2009.09.01_Engel uit Graniet 660px

Engel uit Graniet

1 september 2009

1 minuut

Onderzoek Hoewel de crisis stevig inhakt op gebiedsontwikkeling, en ambities moeten worden bijgesteld blijft gebiedsontwikkeling hoogst actueel.

Perspectief voor gebiedsontwikkeling in tijden van crisis

Juist in deze tijden zijn meerwaardecreatie, samenhang en risicodeling meer dan ooit van belang. En dat vraagt om samenwerking tussen publiek, privaat en maatschappelijke organisaties. De verwachting is dat bij de grondbedrijven van gemeenten grote tekorten ontstaan. De gevolgen voor projecten zijn ondermeer verkleinen, versoberen, vertragen, verzelfstandigen of zelfs stoppen. De publicatie ‘De engel uit graniet’, van Agnes Franzen en Friso de Zeeuw (Praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling), geeft een perspectief voor gebiedsontwikkeling in tijden van crisis.


Cover: ‘2009.09.01_Engel uit Graniet 660px’


Friso de Zeeuw door - (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Door Friso de Zeeuw

Adviseur gebiedsontwikkeling en emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft


Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het zoeken naar nieuwe wegen

Deze week zoeken we op Gebiedsontwikkeling.nu naar nieuwe wegen. Nieuwe wegen om de onzekere tijden in gebiedsontwikkeling door te komen, om ook echt duurzaam te kunnen vergroenen en om de schaarse (woon)ruimte in de stad goed te benutten.

Nieuws

8 december 2022

Het standbeeld van Justitie symbool door r.classen (bron: Shutterstock)

Hoe om te gaan met Didam-arrest, nieuwe handreiking biedt hulp

Het Didam-arrest van een jaar geleden over een grond- en vastgoedtransactie leidde tot veel onzekerheid. Er ligt nu een handreiking hoe overheden en marktpartijen hier mee om kunnen gaan, maar dat vraagt ook de nodige lef.

Verslag

8 december 2022

Bouw Kranen door Piotr Kuczek (bron: Shutterstock)

Grondbeleid inzetten voor woningbouw: gemeenten laten het erbij zitten

Gemeenten kunnen hun grondbeleid inzetten om de woningbouw aan te jagen? Maar doen ze dat ook? Volgens hoogleraar Willem Korthals Altes laten de cijfers zien dat gemeenten onvoldoende werk maken van een actief grondbeleid.

Onderzoek

7 december 2022