Eerder de andere expertise aan tafel

1 juli 2012

2 minuten

Nieuws
Ondanks de crisis (of misschien wel dankzij?) verkennen overheden, opdrachtgevers, ontwerpers en adviseurs nieuwe wegen naar de toekomst. Om gebiedsontwikkelingen nieuw leven in te blazen, gecompliceerde infrastructurele projecten van de grond te krijgen, gebiedsagenda’s invulling te geven en ga zo maar door. Building Business plaatst drie cases naast elkaar: het vroegtijdig uitdagen van marktpartijen, het werken met de concurrentiegerichte dialoog en de inzet van ontwerpende disciplines. De rode draad in de verhalen: juist deze tijd van bezinning en reflectie kan goed gebruikt worden om na te denken over de kennis en kunde van partijen. En hun toegevoegde waarde.

Teulings: “Almere heeft in de Noordvleugel­ brief van het kabinet uit 2006 de opdracht gekregen om tot 2030 zestigduizend wo­ningen extra te bouwen. In nauwe samen­ werking met Amsterdam en het Rijk zijn we dat met hulp van MVRDV gaan vatten in een concept­structuurvisie, die we als werktitel Almere 2.0 hebben meegegeven. Kern van onze visie is differentiatie. We wilden niet zomaar ‘Almere keer twee’; hier moet een veel gemengdere stad ontstaan. Nog meer Almere Buitens zagen wij als een stedenbouwkundig, maar bovenal maatschappelijk risico. In plaats daarvan moet een veel grotere diversiteit aan woon­ milieus ontstaan. Om deze visie waar te maken hebben we een veel betere verbin­ding met Amsterdam als centrum van de metropool nodig. Daarom speelt de IJmeer­ verbinding in onze visie een cruciale rol. Eind 2009 kwam het hele pakket samen in onze concept­structuurvisie.”

Veldhuizen: “In de nadagen van de goede tijd was er met man en macht gewerkt om de complete propositie van de schaal­ sprong af te krijgen. Vanuit het college en de gemeenteraad was de boodschap heel helder, richting het Rijk: de IJmeerlijn hebben we keihard nodig. Er was door de voormalige projectorganisatie Zuiderzeelijn van het ministerie aan gerekend en dat leverde een bedrag van 4,5 miljard op. Dat leidde tot een weinig vleiende kostenbatenanalyse van het CPB. Op rijksniveau dreigde een impasse.”

Zie voor de volledige publicatie:


Kees de Graaf door Kees de Graaf (bron: LinkedIn)

Door Kees de Graaf

Freelance journalist


Meest recent

Wenen luchtfoto door Nok Lek (bron: shutterstock.com)

In Wenen wordt de brug geslagen tussen de stenen en de mensen

De wens wordt vaak geuit: laten we de wereld van de stenen beter verbinden met die van de mensen - die er uiteindelijk gebruik van maken. In Wenen wordt de ontwikkelwedstrijd hiervoor gebruikt. Adviseur Dorien de Wit (De Beuk) is enthousiast.

Opinie

30 september 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van (instrumentele) vernieuwingen

Deze week veel vernieuwingen op Gebiedsontwikkeling.nu. Een nieuw instrumentarium, een nieuwe autoriteit, een nieuwe hoogleraar en een nieuwe miljoenenstad. Allemaal (instrumentele) innovaties die ons vakgebied moeten voorbereiden op de toekomst.

Nieuws

29 september 2022

Impressie vogelvlucht ''The Line'' door NEOM (bron: NEOM)

The Line in de woestijn: kansrijke miljoenenstad of fata morgana

Een hypermoderne, duurzame stad die letterlijk op één lijn wordt gebouwd – dwars door Saudi-Arabië. Goed voor 9 miljoen inwoners zonder dat er een auto te bekennen is. Belooft het futuristische ontwerp van The Line een nieuwe vorm van stedelijkheid?

Casus

29 september 2022