Thumb_stad en kapitaal_1_1000px

Experimenten met flexibele bestemmingsplannen

18 maart 2013

1 minuut

Nieuws Afwijken van planschadeclaims, vorm, kosten verhaal en bestemmingen? Ze gemeenten experimenteren met flexibele bestemmingsplannen.

De ministeries van Infrastructuur en Milieu en Binnenlandse Zaken ondersteunen het project Flexibele Bestemmingsplannen van kennisinstituut Platform 31. In de zomer van 2012 zijn zes gemeenten hiermee begonnen. Vanaf juli 2013 kunnen de flexibele plannen worden vastgesteld.

Een voorbeeld. In Amsterdam formuleert de gemeente minimale wensen voor het Croquiusgebied, een voormalig bedrijventerrein dat een gemend gebied moet worden. Initiatieven voor het gebied zijn welkom. Tynaarlo kijkt of de gemeente door middel van uitnodigingsplanologie een bestemmingsplan kan ontwikkelen. Overbetuwe wil bij het actualiseren van plannen werken met een nieuwe en simpeler juridische vorm.

Hier zijn nog drie voorbeelden te vinden.

"Voor het experiment is het van belang om af te kunnen wijken van vorm, planschadeclaims, kostenverhaal en bestemmingen", stellen de ministeries.


Cover: ‘Thumb_stad en kapitaal_1_1000px’Meest recent

Kinderen op fiets, Amsterdam door Dutch_Photos (bron: shutterstock.com)

Ja, Amsterdam is een 15-minuten-stad. Maar nee, zeker (nog) niet overal en voor iedereen

De 15-minuten-stad blijft een populair concept binnen gebiedsontwikkeling. Mag een stad als Amsterdam die titel ook dragen? Ja, blijkt uit onderzoek, maar een fiets, een woning in het centrum en een westerse achtergrond zijn wel van belang.

Onderzoek

27 januari 2023

Aerial top down view on PUUR21 new housing construction project part of urban development in Zutphen with Noorderhaven neighbourhood door Wirestock Creators (bron: Shutterstock)

Nieuwe EU-doelstelling ‘No Net Land Take’: stok achter de deur of schiet het zijn doel voorbij?

Nóg een ruimtelijke uitdaging erbij! De Europese Commissie heeft voor 2050 het doel ‘No Net Land Take’ gesteld, waarmee verstedelijking een halt wordt toegeroepen. De maatregel kan verregaande gevolgen hebben voor gebiedsontwikkelend Nederland.

Verslag

27 januari 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het water – als bedreiging en kans

Het water in tal van vormen staat deze week centraal op Gebiedsontwikkeling.nu. Bedreigend in het rivierenlandschap, maar ook kansen biedend op zee en in de centra van steden. En symbool voor de sprong in het diepe die we mogen maken.

Nieuws

26 januari 2023