Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (bron: Shutterstock)

Eerste publiek-private ketenintegratie: vergunning in 1 dag

16 december 2010

2 minuten

Nieuws Com•wonen en Dura Vermeer Bouw Rotterdam Het is een unicum in Nederland: een gemeente die met private vastgoedpartijen in een pilot ketenintegratie stapt met als doel de kwaliteit van de gebouwde omgeving te verbeteren. Op 15 december jl. tekende wethouder Karakus een intentieverklaring met Margriet Drijver, bestuurder van Com•wonen en Rob Tummers, directeur Bouwen van Dura Vermeer Bouw Rotterdam tot verregaande samenwerking met de afdeling Vergunningen. Dura Vermeer Bouw Rotterdam BV en Com•wonen konden de afdeling vergunningen van dS+V overtuigen van de enorme voordelen.

Gemeente Rotterdam ondertekent intentieverklaring vergunningen met

Voordelen voor de Gemeente

De gemeente wordt partner in het bouwproces, het rendement van de betrokkenheid bij het bouwprocedures neemt toe, bouwprocedures versimpelen en versnellen, de dienstverlening verbetert en de administratieve lasten gaan omlaag. Exit fouten, misvattingen en tijdverlies, welkom een snel, efficiënt en effectief proces en vlotte informatie-uitwisseling bij de vergunningverlening. Aldus leidt ketenintegratie niet alleen tot een nieuw proces maar ook een nieuwe en unieke manier van kijken naar de rol van de overheid. Bij een positief resultaat op het project Het Mooie Plan fase 2 zoeken de partijen naar mogelijkheden om de samenwerking uit te breiden naar andere gemeentelijke ‘bouwdisciplines’, zoals ruimtelijke ordening, toezicht, stedenbouw, openbare inrichting en gronduitgifte.

Vakkennis en snelkookp(l)ansessies

De afdeling Vergunningen stelt zich ten doel om hoogwaardige vergunningen in 1 dag te kunnen leveren. Van een toetsende en controlerende, afwachtende houding wil de gemeente naar het leveren van toegevoegde waarde aan het bouwproces. “Over vijf jaar is er geen bouwvergunning meer. Het is maar de lakzegel op het proces. Het gaat om het idee, de gedachte: kom los uit de klassieke manier van denken”, aldus Margreet Schotman, hoofd afdeling Vergunningen. De gemeente onderzoekt dit jaar of het mogelijk is om in ketenintegratie mee te doen. Als ‘vreemde eend in de bijt’ die geen marktpartij is die met zwarte cijfers moet komen, heeft de gemeente een soort politionele rol naar de bouwers toe. Toch kan de gemeente meedoen in het bouwproces en vakkennis zowel halen als brengen.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px’ door Onbekend (bron: Shutterstock)Meest recent

Moderne dakconstructie met steigers door Henk Vrieselaar (bron: shutterstock)

Woningbouwprojecten uit het slop met een ‘doorbouwfaciliteit’

Te veel gebiedsontwikkelingen komen niet van de grond omdat het niet lukt de financiering rond te krijgen. De minister van BZK wil leningen aan ontwikkelaars verstrekken om het benodigde voorkooppercentage van koopwoningen te halen.

Nieuws

20 februari 2024

Noorder Breedte School door Dutchmen Photography (bron: shutterstock)

Voorzieningen op de goede plek, met het goede programma - zo doen gemeenten dat

Voorzieningen zijn van groot belang voor de leefbaarheid in bestaande en nieuwe gebieden. Gemeenten werken steeds vaker met referentienormen om dit goed aan te sturen. Platform31 zette de ervaringen en best practices op een rij.

Analyse

20 februari 2024

Wouter Veldhuis Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Arenda Oomen)

De schaamte voorbij!

Op durven schrijven dat je trots bent op dit land. Geen sinecure, vindt columnist Wouter Veldhuis. Maar aan de andere kant kan gepast nationalisme ook kracht geven om de problemen van Nederland aan te pakken.

Opinie

19 februari 2024