Thumb_prijsvragen nominaties winnaars_0_1000px

Essay – Maaskantprijs

1 december 2012

2 minuten

Nieuws Op 16 november nam Arnold Reijndorp de Maaskantprijs in ontvangst. Daarbij verscheen een cahier met zijn essay De ‘Rise of the Creative Class’ en het einde van ‘Organization Man’ - Over de veerkracht van de stad. U kunt zonder kosten een exemplaar toegestuurd krijgen van het cahier via info@trancity.nl of de pdf downloaden.

De ‘Rise of the Creative Class’ en het einde van ‘Organization Man’

De veerkracht van de stad

Arnold Reijndorp

Loopjongen
De jury van de Maaskantprijs noemt mij een bruggenbouwer. Ik weet niet of ik dat ben. Zelf beschouw ik me meer als een loopjongen. Zo karakteriseerde Tracy Metz mij enkele jaren geleden, als loopjongen tussen sociologie en architectuur. Dit is wat ik doe: inzichten uit de sociologie overbrengen naar de architectuur en— vooral—stedenbouw. En vice versa. Hoewel ik moet zeggen dat architecten en stedenbouwkundigen ontvankelijker blijken te zijn voor sociologische inzichten dan sociologen voor opvattingen van architecten en stedenbouwkundigen.

Het grensvlak van stedenbouw en stedelijke ontwikkelingen is mijn werkterrein. Mijn onderzoek richt zich op sociale veranderingen in steden, meestal in bepaalde delen van steden: wijken en buurten, oude en nieuwe. Die veranderingen hebben oorzaken en ze hebben gevolgen. Ze komen bijvoorbeeld voort uit veranderingen in de stedelijke economie, die op hun beurt weer voortkomen uit nationale, internationale en mondiale verschuivingen. Ze hebben onder andere gevolgen voor de sociale verhoudingen in de stad, de verdeling van rijkdom en armoede, de maatschappelijke kansen van mensen en de ruimtelijke integratie of segregatie van groepen. Ze hebben invloed op het dagelijks leven van mensen en op de ambities die zij koesteren, op hun dromen en hun angsten.

Voor een pdf van de volledige publicatie zie bijlage.


Cover: ‘Thumb_prijsvragen nominaties winnaars_0_1000px’


Door Dr. Arnold Reijndorp

Professor, University of Amsterdam


Meest recent

GO weekoverzicht 25 april 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de complete buurt

Dit was een week op Gebiedsontwikkeling.nu waarin de complete stadsbuurt centraal stond. Van de transformatie van het Utrechtse Wisselspoor via het naoorlogse stadsdeel Breda Noord naar de verdichting in het Haagse Bezuidenhout.

Weekoverzicht

25 april 2024

Zonnepanelen op het dak van een gebouw door Richie Quintyne NVEST (bron: shutterstock)

Duurzame energie in de regio, een passend ontwerp begint bij de goede vraagstelling

In de eerste ronde Regionale Energiestrategieën ging het ook over ruimtelijke kwaliteit. Hoe landen ingrepen in de energie-infrastructuur in onze omgeving? PBL en Royal HaskoningDHV plozen de plannen door en formuleren lessen & tips.

Uitgelicht
Onderzoek

25 april 2024

sportcampus Zuiderpark, Den Haag door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Wat is goed in de ruimtelijke ordening?

De vraag ‘wat is een goede ruimtelijke ordening?’ wint aan gewicht nu we als samenleving meer ambities hebben dan er aan ruimte beschikbaar is. Alle reden voor een nadere reflectie, door hoogleraren Marlon Boeve en Co Verdaas.

Uitgelicht
Analyse

24 april 2024