2009.09.01_Engel uit Graniet 660px

Engel uit Graniet

1 september 2009

1 minuut

Onderzoek Hoewel de crisis stevig inhakt op gebiedsontwikkeling, en ambities moeten worden bijgesteld blijft gebiedsontwikkeling hoogst actueel.

Perspectief voor gebiedsontwikkeling in tijden van crisis

Juist in deze tijden zijn meerwaardecreatie, samenhang en risicodeling meer dan ooit van belang. En dat vraagt om samenwerking tussen publiek, privaat en maatschappelijke organisaties. De verwachting is dat bij de grondbedrijven van gemeenten grote tekorten ontstaan. De gevolgen voor projecten zijn ondermeer verkleinen, versoberen, vertragen, verzelfstandigen of zelfs stoppen. De publicatie ‘De engel uit graniet’, van Agnes Franzen en Friso de Zeeuw (Praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling), geeft een perspectief voor gebiedsontwikkeling in tijden van crisis.


Cover: ‘2009.09.01_Engel uit Graniet 660px’


Friso de Zeeuw door - (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Door Friso de Zeeuw

Adviseur gebiedsontwikkeling en emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft


Meest recent

Moderne dakconstructie met steigers door Henk Vrieselaar (bron: shutterstock)

Woningbouwprojecten uit het slop met een ‘doorbouwfaciliteit’

Te veel gebiedsontwikkelingen komen niet van de grond omdat het niet lukt de financiering rond te krijgen. De minister van BZK wil leningen aan ontwikkelaars verstrekken om het benodigde voorkooppercentage van koopwoningen te halen.

Nieuws

20 februari 2024

Noorder Breedte School door Dutchmen Photography (bron: shutterstock)

Voorzieningen op de goede plek, met het goede programma - zo doen gemeenten dat

Voorzieningen zijn van groot belang voor de leefbaarheid in bestaande en nieuwe gebieden. Gemeenten werken steeds vaker met referentienormen om dit goed aan te sturen. Platform31 zette de ervaringen en best practices op een rij.

Analyse

20 februari 2024

Wouter Veldhuis Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Arenda Oomen)

De schaamte voorbij!

Op durven schrijven dat je trots bent op dit land. Geen sinecure, vindt columnist Wouter Veldhuis. Maar aan de andere kant kan gepast nationalisme ook kracht geven om de problemen van Nederland aan te pakken.

Opinie

19 februari 2024