Eo Wijers-dag

Eo Wijers-stichting schrijft ‘prijsvraag’ uit over eigen toekomst

11 maart 2016

2 minuten

Nieuws De Eo Wijers-stichting roept vakgenoten op een nieuw bestuur voor de Eo Wijers-stichting te vormen en een nieuwe toekomst aan de stichting te geven. Op 3 juni 2016 biedt het huidige bestuur, onder voorzitterschap van Hans Leeflang, iedereen de gelegenheid een idee te presenteren voor een invulling van de missie van de stichting: het stimuleren van ruimtelijke kwaliteit op regionale schaal. De kandidaatstelling staat open voor zowel groepen als individuele personen.

Regionale ontwerpen

De Eo Wijers-stichting is een onafhankelijke organisatie die sinds 1985 een bijdrage levert aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van Nederland op bovenlokaal schaalniveau. De stichting doet dit door het organiseren van prijsvragen gericht op het maken van regionale ontwerpen én op de daadwerkelijke uitvoering daarvan. Tot nu toe zijn tien prijsvragen georganiseerd.

Met de prijsvragen steunt de Eo Wijers-stichting opdrachtgevers, in de publieke en de private sfeer, die zich over bestuurlijke grenzen heen inzetten voor concrete projecten en programma's die ruimtelijke kwaliteit versterken. De stichting biedt met de prijsvragen een podium voor ruimtelijke ontwerpers, onderzoekers en ontwikkelaars. De rol van het ontwerp, de bijdrage van ontwerpers in bovenlokale gebiedsontwikkeling en vooral die van jonge vakgenoten krijgt daarbij veel aandacht.

Vernieuwing

De Eo Wijers-stichting liet een onafhankelijke verkenning uitvoeren naar de rol van prijsvragen op regionaal niveau. De uitkomst: het is tijd is voor vernieuwing om de prijsvraag ook in de toekomst een krachtig instrument te laten blijven. Dat sluit aan bij de uitkomst van het Jaar van de Ruimte: de ruimtelijke planning is dood, leve de ruimtelijke planning! Het vakgebied moet zich niet alleen inhoudelijk vernieuwen, maar ook in de samenleving opereren.

3 juni: Eo Wijers-dag

Op de middag van 3 juni organiseert de stichting in Utrecht de Eo Wijers-dag ‘Toekomst voor het regionaal ontwerp’.Kandidaten voor een nieuw bestuur kunnen daar hun ideeën presenteren. Alle aanwezigen kunnen meteen op die ideeën reageren en tijdens een stemming hun voorkeur uitspreken. Op basis van de uitkomst wordt een nieuw bestuur gevormd. Op 21 april is het zittende bestuur beschikbaar voor een open gesprek en het beantwoorden van vragen over de huidige organisatie van de stichting.

Vind alle informatie over de Eo Wijers-dag op www.eowijers.nl/nieuwetoekomst


Cover: ‘Eo Wijers-dag’Meest recent

sportcampus Zuiderpark, Den Haag door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Wat is goed in de ruimtelijke ordening?

De vraag ‘wat is een goede ruimtelijke ordening?’ wint aan gewicht nu we als samenleving meer ambities hebben dan er aan ruimte beschikbaar is. Alle reden voor een nadere reflectie, door hoogleraren Marlon Boeve en Co Verdaas.

Uitgelicht
Analyse

24 april 2024

Centrum Haarlem door Maykova Galina (bron: shutterstock)

Lokaal kijken naar de lange termijn, de visie en ervaringen van Willem Hein Schenk

In het boekje Sturen op Stadsarrangementen deelt architect Willem Hein Schenk de inzichten die hij verkreeg met zijn podcastserie de Haarlem Sessies. In een interview vertelt hij wat zijn belangrijkste lessen zijn: “Kijk naar de lange termijn”.

Interview

24 april 2024

Hoge Vucht, Breda door XL Creations (bron: shutterstock)

Een beter perspectief voor kansarme buurten, zo doet Breda dat

Het bieden van meer perspectief aan bewoners van kansarme wijken is geen sinecure. Lokaal kan daar het nodige voor gedaan worden, maar ook hogere overheden moeten meedoen. In Breda worden ze actief bij de problematiek betrokken.

Casus

23 april 2024