Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

Fragmentatie en structuur: Uitdagingen voor ruimtelijk onderzoek en beleid

19 augustus 2010

1 minuut

Verslag Sinds de jaren negentig is sprake van een rijke en omvangrijke literatuur over de ingrijpende veranderingen die plaats vinden in de ruimte en de gevolgen daarvan voor planning. Ordeningen die voorheen duidelijk herkenbaar waren, zijn uiteengelegd geraakt en opnieuw aan elkaar gerelateerd in complexe structuren.

Als reactie hierop heeft een herijking plaats gevonden van allerlei bestaande analytische concepten en planconcepten, met name ten aanzien van stad en stedelijke regio. Zo heeft het sterk morfologisch georiënteerde megalopolis concept van Jean Gottmann van de late jaren vijftig zijn moderne tegenhanger in de mega city of de global city region, begrippen die vooral bedoeld zijn om uitdrukking te geven aan relaties tussen steden. Het concept van centrale plaatsen is opzij geschoven door dat van stedelijke netwerken, dat veel minder uitgaat van hiërarchie en orde.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_ontwerp en proces_0_1000px’


Door Prof.dr. W.A.M. Zonneveld

Professor at Delft University of Technology


Meest recent

Fenix Food Factory in Rotterdam door Iris van den Broek (bron: Shutterstock)

Katendrecht, Rotterdam: Taking a Walk on the Gentrified Side

Gentrification heeft zeker niet alleen negatieve kanten, hoewel daar wel vaak de nadruk op wordt gelegd. Vincent Baptist vloog het vraagstuk op Katendrecht niet aan met de professionals maar door met bewoners te gaan wandelen.

Onderzoek

27 februari 2024

Fuggerei (Augsburg) door Gerd Eichmann (bron: Wikimedia Commons)

De woningcorporatie van morgen heeft alles te maken met die van gisteren

De woningcorporaties laten een hernieuwd elan zien. Spannend wordt de vraag waar hun toekomst ligt. Reimar von Meding (KAW) schreef er een essay over in opdracht van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties.

Opinie

27 februari 2024

Oude Citroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024