2009.09.01_Engel uit Graniet 660px

Engel uit Graniet

1 september 2009

1 minuut

Onderzoek Hoewel de crisis stevig inhakt op gebiedsontwikkeling, en ambities moeten worden bijgesteld blijft gebiedsontwikkeling hoogst actueel.

Perspectief voor gebiedsontwikkeling in tijden van crisis

Juist in deze tijden zijn meerwaardecreatie, samenhang en risicodeling meer dan ooit van belang. En dat vraagt om samenwerking tussen publiek, privaat en maatschappelijke organisaties. De verwachting is dat bij de grondbedrijven van gemeenten grote tekorten ontstaan. De gevolgen voor projecten zijn ondermeer verkleinen, versoberen, vertragen, verzelfstandigen of zelfs stoppen. De publicatie ‘De engel uit graniet’, van Agnes Franzen en Friso de Zeeuw (Praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling), geeft een perspectief voor gebiedsontwikkeling in tijden van crisis.


Cover: ‘2009.09.01_Engel uit Graniet 660px’


Friso de Zeeuw door - (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Door Friso de Zeeuw

Adviseur gebiedsontwikkeling en emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft


Meest recent

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024

Deltacommissaris Co Verdaas (l) krijgt het derde deel van het Framework overhandigd van Jan Kadijk van stichting Dutch Green Building Council. door Dutch Green Building Council (bron: Dutch Green Building Council)

Standaardaanpak voor het beoordelen van klimaatrisico’s op gebouwniveau compleet

Het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ moet de standaardaanpak worden waarmee tot op gebouwniveau duidelijk wordt wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Het derde en laatste deel van het instrument werd deze week gepresenteerd.

Nieuws

14 juni 2024

GO weekoverzicht 13 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin heel veel kan, ook al gaat dat niet vanzelf

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu maakte duidelijk dat er heel veel kan, maar ook nog veel moet gebeuren. Voor samenwerking bij grote gebiedsontwikkelingen, de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en een klimaatbestendige ruimtelijke ordening.

Weekoverzicht

13 juni 2024