Thumb_stad en kapitaal_1_1000px

Experimenten met flexibele bestemmingsplannen

18 maart 2013

1 minuut

Nieuws Afwijken van planschadeclaims, vorm, kosten verhaal en bestemmingen? Ze gemeenten experimenteren met flexibele bestemmingsplannen.

De ministeries van Infrastructuur en Milieu en Binnenlandse Zaken ondersteunen het project Flexibele Bestemmingsplannen van kennisinstituut Platform 31. In de zomer van 2012 zijn zes gemeenten hiermee begonnen. Vanaf juli 2013 kunnen de flexibele plannen worden vastgesteld.

Een voorbeeld. In Amsterdam formuleert de gemeente minimale wensen voor het Croquiusgebied, een voormalig bedrijventerrein dat een gemend gebied moet worden. Initiatieven voor het gebied zijn welkom. Tynaarlo kijkt of de gemeente door middel van uitnodigingsplanologie een bestemmingsplan kan ontwikkelen. Overbetuwe wil bij het actualiseren van plannen werken met een nieuwe en simpeler juridische vorm.

Hier zijn nog drie voorbeelden te vinden.

"Voor het experiment is het van belang om af te kunnen wijken van vorm, planschadeclaims, kostenverhaal en bestemmingen", stellen de ministeries.


Cover: ‘Thumb_stad en kapitaal_1_1000px’Meest recent

Zonnepanelen op het dak van een gebouw door Richie Quintyne NVEST (bron: shutterstock)

Duurzame energie in de regio, een passend ontwerp begint bij de goede vraagstelling

In de eerste ronde Regionale Energiestrategieën ging het ook over ruimtelijke kwaliteit. Hoe landen ingrepen in de energie-infrastructuur in onze omgeving? PBL en Royal HaskoningDHV plozen de plannen door en formuleren lessen & tips.

Uitgelicht
Onderzoek

25 april 2024

sportcampus Zuiderpark, Den Haag door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Wat is goed in de ruimtelijke ordening?

De vraag ‘wat is een goede ruimtelijke ordening?’ wint aan gewicht nu we als samenleving meer ambities hebben dan er aan ruimte beschikbaar is. Alle reden voor een nadere reflectie, door hoogleraren Marlon Boeve en Co Verdaas.

Uitgelicht
Analyse

24 april 2024

Centrum Haarlem door Maykova Galina (bron: shutterstock)

Lokaal kijken naar de lange termijn, de visie en ervaringen van Willem Hein Schenk

In het boekje Sturen op Stadsarrangementen deelt architect Willem Hein Schenk de inzichten die hij verkreeg met zijn podcastserie de Haarlem Sessies. In een interview vertelt hij wat zijn belangrijkste lessen zijn: “Kijk naar de lange termijn”.

Interview

24 april 2024