2014.09.05_Eindgebruiker en opdrachtgever in de bouw_180

Eindgebruiker en opdrachtgever in de bouw: lessen uit het buitenland

21 maart 2014

1 minuut

Onderzoek Het EIB heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) vanuit economische invalshoek onderzoek gedaan naar ervaringen in het buitenland om de positie van de consument in de bouw te versterken. Wij hebben hiertoe Duitsland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk en België bezocht om partijen te interviewen. De ervaringen in deze landen hebben we besproken en getoetst in een internationale conferentie in Amsterdam met experts uit deze landen.

Conferentie, toetsing en implementatie

Na een korte interviewronde in Nederland zijn de lessen voor Nederland besproken in een ontbijtsessie met relevante stakeholders in Nederland. Uit al deze activiteiten volgen op twee onderwerpen praktische lessen voor Nederland die op korte termijn geïmplementeerd kunnen worden:
 
- Versterking van reputatiemechanismen en transparantie door de verbetering van de meting van prestaties in het verleden (past performance) van bouwbedrijven.
- Versterking van prikkels door verbetering van het garantiestelsel en een eventuele verlenging van het opschortingsrecht, om bij de kwaliteit van het product beter rekening te houden met langjarig gebruik (na de oplevering) en verbetering van de nazorg.


Cover: ‘2014.09.05_Eindgebruiker en opdrachtgever in de bouw_180’


Door Ellen Schep

Onderzoeker EIB

Portret - Michiel Mulder

Door Michiel Mulder

Programmaleider Wonen & Projectanalyse EIB

Door Sander Hardeman

Onderzoeker EIB


Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023

Nieuwbouw the Hudsons Rotterdam-West door Martijn Braveboer (bron: BPD)

Meer dan wonen: de waarde van sociaal en niet-commercieel voor een buurt

Woningcorporaties en marktpartijen trekken in gebiedsontwikkelingen weer vaker met elkaar op. Wat levert dat in een concrete Rotterdamse casus op? BPD zette een wandeling uit, Edwin Lucas brengt verslag uit.

Verslag

23 maart 2023

Snelweg die leidt onder een groene brug en aquaduct van een natuurreservaat, dicht bij Rotterdam Nederland door Frank Cornelissen (bron: Shutterstock)

Minister Harbers: blijf de auto de ruimte geven, in alle delen van ons land

De auto blijft een belangrijke rol in de bereikbaarheid van Nederland spelen en moet in alle delen van het land de ruimte blijven krijgen, ondanks alle mogelijke alternatieven. Dat stelt minister Mark Harbers in de Ontwikkelagenda Automobiliteit.

Nieuws

22 maart 2023