eindhoven wonen

Eindhoven stimuleert marktpartijen voor ontwikkeling stationsgebied

22 mei 2019

1 minuut

Nieuws Het Eindhovense stationsgebied moet de komende 20 jaar het visitekaartje worden van de Brabantse techregio. Rijk, provincie en gemeente tekenden hiervoor half mei een overeenkomst, waarin zij afspreken samen de voorwaarden hiervoor te scheppen. Zo moeten betere OV- en fietsverbindingen een vestigingsklimaat creëren voor bedrijven. Dit moet private ontwikkelaars stimuleren om het gebied te ontwikkelen, schrijft Binnenlands Bestuur.

Het verbeteren van het vestigingsklimaat is al een speerpunt in de Brainport Nationale Actieagenda, en de overheden hopen dat ook ontwikkelaars hun kans grijpen om in het gebied te bouwen. Een deel van de ontwikkelingsopgave wordt al uitgevoerd. Aan de zuidkant verrijzen drie opvallende torens van Amvest met winkels, kantoren en woningen.

Lees verder op Binnenlands Bestuur


Cover: ‘eindhoven wonen’Meest recent

Het panel op de PROVADA door PROVADA (bron: PROVADA)

“Het Rijk erbij betrekken om louter voor elkaar te krijgen wat alleen jullie zo graag willen? Dat zou wel heel gemakkelijk zijn”

Een pittig debat tijdens de PROVADA gaf inzicht hoe overheden en marktpartijen zich momenteel tot elkaar verhouden. Er is een gedeeld gevoel van urgentie om snel meer gebieden te ontwikkelen. Maar de vijandbeelden blijven hardnekkig.

Verslag

19 juni 2024

Developing places for human capabilities door Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud (bron: Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud)

Sturen op sociale duurzaamheid, dit kan gebiedsontwikkeling bijdragen

Hoe kunnen we via gebiedsontwikkeling de sociale duurzaamheid in de stad verbeteren? Voor haar promotieonderzoek keek Céline Janssen naar vier projecten in drie landen. Ze vat de belangrijkste inzichten uit deze uitgebreide analyse samen.

Uitgelicht
Onderzoek

19 juni 2024

Brug over Amsterdams Rijn Kanaal door MyStockVideo (bron: Shutterstock)

College van Rijksadviseurs: zet in op de langere termijn voor nationale ruimtelijke keuzes

Nadat het PBL eerder al de ruimtelijke voorstellen van de provincies kraakte (bedoeld als opmaat voor de Nota Ruimte), doet het College van Rijksadviseurs ook een duit in het zakje. Zeven punten worden benoemd voor de kwaliteit op langere termijn.

Analyse

18 juni 2024