Ruimtelijke kwaliteit

Eo Wijers-stichting: opvolgers gezocht

20 april 2016

2 minuten

Nieuws
De Eo Wijers-stichting roept vakgenoten op een nieuw bestuur voor de Eo Wijers-stichting te vormen. U bent van harte uitgenodigd om over de toekomst van de stichting mee te denken.

aanmelden tot 1 mei

3 juni: Eo Wijers-dag
Op 3 juni organiseert de stichting in Utrecht de Eo Wijers-dag ‘Toekomst voor het regionaal ontwerp’. Kandidaten voor een nieuw bestuur kunnen daar hun ideeën presenteren. Aanwezigen kunnen meteen op die ideeën reageren en tijdens een stemming hun voorkeur uitspreken. Op basis van de uitkomst wordt een nieuw bestuur gevormd. 
Aanmelden t/m 1 mei
Het huidige bestuur, onder voorzitterschap van Hans Leeflang, daagt iedereen uit ideeën aan te dragen voor een invulling van de missie van de stichting: het stimuleren van ruimtelijke kwaliteit op regionale schaal. Neem contact op viaeowijers@eowijers.nl
  • Zowel groepen als individuen kunnen zich t/m 1 mei aanmelden met nieuwe ideeën voor de toekomst van de stichting.
  • Op 21 april is het huidige bestuur beschikbaar voor een gesprek en het beantwoorden van vragen over de huidige organisatie van de stichting.
Plananalyse 10e Eo Wijers-prijsvraag online
De oogst van de tiende Eo Wijers-prijsvraag is tevens een graadmeter voor de staat van het denken over ruimtelijke ontwikkeling. Wat betekenen de 24 inzendingen voor het meer generieke debat over energie en ruimte? De plananalyse, gemaakt door specialisten op het gebied van ruimte en energie van de Rijksuniversiteit Groningen, schetst wat de prijsvraag in hun ogen heeft opgeleverd.


Meest recent

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022