Portret_Roger Kersten_120px

Eigentijds ondernemerschap; nu aan de slag!

23 oktober 2012

2 minuten

Opinie Mooie vergezichten – dat past bij ruimtelijke ontwikkeling. Wat de laatste tijd opvalt is dat veel sprekers op conferenties en seminars uitvoerig mooie vergezichten voor de vernieuwing van de vastgoedsector beschrijven, maar vergeten dat er dichtbij en voor de korte termijn praktische oplossingen moeten komen. We tuigen een nieuwe Omgevingswet op, discussiëren uren lang over nieuwe verdienmodellen, focussen op duurzaamheid en ondertussen valt het ene na het andere initiatief stil. Bouwers en projectontwikkelaars krimpen als sneeuw voor de zon. Maar ook overheden bezuinigen fors.

Ik had even de indruk dat de publieke en private partijen nu wel doorhebben hoe de markt veranderd is en dat partijen de weg naar de vraag - die er wel nog is - weer wisten te vinden. Maar de aanhoudende onzekerheid over de huidige markt leidt eerder tot verdere verlamming en toenemende paniek over de gestage teloorgang van de sector.
Wachten op regionale afspraken …
Wachten op betere tijden … en hopen dat een nieuw kabinet de vastgoedsector weer een duwtje in de rug geeft.

Maar wachten kost geld én banen. Vergezichten zijn mooi – maar waar het nu omgaat is slim werken. Partijen moeten met elkaar in overleg om te bepalen waar en hoe er gebouwd kan worden. Bereid zijn om in een open en flexibel proces op zoek te gaan naar de vraag. En als er nog gebouwd wordt, gaat het om heel kleine projecten. Genoegen nemen met kleine projecten en beperkte marges (op grond en vastgoed). Vraaggericht ontwikkelen door eerder – in de fase van een schetsontwerp – op zoek te gaan naar de klant en nieuwe product/marktcombinaties. Goedkoper ontwerpen en bouwen door toepassing van de leanmethodiek. Dan kan de belangstelling voor het product gepeild worden, het product kan verbeterd worden en de afzet kan veilig worden gesteld, voordat hoge ontwerp-, voorbereidings- en financieringskosten zijn gemaakt.

Nieuwe regelgeving is niet de oplossing voor de huidige malaise in de bouwsector. Creativiteit en durf zijn weer nodig, niet in termen van vergezichten, maar juist dicht bij huis. Eigenlijk is dat eigentijds ondernemerschap.


Cover: ‘Portret_Roger Kersten_120px’


Portret - Roger Kersten

Door Roger Kersten

Partner en strategisch adviseur gebiedsontwikkeling bij Akro Consult


Meest recent

Berlijn, Duitsland door Jan Fock (bron: Shutterstock)

Bereikbare stad en toch leefbaar, het kan wel

Steeds meer steden kiezen voor minder auto’s in de stad, maar in Berlijn en Las Vegas willen stadsbestuurders snelwegen juist uitbreiden, tot afschuw van bewoners. Er zijn ook voorbeelden waarin bereikbaarheid en omgevingskwaliteit samen opgaan.

Nieuws

26 september 2023

IJBURG, Amsterdam door Frans Blok (bron: Shutterstock)

Grote belangstelling voor zelfbouw maar veel stedelijke gemeenten doen er weinig voor

De woonconsument wil wel, maar de gemeenten stellen geen grond beschikbaar voor particulier opdrachtgeverschap – al dan niet groepsverband. Geurt Keers en Rob de Wildt kijken naar de kansen voor PO maar zijn weinig hoopvol.

Analyse

26 september 2023

Oostende, België door SL-Photography (bron: Shutterstock)

Zorgen aan de Belgische kust zijn lessen voor Nederlandse gebiedsontwikkelaars

De versteende Belgische kust met de muur aan appartementengebouwen is de nachtmerrie van veel (Nederlandse) gebiedsontwikkelaars. Welke lessen kunnen ‘wij’ trekken uit de keuzes die de afgelopen decennia in België zijn gemaakt?

Analyse

25 september 2023