Thumb_prijsvragen nominaties winnaars_0_1000px

Essay – Maaskantprijs

1 december 2012

2 minuten

Nieuws Op 16 november nam Arnold Reijndorp de Maaskantprijs in ontvangst. Daarbij verscheen een cahier met zijn essay De ‘Rise of the Creative Class’ en het einde van ‘Organization Man’ - Over de veerkracht van de stad. U kunt zonder kosten een exemplaar toegestuurd krijgen van het cahier via info@trancity.nl of de pdf downloaden.

De ‘Rise of the Creative Class’ en het einde van ‘Organization Man’

De veerkracht van de stad

Arnold Reijndorp

Loopjongen
De jury van de Maaskantprijs noemt mij een bruggenbouwer. Ik weet niet of ik dat ben. Zelf beschouw ik me meer als een loopjongen. Zo karakteriseerde Tracy Metz mij enkele jaren geleden, als loopjongen tussen sociologie en architectuur. Dit is wat ik doe: inzichten uit de sociologie overbrengen naar de architectuur en— vooral—stedenbouw. En vice versa. Hoewel ik moet zeggen dat architecten en stedenbouwkundigen ontvankelijker blijken te zijn voor sociologische inzichten dan sociologen voor opvattingen van architecten en stedenbouwkundigen.

Het grensvlak van stedenbouw en stedelijke ontwikkelingen is mijn werkterrein. Mijn onderzoek richt zich op sociale veranderingen in steden, meestal in bepaalde delen van steden: wijken en buurten, oude en nieuwe. Die veranderingen hebben oorzaken en ze hebben gevolgen. Ze komen bijvoorbeeld voort uit veranderingen in de stedelijke economie, die op hun beurt weer voortkomen uit nationale, internationale en mondiale verschuivingen. Ze hebben onder andere gevolgen voor de sociale verhoudingen in de stad, de verdeling van rijkdom en armoede, de maatschappelijke kansen van mensen en de ruimtelijke integratie of segregatie van groepen. Ze hebben invloed op het dagelijks leven van mensen en op de ambities die zij koesteren, op hun dromen en hun angsten.

Voor een pdf van de volledige publicatie zie bijlage.


Cover: ‘Thumb_prijsvragen nominaties winnaars_0_1000px’


Door Dr. Arnold Reijndorp

Professor, University of Amsterdam


Meest recent

A Road in Seoul Forest Park door catcher_3.3 (bron: Shutterstock)

Symbiocity. Ofwel de wederzijds voordelige relatie tussen stad en natuur

Jaap Modder las de door Marian Stuiver samengestelde bundel ‘The symbiotic city’. Gebiedsontwikkelaars zullen er tevergeefs een praktijk in zoeken maar zijn wel geholpen met alle aspecten van stad en natuur.

Recensie

21 maart 2023

Alfred Bolks, algemeen directeur VanWonen door VanWonen (bron: vastgoedmarkt.nl)

VanWonen en de veranderende woningmarkt: focus op betaalbare woningbouw

Van de ene crisis na de andere. VanWonen ontstond als gebiedsontwikkelaar in de vorige donkere periode maar heeft zich inmiddels in de markt bewezen. Directeur Alfred Bolks wil doorinvesteren en heeft en passant de nodige tips voor Hugo de Jonge.

Interview

21 maart 2023

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Vlees noch grond

De kosten voor de aankoop van grond voor binnenstedelijke transformatie rijzen de pan uit. Columnist Aeisso Boelman legt uit waarom het pleidooi voor een lagere berekening van de grondprijs niet de ultieme oplossing is. Hij ziet simpelere oplossingen

Opinie

20 maart 2023