2015.12.15_terugblik_C

Een terugblik op 2015: stedelijke transformaties, kritiek op ladders en wetten alom

15 december 2015

2 minuten

Nieuws Nederland kijkt met z’n allen uit naar Kerst en de jaarwisseling. Voordat het zover is, blikken we terug op een beweeglijk 2015. Een jaar van onder andere versterkt herstel, technologie, wetten en sterke transformaties. Dit zijn een aantal van de best gelezen en opvallende artikelen. Kijk met ons mee:

Jos Feijtel en Friso de Zeeuw schreven een kritisch stuk over de ‘Ladder duurzame verstedelijking’.

Zoals vaker bij op zichzelf goede politieke bedoelingen die een wettelijke vertaling krijgen, ontaardde de toepassing in bureaucratie, een festival van onderzoeksrapporten en juridich figuurzagen.

De bureaucratische ladder-rimram vindt z’n oorsprong in de zorg dat er sprake zou kunnen zijn van “verrommeling”.

Op het themabijeenkomst over de ‘Ladder duurzame verstedelijking’ kwamen nog eens vijf aanbevelingen naar boven.

Hoe combineren we aan de ene kant ‘ruimte laten’ met aan de andere kant ‘zekerheid bieden voor gemeenten en initiatiefnemers’.

Over ladders gesproken, Dirk Baalman schreef in het begin van het jaar over een sloopladder. De ladder helpt in de bepaling van het lot van erfgoed.

Zo’n ladder kan een mooi denkkader vormen en allerlei noodzakelijke actie agenderen. Monumenten, Markt, Uitstel en Sloop.

Dat transformaties van gebouwen en gebieden kunnen leiden tot schitterende projecten blijkt wel uit de projectomschrijvingen van de Amsterdamse Houthaven, het GZG-terrein in Den Bosch en Meyster’s Buiten in Utrecht. Stuk voor stuk projecten met historie en verhaal. Het is de moeite waard om door de foto’s te scrollen.

2015 was ook het jaar van de nieuwe Woningwet. Het werk van corporaties verandert, de vraag is hoe zij de stadsvernieuwing op gang kunnen houden met beperkte activiteiten. Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling en Ymere organiseerden een reeks bijeenkomsten, het resultaat is te vinden in een interactieve publicatie.

Naast de bijeenkomsten over de Woningwet was er dit jaar ook weer een Congres Omgevingswet. Op het drukbezochte congres werd duidelijk dat de uitzondering de nieuwe regel wordt.

’Als de gemeenteraad dan maar niet meteen nieuw beleid naar aanleiding van elke afwijking gaat eisen’, klonk de waarschuwing vanuit de zaal.

Echter, niet alles zal veranderen. Op het symposium ‘Wonen in het komend decennium’ werd uitgewijd over de toekomst van de woningvraag en demografische verschuivingen. Conclusie kort door de bocht:

Op de hamvraag of al deze demografische, sociologische en geografische veranderingen leiden tot een significante verschuiving in de vraag naar woningtypen en woonmilieus luidt het antwoord onomwonden ‘Nee’.

Ondanks de aantrekkende markt was aan levensgeluk ook behoefte, zo blijkt uit de populariteit van het blog ‘Ontwerpmethodiek voor 'De Gelukkige Stad'’.

Bijna alle RO-gerelateerde professionals hebben geen benul van de achterliggende welzijns theorieën en vertrekken altijd vanuit het fysieke aspect van een opgave.

Deze wensen kunnen vertaald worden naar nieuwe ruimtelijke ingrepen, maar kunnen ook vertaald worden in het openstellen van (leegstaande) gebouwen, (onbekende) ruimtes, gebieden en wijken die tot nu toe niet toegankelijk waren, of nog niet bekend waren bij mogelijk geïnteresseerden.

In 2013 werd geschreven dat de bouw zich herstelt in 2015. Dat bleek aardig te kloppen. Volgend jaar zet deze stijgende lijn zich waarschijnlijk voort. Dat stemt goed voor gebiedsontwikkeling in Nederland.


Cover: ‘2015.12.15_terugblik_C’


Menno Schokker

Door Menno Schokker

Duurzaamheidsadviseur bij Merosch

Portret - Wilson Wong

Door Wilson Wong

Project Manager at Ideal Projects


Meest recent

Rijpwetering, Kaag en Braassem door pmvfoto (bron: Shutterstock)

Drinkwaterverbruik omlaag? Het oogsten van regenwater helpt substantieel

Is het mogelijk om met opgevangen regenwater op daken van huizen en appartementen het drinkwaterverbruik te verminderen? Ja, concludeerde kennisinstituut Deltares na onderzoek in het leveringsgebied van het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland.

Onderzoek

2 oktober 2023

Studenten protesteren tegen de woningnoodcrisis door etreeg (bron: Shutterstock)

Jong en klem op woningmarkt, creatieve woonconcepten kunnen helpen

Je zult maar jong zijn en een woning willen bemachtigen: geen sinecure. Bram Djajadiningrat Onderzocht welke afwegingen jongvolwassenen maken op de woonmarkt. Concessies zijn onvermijdelijk. Maar nieuwe woonconcepten kunnen helpen.

Onderzoek

29 september 2023

Pipistrelle vleermuis door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Enorme vertraging door één vleermuis? Daar maakt het SMP (hopelijk) een eind aan

Woningbouw- en renovatieprojecten lopen steeds vaker vertraging op door de aanwezigheid van beschermde diersoorten. Met het Soortenmanagementplan liggen ontwikkelingen minder lang stil én blijven de dieren goed beschermd.

Nieuws

29 september 2023