platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

EIB verwacht derde bouwcrisis in twaalf jaar tijd

EIB verwacht derde bouwcrisis in twaalf jaar tijd

bouw hijskraan No attribution required

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) schat in dat de coronacrisis dermate invloed heeft op investeringen in de bouwsector dat dit opnieuw tot een crisis in de bouw zal leiden. Dit concludeert het EIB in zijn recent verschenen notitie 'Vooruitzichten voor de bouw na de coronacrisis'.

Het EIB denkt dat het beperken van investeringen in de bouw als gevolg van onzekerheden die de coronacrisis met zich mee nemen, minimaal twee jaar merkbaar zullen zijn. “De bouwproductie zal in deze periode in totaal met ruim 15% dalen, waarbij 40.000 voltijdbanen verloren gaan. Ook als de Nederlandse economie komend jaar weer stevig herstelt, zal de bouw de negatieve gevolgen van de coronacrisis nog steeds sterk ervaren.” Herstel van de bouw wordt pas over twee jaar verwacht. 

De verwachte crisis in de bouw is volgens het EIB een direct gevolg van de recessie van de Nederlandse economie die weer het gevolg is van de coronacrisis. “Net als in eerdere crisissituaties zullen hierdoor vooral de investeringen worden geraakt. Hierdoor wordt de bouw zwaar getroffen, aangezien 70% van de productie betrekking heeft op investeringen. De investeringen worden niet alleen geraakt tijdens de lockdown maar nog sterker na afloop van de coronacrisis. Op het moment dat de Nederlandse economie uit het dal omhoog komt, galmt de klap van weggevallen investeringsplannen nog na”, aldus het EIB. 

Het EIB heeft bij de verkenning van de vooruitzichten voor de bouw rekening gehouden met een krimp van de Nederlandse economie met 5%, een gemiddelde van verschillende scenario’s van het CPB. Daarbij wordt opgemerkt dat de relatie tussen de ontwikkeling van het BBP en het bouwvolume historisch een duidelijk verband laat zien.

Meer informatie over de notitie ‘vooruitzichten voor de bouw na de coronacrisis’ is te vinden op de website van het EIB 

Ons dossier over de gevolgen van de Coronacrisis voor gebiedsontwikkeling is hier te vinden