Een oude haven is een keus

20 november 2012

1 minuut

Verslag Je moet een haven niet kapot rekenen met kosten-batenanalyses, maar vertrouwen hebben in de meerwaarde. Die is vaak niet in cijfers uit te drukken. Dat Enkhuizen alleen al aan de afvalinzameling van charterschepen (90.000 euro) meer kwijt is dan aan havengeld binnenkomt (75.000 euro), is volgens wethouder Hendrik Boland geen reden de haven de rug toe te keren. Dat zei hij op een BBZ-minisymposium over het belang van oude havens tijdens de beurs Klassieke Schepen.

Gastspreker Friso de Zeeuw, directeur bij projectontwikkelaar Bouwfonds Ontwikkeling, onderstreepte dat het goed is als een branche eigen cijfers heeft over omzetten en toegevoegde waarde door bestedingen van gasten bij de middenstand. Hij waarschuwde daarin niet te ver te gaan. 'In de hoek van de monumenten en het groen zoekt men harde cijfers. En verschijnen rapporten met toch wat belachelijk klinkende claims als "meer groen leidt tot minder verzuimuren". Dat is een vorm van technocratisering van bestuur, terwijl het bij dit soort dingen gaat om de betekenis die je er zelf aan geeft. Staar je ook niet 'blind op vastgoedwaardes.' Dus minder met cijfers smijten, maar je netwerk goed gebruiken. 'De meeste beslissers in Nederland zijn makkelijk te bereiken. Laat hun sfeer en beelden zien. Speel in op hun emoties.'

Voor een pdf van de volledige publicatie zie bijlage.


Door Sander Klos

Chief Editor, Weekblad Schuttevaer / Owner, MediaMaritiem


Meest recent

Polderlandschap in vogelvlucht door Mauvries (bron: Shutterstock)

Schakel regio's niet plat gelijk, maar kijk wat meeste impact heeft

De VU en HA doen onderzoek naar de verschraling van voorzieningen in aandachtswijken. Die bevinden zich zowel in steden als in rurale krimpgebieden. Onderzoekers Henri de Groot, Lex Veldboer en Mathieu Steijn pleiten voor fijnmazige oplossingen.

Onderzoek

5 december 2023

Begroeid trafohuis Beatrixkwartier Den Haag door Nanda Sluijsmans (bron: Wikipedia Commons)

Zoeken naar combinatiekracht: lessen uit energie, infrastructuur en gebiedsontwikkeling.

Wat kunnen we in de energietransitie leren van de infrastructuur en gebiedsontwikkeling om wél tot gecombineerde oplossingen te komen? Paul van den Bragt rapporteert over het recente Congres Regionale Energie en Lokale Warmte.

Verslag

5 december 2023

Suikerterrein vanaf de oever door Rinske Brand (bron: Rinske Brand)

Cultuur & GO #10 Suikerterrein Groningen: laboratorium voor de stad

Waar eerst de bieten werden verwerkt tot suiker, ontstaat nu een nieuw Gronings stadsdeel. Rinske Brand ging kijken op het voormalige Suikerunieterrein en sprak met betrokkenen over een gebied waar vooralsnog de tijdelijkheid regeert.

Uitgelicht
Casus

4 december 2023