Thumb_prijsvragen nominaties winnaars_0_1000px

Essay – Maaskantprijs

1 december 2012

2 minuten

Nieuws Op 16 november nam Arnold Reijndorp de Maaskantprijs in ontvangst. Daarbij verscheen een cahier met zijn essay De ‘Rise of the Creative Class’ en het einde van ‘Organization Man’ - Over de veerkracht van de stad. U kunt zonder kosten een exemplaar toegestuurd krijgen van het cahier via info@trancity.nl of de pdf downloaden.

De ‘Rise of the Creative Class’ en het einde van ‘Organization Man’

De veerkracht van de stad

Arnold Reijndorp

Loopjongen
De jury van de Maaskantprijs noemt mij een bruggenbouwer. Ik weet niet of ik dat ben. Zelf beschouw ik me meer als een loopjongen. Zo karakteriseerde Tracy Metz mij enkele jaren geleden, als loopjongen tussen sociologie en architectuur. Dit is wat ik doe: inzichten uit de sociologie overbrengen naar de architectuur en— vooral—stedenbouw. En vice versa. Hoewel ik moet zeggen dat architecten en stedenbouwkundigen ontvankelijker blijken te zijn voor sociologische inzichten dan sociologen voor opvattingen van architecten en stedenbouwkundigen.

Het grensvlak van stedenbouw en stedelijke ontwikkelingen is mijn werkterrein. Mijn onderzoek richt zich op sociale veranderingen in steden, meestal in bepaalde delen van steden: wijken en buurten, oude en nieuwe. Die veranderingen hebben oorzaken en ze hebben gevolgen. Ze komen bijvoorbeeld voort uit veranderingen in de stedelijke economie, die op hun beurt weer voortkomen uit nationale, internationale en mondiale verschuivingen. Ze hebben onder andere gevolgen voor de sociale verhoudingen in de stad, de verdeling van rijkdom en armoede, de maatschappelijke kansen van mensen en de ruimtelijke integratie of segregatie van groepen. Ze hebben invloed op het dagelijks leven van mensen en op de ambities die zij koesteren, op hun dromen en hun angsten.

Voor een pdf van de volledige publicatie zie bijlage.


Cover: ‘Thumb_prijsvragen nominaties winnaars_0_1000px’


Door Dr. Arnold Reijndorp

Professor, University of Amsterdam


Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van auditie voor de voortrekkersrol

Wil je helemaal bij zijn bij de ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Deze week kwamen op Gebiedsontwikkeling.nu alle vaardigheden voorbij die nodig zijn om de voortrekkersrol te kunnen vertolken.

Nieuws

21 september 2023

Nijmegen Jerusalem nieuw & oud door Talis (bron: Talis)

Corporaties en de businesscase van sloop-nieuwbouw, een lastige puzzel

Hoe diep kan en wil een woningcorporatie gaan om sloop-nieuwbouw financieel mogelijk te maken? Platform31 en Fakton analyseren de casus van de Jerusalem-buurt in Nijmegen, waar industrieel is teruggebouwd in de footprint van de gesloopte woningen.

Analyse

21 september 2023

Financial district Shanghai door Lushengyi (bron: Shutterstock)

Shanghai transformeert het waterfront, maar van inspraak is geen sprake

Vanmiddag 20 september promoveert Harry den Hartog aan de TU Delft op de waterfront-ontwikkeling van Shanghai. Grote gebaren genoeg, maar enige in- of medespraak is ver te zoeken.

Onderzoek

20 september 2023