Thumb_infra energie algemeen_0_1000px

Faculteit Bouwkunde partner in Europees Ecoheat4Cities project

M&C

18 november 2010

3 minuten

Verslag De faculteit Bouwkunde TU Delft is samen met het onderzoeksinstituut OTB partner van Ecoheat4Cities. Ecoheat4Cities is een Europees project dat steden stimuleert ‘slimme’ keuzes te maken op het gebied van verwarming en koeling van de stad.

Nieuwe Europese energierichtlijnen

De ‘Renewable Energy Sources Directive’ is een nieuwe Europese richtlijn die het gebruik van duurzame energiebronnen zoals biomassa en zonne-energie en de reductie van primaire energiebronnen stimuleert. De nieuwe richtlijn eist van steden dat zij ‘slimmere’ keuzes maken bij de koeling en verwarming van de stad. Veel steden worstelen echter nog altijd met het terugdringen van het gebruik van primaire energiebronnen en de toepassing van duurzame energie.

District Heating en District Cooling

District Heating and District Cooling (DHC) zijn energie-efficiënte en duurzame manieren om zowel verwarming als koeling van gemeentes, commerciële partijen of industrieën te organiseren. Vooral voor steden kan DHC enorme winst in energiereductie en hulp bij de toepassing van duurzame energie betekenen. Met de toepassing van ‘District Heating and District Cooling’ kunnen partijen eenvoudig tegemoet komen aan de nieuwe scherpe doelstellingen die de Europese Unie stelt ten aanzien van de toepassing van duurzame energie. Helaas hebben technische barrières ertoe geleid dat District Heating en District Cooling toch nog niet breed geïmplementeerd is. Het Ecoheat4Cities project heeft tot doel deze technische barrières van DHC te tackelen en de grote potentie van DHC op het gebied van energiebeheersing en duurzaamheid voor steden weer op de kaart te zetten.

Praktische maatregelen

Praktisch richt het project richt zich op de versterking van bestaande infrastructuur die het gebruik van duurzame energiebronnen al mogelijk maakt en het wegnemen van technische barrières die toepassing van duurzame energiebronnen nog tegenhoudt. Het gebruik en de voordelen van DHC wordt inzichtelijk gemaakt, toolkits voor DHC worden beschikbaar gesteld en technische hulp bij de toepassing wordt geboden.

Sociale acceptatie en cultuurverandering

Daarnaast wil Ecoheat4Cities ook de acceptatie van het gebruik van duurzame energiebronnen en de daarvoor benodigde infrastructuur stimuleren bij overheden, bedrijven en burgers. Lokale politici, burgers en potentiële investeerders worden gestimuleerd meer ‘energie-efficiënte’ keuzes te maken. Ecoheat4Cities wil hen daarbij van alle benodigde informatie over (de toepassing van) duurzame energiebronnen te voorzien. Overheden en commerciële partijen worden bovendien marketing tools aangereikt die overheid of bedrijf helpen zichzelf als duurzame speler op de markt voor verwarming en koeling te positioneren.

De rol van de faculteit Bouwkunde

De TU Delft (faculteit Bouwkunde en OTB) is partner in het Ecoheat4Cities project. Zij zal zich vooral bezig houden met de vraag hoe steden ‘slimme verwarming en koeling’ kunnen toepassen en wat de effecten van District Heating and District Cooling (DHC) zijn voor de stedelijke omgeving. Door steden op weg te helpen met District Heating en Distric Cooling kunnen zij in de toekomst afgewogen en duurzamere keuzes maken over de verwarming en koeling van de stad en zo eenvoudiger tegemoet komen aan Europese richtlijnen met betrekking tot energie-efficiency.

Vanuit de faculteit Bouwkunde werkt de onderzoeksgroep Climate Design & Sustainability mee aan Ecoheat4Cities.


Cover: ‘Thumb_infra energie algemeen_0_1000px’


Door M&C


Meest recent

Machiel van Dorst door Machiel van Dorst (bron: Machiel van Dorst)

Gezondheid in de stad: geef de mens het gevoel van controle

Als hoogleraar aan de TU Delft pleit Machiel van Dorst voor een herwaardering van de menselijke maat in het stadsontwerp. Te lang ging het in de openbare ruimte louter om efficiëntie en te weinig om menselijk welbevinden.

Interview

1 maart 2024

Gracht in Gouda door KarinR (bron: Shutterstock)

Honderdduizenden funderingen in slechte staat: snelle en grootschalige actie is nodig

De funderingen van vele honderdduizenden Nederlandse woningen verkeren in slechte staat. De overheid moet snel werk maken van een grootschalig herstelprogramma, vindt de Raad voor de Leefomgeving.

Onderzoek

1 maart 2024

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van secuur kwaliteit toevoegen

Deze week ging het op Gebiedsontwikkeling.nu over het toevoegen van kwaliteit. In het Rotterdamse Katendrecht, in het Brabantse watermolenlandschap en als missie van gebiedsontwikkelaars.

Weekoverzicht

29 februari 2024