Elba Media opent Kennislab voor Urbanisme

1 februari 2012

2 minuten

Amersfoort, 1 februari 2012 - Vandaag opent het Kennislab voor Urbanisme haar poorten. Zeven studenten doen onderzoek naar de vraag hoe Stedelijke Vitaliteit geprivatiseerd kan worden. Die vraag is geformuleerd door de founding partners van het lab. Het Kennislab is een initiatief van Elba Media.

Het Kennislab voor Urbanisme speelt in op de behoefte om praktische antwoorden op de nieuwe vragen in stedenbouw. Volgens Jan-Willem Wesselink, hoofdredacteur bij Elba Media en initiatiefnemer van het Kennislab voor Urbanisme zijn er veel vragen: ‘Door de economische crisis, in combinatie met de krimp, is groei niet altijd vanzelfsprekend. Steden die nu willen overleven, moeten dat op een andere manier doen. Door nieuwe dynamiek te zoeken. De oude wetten in de ruimtelijke ordening kunnen daarbij overboord. Maar de nieuwe moeten nog worden bedacht, getest en in gebruik worden genomen. Dat gaan we doen in het Kennislab.’

Concrete antwoorden

Het Kennislab fungeert als een extern R&D-lab op het gebied van ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling. De founding partners van het lab formuleren samen de kennisvragen voor het lab die daar door studenten van relevante hbo- en wo-opleidingen wordt opgepakt. Wesselink: ‘In het eerste lab onderzoeken we de vraag hoe we stedelijke vitaliteit kunnen privatiseren. Een lastige, maar wel heel relevante vraag. Ik ben erg benieuwd naar de oplossingen van de studenten.’ Die oplossing moet concreet en aantoonbaar zijn. ‘Er worden genoeg vragen gesteld, maar hoe moet het in de praktijk? Wat zijn de nieuwe tools? Die willen we ontwikkelen.’

Zeven studenten

In het eerste lab zitten zeven studenten die afkomstig zijn van de Hogeschool Utrecht en Saxion. Jesper Gringhuis, Hank Groenhof, Stefan Schuurman, Sven de Koning, Paul Ebben, Ismail Celebi en Michiel Stapel gaan vijf maanden aan het werk. In die tijd organiseert het Kennislab ook evenementen voor partners, leden en andere belangstellenden. Ook wordt er veel aandacht gegeven aan de kennisvraag in de vakbladen van Elba Media.

Founding Partners

De founding partners van het Kennislab zijn de Gemeente Amersfoort, het Ministerie van Infrastructuur & Milieu ), Cyber, en Imoss. Siemens, 4 sight en Proper Stok zijn aspirant-partner.

Officiële opening

De officiële opening van het Kennislab vindt eind februari plaats met een netwerkevenement over de privatisering van stedelijke vitaliteit. Meer informatie daarover vindt u onder andere op de website van het Kennislab.Meest recent

Het panel op de PROVADA door PROVADA (bron: PROVADA)

“Het Rijk erbij betrekken om louter voor elkaar te krijgen wat alleen jullie zo graag willen? Dat zou wel heel gemakkelijk zijn”

Een pittig debat tijdens de PROVADA gaf inzicht hoe overheden en marktpartijen zich momenteel tot elkaar verhouden. Er is een gedeeld gevoel van urgentie om snel meer gebieden te ontwikkelen. Maar de vijandbeelden blijven hardnekkig.

Verslag

19 juni 2024

Developing places for human capabilities door Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud (bron: Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud)

Sturen op sociale duurzaamheid, dit kan gebiedsontwikkeling bijdragen

Hoe kunnen we via gebiedsontwikkeling de sociale duurzaamheid in de stad verbeteren? Voor haar promotieonderzoek keek Céline Janssen naar vier projecten in drie landen. Ze vat de belangrijkste inzichten uit deze uitgebreide analyse samen.

Uitgelicht
Onderzoek

19 juni 2024

Brug over Amsterdams Rijn Kanaal door MyStockVideo (bron: Shutterstock)

College van Rijksadviseurs: zet in op de langere termijn voor nationale ruimtelijke keuzes

Nadat het PBL eerder al de ruimtelijke voorstellen van de provincies kraakte (bedoeld als opmaat voor de Nota Ruimte), doet het College van Rijksadviseurs ook een duit in het zakje. Zeven punten worden benoemd voor de kwaliteit op langere termijn.

Analyse

18 juni 2024