Eerder de andere expertise aan tafel

1 juli 2012

2 minuten

Nieuws Ondanks de crisis (of misschien wel dankzij?) verkennen overheden, opdrachtgevers, ontwerpers en adviseurs nieuwe wegen naar de toekomst. Om gebiedsontwikkelingen nieuw leven in te blazen, gecompliceerde infrastructurele projecten van de grond te krijgen, gebiedsagenda’s invulling te geven en ga zo maar door. Building Business plaatst drie cases naast elkaar: het vroegtijdig uitdagen van marktpartijen, het werken met de concurrentiegerichte dialoog en de inzet van ontwerpende disciplines. De rode draad in de verhalen: juist deze tijd van bezinning en reflectie kan goed gebruikt worden om na te denken over de kennis en kunde van partijen. En hun toegevoegde waarde.

Teulings: “Almere heeft in de Noordvleugel­ brief van het kabinet uit 2006 de opdracht gekregen om tot 2030 zestigduizend wo­ningen extra te bouwen. In nauwe samen­ werking met Amsterdam en het Rijk zijn we dat met hulp van MVRDV gaan vatten in een concept­structuurvisie, die we als werktitel Almere 2.0 hebben meegegeven. Kern van onze visie is differentiatie. We wilden niet zomaar ‘Almere keer twee’; hier moet een veel gemengdere stad ontstaan. Nog meer Almere Buitens zagen wij als een stedenbouwkundig, maar bovenal maatschappelijk risico. In plaats daarvan moet een veel grotere diversiteit aan woon­ milieus ontstaan. Om deze visie waar te maken hebben we een veel betere verbin­ding met Amsterdam als centrum van de metropool nodig. Daarom speelt de IJmeer­ verbinding in onze visie een cruciale rol. Eind 2009 kwam het hele pakket samen in onze concept­structuurvisie.”

Veldhuizen: “In de nadagen van de goede tijd was er met man en macht gewerkt om de complete propositie van de schaal­ sprong af te krijgen. Vanuit het college en de gemeenteraad was de boodschap heel helder, richting het Rijk: de IJmeerlijn hebben we keihard nodig. Er was door de voormalige projectorganisatie Zuiderzeelijn van het ministerie aan gerekend en dat leverde een bedrag van 4,5 miljard op. Dat leidde tot een weinig vleiende kostenbatenanalyse van het CPB. Op rijksniveau dreigde een impasse.”

Zie voor de volledige publicatie:


Kees de Graaf door Kees de Graaf (bron: LinkedIn)

Door Kees de Graaf

Eindredacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Kinderen op fiets, Amsterdam door Dutch_Photos (bron: shutterstock.com)

Ja, Amsterdam is een 15-minuten-stad. Maar nee, zeker (nog) niet overal en voor iedereen

De 15-minuten-stad blijft een populair concept binnen gebiedsontwikkeling. Mag een stad als Amsterdam die titel ook dragen? Ja, blijkt uit onderzoek, maar een fiets, een woning in het centrum en een westerse achtergrond zijn wel van belang.

Onderzoek

27 januari 2023

Aerial top down view on PUUR21 new housing construction project part of urban development in Zutphen with Noorderhaven neighbourhood door Wirestock Creators (bron: Shutterstock)

Nieuwe EU-doelstelling ‘No Net Land Take’: stok achter de deur of schiet het zijn doel voorbij?

Nóg een ruimtelijke uitdaging erbij! De Europese Commissie heeft voor 2050 het doel ‘No Net Land Take’ gesteld, waarmee verstedelijking een halt wordt toegeroepen. De maatregel kan verregaande gevolgen hebben voor gebiedsontwikkelend Nederland.

Verslag

27 januari 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het water – als bedreiging en kans

Het water in tal van vormen staat deze week centraal op Gebiedsontwikkeling.nu. Bedreigend in het rivierenlandschap, maar ook kansen biedend op zee en in de centra van steden. En symbool voor de sprong in het diepe die we mogen maken.

Nieuws

26 januari 2023