bouw hijskraan No attribution required

EIB verwacht derde bouwcrisis in twaalf jaar tijd

3 april 2020

2 minuten

Nieuws Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) schat in dat de coronacrisis dermate invloed heeft op investeringen in de bouwsector dat dit opnieuw tot een crisis in de bouw zal leiden. Dit concludeert het EIB in zijn recent verschenen notitie 'Vooruitzichten voor de bouw na de coronacrisis'.

Het EIB denkt dat het beperken van investeringen in de bouw als gevolg van onzekerheden die de coronacrisis met zich mee nemen, minimaal twee jaar merkbaar zullen zijn. “De bouwproductie zal in deze periode in totaal met ruim 15% dalen, waarbij 40.000 voltijdbanen verloren gaan. Ook als de Nederlandse economie komend jaar weer stevig herstelt, zal de bouw de negatieve gevolgen van de coronacrisis nog steeds sterk ervaren.” Herstel van de bouw wordt pas over twee jaar verwacht. 

De verwachte crisis in de bouw is volgens het EIB een direct gevolg van de recessie van de Nederlandse economie die weer het gevolg is van de coronacrisis. “Net als in eerdere crisissituaties zullen hierdoor vooral de investeringen worden geraakt. Hierdoor wordt de bouw zwaar getroffen, aangezien 70% van de productie betrekking heeft op investeringen. De investeringen worden niet alleen geraakt tijdens de lockdown maar nog sterker na afloop van de coronacrisis. Op het moment dat de Nederlandse economie uit het dal omhoog komt, galmt de klap van weggevallen investeringsplannen nog na”, aldus het EIB. 

Het EIB heeft bij de verkenning van de vooruitzichten voor de bouw rekening gehouden met een krimp van de Nederlandse economie met 5%, een gemiddelde van verschillende scenario’s van het CPB. Daarbij wordt opgemerkt dat de relatie tussen de ontwikkeling van het BBP en het bouwvolume historisch een duidelijk verband laat zien.

Meer informatie over de notitie 'vooruitzichten voor de bouw na de coronacrisis' is te vinden op de website van het EIB

Ons dossier over de gevolgen van de Coronacrisis voor gebiedsontwikkeling is hier te vinden


Cover: ‘bouw hijskraan No attribution required’Meest recent

Rijpwetering, Kaag en Braassem door pmvfoto (bron: Shutterstock)

Drinkwaterverbruik omlaag? Het oogsten van regenwater helpt substantieel

Is het mogelijk om met opgevangen regenwater op daken van huizen en appartementen het drinkwaterverbruik te verminderen? Ja, concludeerde kennisinstituut Deltares na onderzoek in het leveringsgebied van het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland.

Onderzoek

2 oktober 2023

Studenten protesteren tegen de woningnoodcrisis door etreeg (bron: Shutterstock)

Jong en klem op woningmarkt, creatieve woonconcepten kunnen helpen

Je zult maar jong zijn en een woning willen bemachtigen: geen sinecure. Bram Djajadiningrat Onderzocht welke afwegingen jongvolwassenen maken op de woonmarkt. Concessies zijn onvermijdelijk. Maar nieuwe woonconcepten kunnen helpen.

Onderzoek

29 september 2023

Pipistrelle vleermuis door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Enorme vertraging door één vleermuis? Daar maakt het SMP (hopelijk) een eind aan

Woningbouw- en renovatieprojecten lopen steeds vaker vertraging op door de aanwezigheid van beschermde diersoorten. Met het Soortenmanagementplan liggen ontwikkelingen minder lang stil én blijven de dieren goed beschermd.

Nieuws

29 september 2023