Thumb_infra energie algemeen_0_1000px

Energieakkoord: € 600 mln voor energiebesparingsfonds en € 400 mln voor corporaties

29 augustus 2013

2 minuten

Nieuws DEN HAAG - Kabinet, bonden, werkgevers en milieuorganisaties zijn het eens over het Energieakkoord. De Sociaal-Ecomomische Raad (SER) heeft dat woensdag officieel bekendgemaakt, nadat het nieuws dinsdag al was uitgelekt. De onderhandelingen vonden plaats onder regie van SER-voorzitter Wiebe Draijer.

In het energieakkoord staan maatregelen als het vervroegd sluiten van kolencentrales en het meer inzetten op duurzame energie. Jaarlijks moet er gemiddeld 1,5% bespaard worden op energieverbruik. De plannen moeten leiden tot minimaal 15.000 extra banen.

Er wordt een revolverend fonds ingesteld van € 600 mln voor energiebesparing voor verhuurders en eigen woningbezitters. Dit fonds zal al in 2013 van start gaan. Verder komt er € 400 mln beschikbaar voor het energiezuiniger maken van sociale huurwoningen. Dit komt uit de SDE+ gelden. Corporaties zullen tot 2017 jaarlijks € 100 mln reserveren voor energiebesparing.

In 2014 en 2015 krijgen alle woningeigenaren en verhuurders een indicatief energielabel van hun woning, met daarbij de mogelijkheid om de bijbehorende woningkenmerken te actualiseren.
Voor duurzame woningverbeteringen wordt tegelijkertijd een nieuwe energieprestatiegarantie in het leven geroepen, waarmee de kwaliteit van de energiebesparende maatregelen kan worden gegarandeerd.

Onder andere de brancheorganisaties Bouwend Nederland en Uneto-VNI (installateursvereniging) tonen zich tevreden met het akkoord. De onderhandelende partijen gaan het resultaat nu in eigen kring bespreken. Naar verwachting zal het Energieakkoord volgende week worden ondertekend.

Zie ook:


Cover: ‘Thumb_infra energie algemeen_0_1000px’Meest recent

Polderlandschap in vogelvlucht door Mauvries (bron: Shutterstock)

Schakel regio's niet plat gelijk, maar kijk wat meeste impact heeft

De VU en HA doen onderzoek naar de verschraling van voorzieningen in aandachtswijken. Die bevinden zich zowel in steden als in rurale krimpgebieden. Onderzoekers Henri de Groot, Lex Veldboer en Mathieu Steijn pleiten voor fijnmazige oplossingen.

Onderzoek

5 december 2023

Begroeid trafohuis Beatrixkwartier Den Haag door Nanda Sluijsmans (bron: Wikipedia Commons)

Zoeken naar combinatiekracht: lessen uit energie, infrastructuur en gebiedsontwikkeling.

Wat kunnen we in de energietransitie leren van de infrastructuur en gebiedsontwikkeling om wél tot gecombineerde oplossingen te komen? Paul van den Bragt rapporteert over het recente Congres Regionale Energie en Lokale Warmte.

Verslag

5 december 2023

Suikerterrein vanaf de oever door Rinske Brand (bron: Rinske Brand)

Cultuur & GO #10 Suikerterrein Groningen: laboratorium voor de stad

Waar eerst de bieten werden verwerkt tot suiker, ontstaat nu een nieuw Gronings stadsdeel. Rinske Brand ging kijken op het voormalige Suikerunieterrein en sprak met betrokkenen over een gebied waar vooralsnog de tijdelijkheid regeert.

Uitgelicht
Casus

4 december 2023