Eerder de andere expertise aan tafel

1 juli 2012

2 minuten

Nieuws Ondanks de crisis (of misschien wel dankzij?) verkennen overheden, opdrachtgevers, ontwerpers en adviseurs nieuwe wegen naar de toekomst. Om gebiedsontwikkelingen nieuw leven in te blazen, gecompliceerde infrastructurele projecten van de grond te krijgen, gebiedsagenda’s invulling te geven en ga zo maar door. Building Business plaatst drie cases naast elkaar: het vroegtijdig uitdagen van marktpartijen, het werken met de concurrentiegerichte dialoog en de inzet van ontwerpende disciplines. De rode draad in de verhalen: juist deze tijd van bezinning en reflectie kan goed gebruikt worden om na te denken over de kennis en kunde van partijen. En hun toegevoegde waarde.

Teulings: “Almere heeft in de Noordvleugel­ brief van het kabinet uit 2006 de opdracht gekregen om tot 2030 zestigduizend wo­ningen extra te bouwen. In nauwe samen­ werking met Amsterdam en het Rijk zijn we dat met hulp van MVRDV gaan vatten in een concept­structuurvisie, die we als werktitel Almere 2.0 hebben meegegeven. Kern van onze visie is differentiatie. We wilden niet zomaar ‘Almere keer twee’; hier moet een veel gemengdere stad ontstaan. Nog meer Almere Buitens zagen wij als een stedenbouwkundig, maar bovenal maatschappelijk risico. In plaats daarvan moet een veel grotere diversiteit aan woon­ milieus ontstaan. Om deze visie waar te maken hebben we een veel betere verbin­ding met Amsterdam als centrum van de metropool nodig. Daarom speelt de IJmeer­ verbinding in onze visie een cruciale rol. Eind 2009 kwam het hele pakket samen in onze concept­structuurvisie.”

Veldhuizen: “In de nadagen van de goede tijd was er met man en macht gewerkt om de complete propositie van de schaal­ sprong af te krijgen. Vanuit het college en de gemeenteraad was de boodschap heel helder, richting het Rijk: de IJmeerlijn hebben we keihard nodig. Er was door de voormalige projectorganisatie Zuiderzeelijn van het ministerie aan gerekend en dat leverde een bedrag van 4,5 miljard op. Dat leidde tot een weinig vleiende kostenbatenanalyse van het CPB. Op rijksniveau dreigde een impasse.”

Zie voor de volledige publicatie:


Kees de Graaf door Sander van Wettum (bron: SKG)

Door Kees de Graaf

Eindredacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Van Den Haag naar München

Om de woningbouwproductie in tijden van lastige marktomstandigheden op gang te houden, kunnen we niet alles van het Rijk verwachten, stelt columnist Aeisso Boelman. Zowel publieke als private partijen moeten de nieuwe realiteit onder ogen zien.

Opinie

2 oktober 2023

Rijpwetering, Kaag en Braassem door pmvfoto (bron: Shutterstock)

Drinkwaterverbruik omlaag? Het oogsten van regenwater helpt substantieel

Is het mogelijk om met opgevangen regenwater op daken van huizen en appartementen het drinkwaterverbruik te verminderen? Ja, concludeerde kennisinstituut Deltares na onderzoek in het leveringsgebied van het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland.

Onderzoek

2 oktober 2023

Studenten protesteren tegen de woningnoodcrisis door etreeg (bron: Shutterstock)

Jong en klem op woningmarkt, creatieve woonconcepten kunnen helpen

Je zult maar jong zijn en een woning willen bemachtigen: geen sinecure. Bram Djajadiningrat Onderzocht welke afwegingen jongvolwassenen maken op de woonmarkt. Concessies zijn onvermijdelijk. Maar nieuwe woonconcepten kunnen helpen.

Onderzoek

29 september 2023