Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (bron: Shutterstock)

Eerste publiek-private ketenintegratie: vergunning in 1 dag

16 december 2010

2 minuten

Nieuws Com•wonen en Dura Vermeer Bouw Rotterdam Het is een unicum in Nederland: een gemeente die met private vastgoedpartijen in een pilot ketenintegratie stapt met als doel de kwaliteit van de gebouwde omgeving te verbeteren. Op 15 december jl. tekende wethouder Karakus een intentieverklaring met Margriet Drijver, bestuurder van Com•wonen en Rob Tummers, directeur Bouwen van Dura Vermeer Bouw Rotterdam tot verregaande samenwerking met de afdeling Vergunningen. Dura Vermeer Bouw Rotterdam BV en Com•wonen konden de afdeling vergunningen van dS+V overtuigen van de enorme voordelen.

Gemeente Rotterdam ondertekent intentieverklaring vergunningen met

Voordelen voor de Gemeente

De gemeente wordt partner in het bouwproces, het rendement van de betrokkenheid bij het bouwprocedures neemt toe, bouwprocedures versimpelen en versnellen, de dienstverlening verbetert en de administratieve lasten gaan omlaag. Exit fouten, misvattingen en tijdverlies, welkom een snel, efficiënt en effectief proces en vlotte informatie-uitwisseling bij de vergunningverlening. Aldus leidt ketenintegratie niet alleen tot een nieuw proces maar ook een nieuwe en unieke manier van kijken naar de rol van de overheid. Bij een positief resultaat op het project Het Mooie Plan fase 2 zoeken de partijen naar mogelijkheden om de samenwerking uit te breiden naar andere gemeentelijke ‘bouwdisciplines’, zoals ruimtelijke ordening, toezicht, stedenbouw, openbare inrichting en gronduitgifte.

Vakkennis en snelkookp(l)ansessies

De afdeling Vergunningen stelt zich ten doel om hoogwaardige vergunningen in 1 dag te kunnen leveren. Van een toetsende en controlerende, afwachtende houding wil de gemeente naar het leveren van toegevoegde waarde aan het bouwproces. “Over vijf jaar is er geen bouwvergunning meer. Het is maar de lakzegel op het proces. Het gaat om het idee, de gedachte: kom los uit de klassieke manier van denken”, aldus Margreet Schotman, hoofd afdeling Vergunningen. De gemeente onderzoekt dit jaar of het mogelijk is om in ketenintegratie mee te doen. Als ‘vreemde eend in de bijt’ die geen marktpartij is die met zwarte cijfers moet komen, heeft de gemeente een soort politionele rol naar de bouwers toe. Toch kan de gemeente meedoen in het bouwproces en vakkennis zowel halen als brengen.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px’ door Onbekend (bron: Shutterstock)Meest recent

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024

Deltacommissaris Co Verdaas (l) krijgt het derde deel van het Framework overhandigd van Jan Kadijk van stichting Dutch Green Building Council. door Dutch Green Building Council (bron: Dutch Green Building Council)

Standaardaanpak voor het beoordelen van klimaatrisico’s op gebouwniveau compleet

Het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ moet de standaardaanpak worden waarmee tot op gebouwniveau duidelijk wordt wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Het derde en laatste deel van het instrument werd deze week gepresenteerd.

Nieuws

14 juni 2024

GO weekoverzicht 13 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin heel veel kan, ook al gaat dat niet vanzelf

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu maakte duidelijk dat er heel veel kan, maar ook nog veel moet gebeuren. Voor samenwerking bij grote gebiedsontwikkelingen, de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en een klimaatbestendige ruimtelijke ordening.

Weekoverzicht

13 juni 2024