Thumb_infra energie algemeen_0_1000px

Energieakkoord: € 600 mln voor energiebesparingsfonds en € 400 mln voor corporaties

29 augustus 2013

2 minuten

Nieuws DEN HAAG - Kabinet, bonden, werkgevers en milieuorganisaties zijn het eens over het Energieakkoord. De Sociaal-Ecomomische Raad (SER) heeft dat woensdag officieel bekendgemaakt, nadat het nieuws dinsdag al was uitgelekt. De onderhandelingen vonden plaats onder regie van SER-voorzitter Wiebe Draijer.

In het energieakkoord staan maatregelen als het vervroegd sluiten van kolencentrales en het meer inzetten op duurzame energie. Jaarlijks moet er gemiddeld 1,5% bespaard worden op energieverbruik. De plannen moeten leiden tot minimaal 15.000 extra banen.

Er wordt een revolverend fonds ingesteld van € 600 mln voor energiebesparing voor verhuurders en eigen woningbezitters. Dit fonds zal al in 2013 van start gaan. Verder komt er € 400 mln beschikbaar voor het energiezuiniger maken van sociale huurwoningen. Dit komt uit de SDE+ gelden. Corporaties zullen tot 2017 jaarlijks € 100 mln reserveren voor energiebesparing.

In 2014 en 2015 krijgen alle woningeigenaren en verhuurders een indicatief energielabel van hun woning, met daarbij de mogelijkheid om de bijbehorende woningkenmerken te actualiseren.
Voor duurzame woningverbeteringen wordt tegelijkertijd een nieuwe energieprestatiegarantie in het leven geroepen, waarmee de kwaliteit van de energiebesparende maatregelen kan worden gegarandeerd.

Onder andere de brancheorganisaties Bouwend Nederland en Uneto-VNI (installateursvereniging) tonen zich tevreden met het akkoord. De onderhandelende partijen gaan het resultaat nu in eigen kring bespreken. Naar verwachting zal het Energieakkoord volgende week worden ondertekend.

Zie ook:


Cover: ‘Thumb_infra energie algemeen_0_1000px’Meest recent

Puzzelstukjes van gekleurde blokken door Jo Panuwat D (bron: Shutterstock)

Puzzelen met de bottom-up aanpak in de energietransitie

De RES-aanpak gaat van papier naar praktijk. Onderzoekers Martijn van der Steen en Robin Hill laten zien hoe de regionale en bottom-up georiënteerde aanpak van de RES in praktijk gebracht kan worden.

Opinie

28 mei 2024

Vogelvlucht van de Amstel met de Magere Brug in Amsterdam door Make more Aerials (bron: Shutterstock)

Als gemeente proactief én samen de juiste culturele voorzieningen realiseren

Ruimte geven aan cultuur makkelijker maken voor gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam. Dat is het doel van de handreiking Meer ruimte voor cultuur, die onlangs verscheen. Juist in tijden waarin de druk op de woningmarkt hoog is.

Analyse

28 mei 2024

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Boodschap burgemeesters voor de Europese verkiezingen wordt niet gehoord

Volgens columnist Ellen van Bueren krijgen lokale stedelijke opgaven te weinig aandacht in de Europese verkiezingscampagnes. En dat is volgens haar een gemiste kans.

Opinie

27 mei 2024