Eerder de andere expertise aan tafel

1 juli 2012

2 minuten

Nieuws Ondanks de crisis (of misschien wel dankzij?) verkennen overheden, opdrachtgevers, ontwerpers en adviseurs nieuwe wegen naar de toekomst. Om gebiedsontwikkelingen nieuw leven in te blazen, gecompliceerde infrastructurele projecten van de grond te krijgen, gebiedsagenda’s invulling te geven en ga zo maar door. Building Business plaatst drie cases naast elkaar: het vroegtijdig uitdagen van marktpartijen, het werken met de concurrentiegerichte dialoog en de inzet van ontwerpende disciplines. De rode draad in de verhalen: juist deze tijd van bezinning en reflectie kan goed gebruikt worden om na te denken over de kennis en kunde van partijen. En hun toegevoegde waarde.

Teulings: “Almere heeft in de Noordvleugel­ brief van het kabinet uit 2006 de opdracht gekregen om tot 2030 zestigduizend wo­ningen extra te bouwen. In nauwe samen­ werking met Amsterdam en het Rijk zijn we dat met hulp van MVRDV gaan vatten in een concept­structuurvisie, die we als werktitel Almere 2.0 hebben meegegeven. Kern van onze visie is differentiatie. We wilden niet zomaar ‘Almere keer twee’; hier moet een veel gemengdere stad ontstaan. Nog meer Almere Buitens zagen wij als een stedenbouwkundig, maar bovenal maatschappelijk risico. In plaats daarvan moet een veel grotere diversiteit aan woon­ milieus ontstaan. Om deze visie waar te maken hebben we een veel betere verbin­ding met Amsterdam als centrum van de metropool nodig. Daarom speelt de IJmeer­ verbinding in onze visie een cruciale rol. Eind 2009 kwam het hele pakket samen in onze concept­structuurvisie.”

Veldhuizen: “In de nadagen van de goede tijd was er met man en macht gewerkt om de complete propositie van de schaal­ sprong af te krijgen. Vanuit het college en de gemeenteraad was de boodschap heel helder, richting het Rijk: de IJmeerlijn hebben we keihard nodig. Er was door de voormalige projectorganisatie Zuiderzeelijn van het ministerie aan gerekend en dat leverde een bedrag van 4,5 miljard op. Dat leidde tot een weinig vleiende kostenbatenanalyse van het CPB. Op rijksniveau dreigde een impasse.”

Zie voor de volledige publicatie:


Kees de Graaf door Sander van Wettum (bron: SKG)

Door Kees de Graaf

Eindredacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

De slotmanifestatie door Ingrid Koenen, studio IK (bron: EFL Stichting)

Waarom ontwerpen aan een klimaatrechtvaardige wereld nodig is

De klimaattransitie kan allerlei gevolgen hebben, niet in de laatste plaats voor de ruimte. Welke rol speelt rechtvaardigheid daarin? De EFL Stichting liet drie teams daarop studeren, Hilde Blank reflecteert.

Interview

22 april 2024

Luchtfoto van een knooppunt in Nederland door Ground Picture (bron: shutterstock)

Verandert de rechtsstaat in een beleidsstaat?

Beleidsmakers overschaduwen juristen. En dat is slecht voor hoe overheden milieu- en omgevingsrecht vormgeven. Dat stelt scheidend universitair hoofddocent Fred Kistenkas.

Interview

22 april 2024

David Sim tijdens zijn presentatie over de zachte stad tijdens het sLIM symposium door Ineke Lammers (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Slim verdichten via de zachte stad

De druk op onze steden wordt in de komende jaren alleen maar groter. Hoe zorgen we dan voor een leefbare woonomgeving? Deze vraag stond deze week centraal tijdens de laatste sLIM-bijeenkomst, met ‘Soft City’-auteur David Sim als gastspreker.

Verslag

19 april 2024