Portret_Roger Kersten_120px

Eigentijds ondernemerschap; nu aan de slag!

23 oktober 2012

2 minuten

Opinie Mooie vergezichten – dat past bij ruimtelijke ontwikkeling. Wat de laatste tijd opvalt is dat veel sprekers op conferenties en seminars uitvoerig mooie vergezichten voor de vernieuwing van de vastgoedsector beschrijven, maar vergeten dat er dichtbij en voor de korte termijn praktische oplossingen moeten komen. We tuigen een nieuwe Omgevingswet op, discussiëren uren lang over nieuwe verdienmodellen, focussen op duurzaamheid en ondertussen valt het ene na het andere initiatief stil. Bouwers en projectontwikkelaars krimpen als sneeuw voor de zon. Maar ook overheden bezuinigen fors.

Ik had even de indruk dat de publieke en private partijen nu wel doorhebben hoe de markt veranderd is en dat partijen de weg naar de vraag - die er wel nog is - weer wisten te vinden. Maar de aanhoudende onzekerheid over de huidige markt leidt eerder tot verdere verlamming en toenemende paniek over de gestage teloorgang van de sector.
Wachten op regionale afspraken …
Wachten op betere tijden … en hopen dat een nieuw kabinet de vastgoedsector weer een duwtje in de rug geeft.

Maar wachten kost geld én banen. Vergezichten zijn mooi – maar waar het nu omgaat is slim werken. Partijen moeten met elkaar in overleg om te bepalen waar en hoe er gebouwd kan worden. Bereid zijn om in een open en flexibel proces op zoek te gaan naar de vraag. En als er nog gebouwd wordt, gaat het om heel kleine projecten. Genoegen nemen met kleine projecten en beperkte marges (op grond en vastgoed). Vraaggericht ontwikkelen door eerder – in de fase van een schetsontwerp – op zoek te gaan naar de klant en nieuwe product/marktcombinaties. Goedkoper ontwerpen en bouwen door toepassing van de leanmethodiek. Dan kan de belangstelling voor het product gepeild worden, het product kan verbeterd worden en de afzet kan veilig worden gesteld, voordat hoge ontwerp-, voorbereidings- en financieringskosten zijn gemaakt.

Nieuwe regelgeving is niet de oplossing voor de huidige malaise in de bouwsector. Creativiteit en durf zijn weer nodig, niet in termen van vergezichten, maar juist dicht bij huis. Eigenlijk is dat eigentijds ondernemerschap.


Cover: ‘Portret_Roger Kersten_120px’


Portret - Roger Kersten

Door Roger Kersten

Partner en strategisch adviseur gebiedsontwikkeling bij Akro Consult


Meest recent

Bovenbouwwerkplaats Wisselspoor, Utrecht door Synchroon (bron: Synchroon)

Van Werkspoor naar Wisselspoor, transformatie met de menselijke maat

Een voorheen afgesloten spoorterrein aan de rand van de Utrechtse binnenstad krijgt een nieuwe invulling. Synchroon herontwikkelt het gebied tot Wisselspoor, met de Cityplot als structurerend principe.

Uitgelicht
Casus

23 april 2024

De slotmanifestatie door Ingrid Koenen, studio IK (bron: EFL Stichting)

Waarom ontwerpen aan een klimaatrechtvaardige wereld nodig is

De klimaattransitie kan allerlei gevolgen hebben, niet in de laatste plaats voor de ruimte. Welke rol speelt rechtvaardigheid daarin? De EFL Stichting liet drie teams daarop studeren, Hilde Blank reflecteert.

Interview

22 april 2024

Luchtfoto van een knooppunt in Nederland door Ground Picture (bron: shutterstock)

Verandert de rechtsstaat in een beleidsstaat?

Beleidsmakers overschaduwen juristen. En dat is slecht voor hoe overheden milieu- en omgevingsrecht vormgeven. Dat stelt scheidend universitair hoofddocent Fred Kistenkas.

Interview

22 april 2024