetten in het derde en vierde kwartaal van 2013. Het opnamevolume zal dit jaar dan ook niet boven het niveau van 2012 uitkomen, verwacht Dynamis.


Cover: ‘Thumb_kantoren_0_667px’Meest recent

Het panel op de PROVADA door PROVADA (bron: PROVADA)

“Het Rijk erbij betrekken om louter voor elkaar te krijgen wat alleen jullie zo graag willen? Dat zou wel heel gemakkelijk zijn”

Een pittig debat tijdens de PROVADA gaf inzicht hoe overheden en marktpartijen zich momenteel tot elkaar verhouden. Er is een gedeeld gevoel van urgentie om snel meer gebieden te ontwikkelen. Maar de vijandbeelden blijven hardnekkig.

Verslag

19 juni 2024

Developing places for human capabilities door Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud (bron: Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud)

Sturen op sociale duurzaamheid, dit kan gebiedsontwikkeling bijdragen

Hoe kunnen we via gebiedsontwikkeling de sociale duurzaamheid in de stad verbeteren? Voor haar promotieonderzoek keek Céline Janssen naar vier projecten in drie landen. Ze vat de belangrijkste inzichten uit deze uitgebreide analyse samen.

Uitgelicht
Onderzoek

19 juni 2024

Brug over Amsterdams Rijn Kanaal door MyStockVideo (bron: Shutterstock)

College van Rijksadviseurs: zet in op de langere termijn voor nationale ruimtelijke keuzes

Nadat het PBL eerder al de ruimtelijke voorstellen van de provincies kraakte (bedoeld als opmaat voor de Nota Ruimte), doet het College van Rijksadviseurs ook een duit in het zakje. Zeven punten worden benoemd voor de kwaliteit op langere termijn.

Analyse

18 juni 2024