Thumb_retail winkels_0_667px

‘Er moeten minder meters worden geteld, winkelcentra zijn gebaat bij maatwerk’

12 april 2012

2 minuten

Nieuws Nu de kiezende consumenten steeds meer de waarde van winkelgebieden bepalen wordt het tijd dat winkelcentra zich gaan toeleggen op maatwerk. Er moet meer gekeken worden wat precies het onderscheidt maakt. Retailspecialist Eduard Plate van Platemarketing Extenzio schreef voor Vastgoedjournaal een analyse over de huidige Nederlandse winkelcentra.

“Winkelgebieden zijn net producten. Als consumenten er plezierig kunnen winkelen, dan komen ze. Is dat niet het geval, dan gaan ze weg. De grote verandering is de kiezende consument. Die heeft de macht genomen en bepaalt de waarde van een winkelgebied. Dat is wennen. Meer maatwerk dus, en minder meters tellen. Meer lokale vraag, minder nationaal gemiddelde. Dat gebeurt nog teveel. Winkelcentra raken daardoor gegijzeld door het gemiddelde terwijl onderscheid de boodschap is.

In het Koopstromen onderzoek KSO 2011 bleek het aantal leegstaande vierkante meters toegenomen te zijn sinds 2004. Het leegstandspercentage bleef gelijk op 7%. Het aantal winkels nam af. De gemiddelde winkel werd zo’n 15% groter. De verschillen per winkelgebied bleken groot. Monotone boulevards en binnensteden staan onder druk, maar complete, bereikbare en ook authentieke centra deden het beter. Gemiddeld genomen althans. Er zijn flinke lokale verschillen. En daar is te weinig aandacht voor. Dat is een risico voor duurzame centra.

Krimpgebieden bijvoorbeeld

Het gevaar is dat bovenstaande gemiddelden, net als gemiddelde omzet per vierkante meter, gemiddelde bestedingen dagelijks en niet dagelijks teveel als mantra worden genomen voor winkelplanning. Dan gaan krimpgebieden DPO’s (Detailhandel Planologisch Onderzoek) doen en het gemiddelde zoeken. Terwijl ruimte in een krimpgebied minder duur is en je naar andere kwaliteiten kunt zoeken.

Is afnemende vloerproductiviteit bijvoorbeeld een probleem? Niet altijd. Ik ken een schoenenwinkel die enkele jaren geleden in omvang verdubbelde. De omzet nam structureel toe, maar verdubbelde niet. Maar er ontstond een gezonde winkel van deze tijd, met een groeiende omzet in 2012.

Kiezende consument

De grote verandering is de kiezende consument. En hoe daar goed op ingespeeld kan worden. Minder meters tellen dus, en meer maatwerk. Kwaliteit en onderscheid toevoegen. Flexibele bestemmingsplannen horen daarbij. Net als lokale winkelvoorkeuren. Zodat winkelgebieden beter kunnen inspelen op de kiezende consumenten. Die plezierig willen winkelen. In al haar lokale verschillen. Hierover een volgende keer meer”.

Drs Eduard Plate (Planologie&Marketing, Wehkamp, Experian, Sanoma, AKO, Schiphol) www.platemarketing.nl, deelnemer in Extenzio, expertisecentrum retail en locaties


Cover: ‘Thumb_retail winkels_0_667px’Meest recent

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024

Deltacommissaris Co Verdaas (l) krijgt het derde deel van het Framework overhandigd van Jan Kadijk van stichting Dutch Green Building Council. door Dutch Green Building Council (bron: Dutch Green Building Council)

Standaardaanpak voor het beoordelen van klimaatrisico’s op gebouwniveau compleet

Het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ moet de standaardaanpak worden waarmee tot op gebouwniveau duidelijk wordt wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Het derde en laatste deel van het instrument werd deze week gepresenteerd.

Nieuws

14 juni 2024

GO weekoverzicht 13 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin heel veel kan, ook al gaat dat niet vanzelf

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu maakte duidelijk dat er heel veel kan, maar ook nog veel moet gebeuren. Voor samenwerking bij grote gebiedsontwikkelingen, de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en een klimaatbestendige ruimtelijke ordening.

Weekoverzicht

13 juni 2024