Thumb_retail winkels_0_667px

‘Er moeten minder meters worden geteld, winkelcentra zijn gebaat bij maatwerk’

12 april 2012

2 minuten

Nieuws Nu de kiezende consumenten steeds meer de waarde van winkelgebieden bepalen wordt het tijd dat winkelcentra zich gaan toeleggen op maatwerk. Er moet meer gekeken worden wat precies het onderscheidt maakt. Retailspecialist Eduard Plate van Platemarketing Extenzio schreef voor Vastgoedjournaal een analyse over de huidige Nederlandse winkelcentra.

“Winkelgebieden zijn net producten. Als consumenten er plezierig kunnen winkelen, dan komen ze. Is dat niet het geval, dan gaan ze weg. De grote verandering is de kiezende consument. Die heeft de macht genomen en bepaalt de waarde van een winkelgebied. Dat is wennen. Meer maatwerk dus, en minder meters tellen. Meer lokale vraag, minder nationaal gemiddelde. Dat gebeurt nog teveel. Winkelcentra raken daardoor gegijzeld door het gemiddelde terwijl onderscheid de boodschap is.

In het Koopstromen onderzoek KSO 2011 bleek het aantal leegstaande vierkante meters toegenomen te zijn sinds 2004. Het leegstandspercentage bleef gelijk op 7%. Het aantal winkels nam af. De gemiddelde winkel werd zo’n 15% groter. De verschillen per winkelgebied bleken groot. Monotone boulevards en binnensteden staan onder druk, maar complete, bereikbare en ook authentieke centra deden het beter. Gemiddeld genomen althans. Er zijn flinke lokale verschillen. En daar is te weinig aandacht voor. Dat is een risico voor duurzame centra.

Krimpgebieden bijvoorbeeld

Het gevaar is dat bovenstaande gemiddelden, net als gemiddelde omzet per vierkante meter, gemiddelde bestedingen dagelijks en niet dagelijks teveel als mantra worden genomen voor winkelplanning. Dan gaan krimpgebieden DPO’s (Detailhandel Planologisch Onderzoek) doen en het gemiddelde zoeken. Terwijl ruimte in een krimpgebied minder duur is en je naar andere kwaliteiten kunt zoeken.

Is afnemende vloerproductiviteit bijvoorbeeld een probleem? Niet altijd. Ik ken een schoenenwinkel die enkele jaren geleden in omvang verdubbelde. De omzet nam structureel toe, maar verdubbelde niet. Maar er ontstond een gezonde winkel van deze tijd, met een groeiende omzet in 2012.

Kiezende consument

De grote verandering is de kiezende consument. En hoe daar goed op ingespeeld kan worden. Minder meters tellen dus, en meer maatwerk. Kwaliteit en onderscheid toevoegen. Flexibele bestemmingsplannen horen daarbij. Net als lokale winkelvoorkeuren. Zodat winkelgebieden beter kunnen inspelen op de kiezende consumenten. Die plezierig willen winkelen. In al haar lokale verschillen. Hierover een volgende keer meer”.

Drs Eduard Plate (Planologie&Marketing, Wehkamp, Experian, Sanoma, AKO, Schiphol) www.platemarketing.nl, deelnemer in Extenzio, expertisecentrum retail en locaties


Cover: ‘Thumb_retail winkels_0_667px’Meest recent

Nobelhorst in Almere door Jarretera (bron: Shutterstock)

‘Particiflatie’ in het Almeerse Nobelhorst

In Almere bestaat een lange traditie van succesvolle woonexperimenten. Het kan echter ook faliekant misgaan, blijkt uit een evaluatie van de Ombudsman Metropool Amsterdam over bewonersbetrokkenheid in de nieuwbouwwijk Nobelhorst.

Onderzoek

8 december 2023

Illustratie van verschillende grondlagen door GoodStudio (bron: Shutterstock)

Eerst komt het lichaam, dan pas de prothese

Het water en de bodem moeten opnieuw de inrichting van Nederland gaan bepalen. Het College van Rijksadviseurs bracht een praktijkgids uit met zes stappen. Ontwerpers kunnen ze doorlopen om grip te krijgen op deze ontwerpbenadering.

Analyse

8 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van voorsorteren op iets nieuws

Deze week sorteren we op Gebiedsontwikkeling.nu voor op veel nieuws. Op duurzame wijken met deelmobiliteit, op gezonde gebiedsontwikkeling en op een definitieve invulling na de tijdelijkheid.

Weekoverzicht

7 december 2023