Portret_Roger Kersten_120px

Eigentijds ondernemerschap; nu aan de slag!

23 oktober 2012

2 minuten

Opinie Mooie vergezichten – dat past bij ruimtelijke ontwikkeling. Wat de laatste tijd opvalt is dat veel sprekers op conferenties en seminars uitvoerig mooie vergezichten voor de vernieuwing van de vastgoedsector beschrijven, maar vergeten dat er dichtbij en voor de korte termijn praktische oplossingen moeten komen. We tuigen een nieuwe Omgevingswet op, discussiëren uren lang over nieuwe verdienmodellen, focussen op duurzaamheid en ondertussen valt het ene na het andere initiatief stil. Bouwers en projectontwikkelaars krimpen als sneeuw voor de zon. Maar ook overheden bezuinigen fors.

Ik had even de indruk dat de publieke en private partijen nu wel doorhebben hoe de markt veranderd is en dat partijen de weg naar de vraag - die er wel nog is - weer wisten te vinden. Maar de aanhoudende onzekerheid over de huidige markt leidt eerder tot verdere verlamming en toenemende paniek over de gestage teloorgang van de sector.
Wachten op regionale afspraken …
Wachten op betere tijden … en hopen dat een nieuw kabinet de vastgoedsector weer een duwtje in de rug geeft.

Maar wachten kost geld én banen. Vergezichten zijn mooi – maar waar het nu omgaat is slim werken. Partijen moeten met elkaar in overleg om te bepalen waar en hoe er gebouwd kan worden. Bereid zijn om in een open en flexibel proces op zoek te gaan naar de vraag. En als er nog gebouwd wordt, gaat het om heel kleine projecten. Genoegen nemen met kleine projecten en beperkte marges (op grond en vastgoed). Vraaggericht ontwikkelen door eerder – in de fase van een schetsontwerp – op zoek te gaan naar de klant en nieuwe product/marktcombinaties. Goedkoper ontwerpen en bouwen door toepassing van de leanmethodiek. Dan kan de belangstelling voor het product gepeild worden, het product kan verbeterd worden en de afzet kan veilig worden gesteld, voordat hoge ontwerp-, voorbereidings- en financieringskosten zijn gemaakt.

Nieuwe regelgeving is niet de oplossing voor de huidige malaise in de bouwsector. Creativiteit en durf zijn weer nodig, niet in termen van vergezichten, maar juist dicht bij huis. Eigenlijk is dat eigentijds ondernemerschap.


Cover: ‘Portret_Roger Kersten_120px’


Portret - Roger Kersten

Door Roger Kersten

Partner en strategisch adviseur gebiedsontwikkeling bij Akro Consult


Meest recent

Kinderen op fiets, Amsterdam door Dutch_Photos (bron: shutterstock.com)

Ja, Amsterdam is een 15-minuten-stad. Maar nee, zeker (nog) niet overal en voor iedereen

De 15-minuten-stad blijft een populair concept binnen gebiedsontwikkeling. Mag een stad als Amsterdam die titel ook dragen? Ja, blijkt uit onderzoek, maar een fiets, een woning in het centrum en een westerse achtergrond zijn wel van belang.

Onderzoek

27 januari 2023

Aerial top down view on PUUR21 new housing construction project part of urban development in Zutphen with Noorderhaven neighbourhood door Wirestock Creators (bron: Shutterstock)

Nieuwe EU-doelstelling ‘No Net Land Take’: stok achter de deur of schiet het zijn doel voorbij?

Nóg een ruimtelijke uitdaging erbij! De Europese Commissie heeft voor 2050 het doel ‘No Net Land Take’ gesteld, waarmee verstedelijking een halt wordt toegeroepen. De maatregel kan verregaande gevolgen hebben voor gebiedsontwikkelend Nederland.

Verslag

27 januari 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het water – als bedreiging en kans

Het water in tal van vormen staat deze week centraal op Gebiedsontwikkeling.nu. Bedreigend in het rivierenlandschap, maar ook kansen biedend op zee en in de centra van steden. En symbool voor de sprong in het diepe die we mogen maken.

Nieuws

26 januari 2023