Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

Fragmentatie en structuur: Uitdagingen voor ruimtelijk onderzoek en beleid

19 augustus 2010

1 minuut

Verslag Sinds de jaren negentig is sprake van een rijke en omvangrijke literatuur over de ingrijpende veranderingen die plaats vinden in de ruimte en de gevolgen daarvan voor planning. Ordeningen die voorheen duidelijk herkenbaar waren, zijn uiteengelegd geraakt en opnieuw aan elkaar gerelateerd in complexe structuren.

Als reactie hierop heeft een herijking plaats gevonden van allerlei bestaande analytische concepten en planconcepten, met name ten aanzien van stad en stedelijke regio. Zo heeft het sterk morfologisch georiënteerde megalopolis concept van Jean Gottmann van de late jaren vijftig zijn moderne tegenhanger in de mega city of de global city region, begrippen die vooral bedoeld zijn om uitdrukking te geven aan relaties tussen steden. Het concept van centrale plaatsen is opzij geschoven door dat van stedelijke netwerken, dat veel minder uitgaat van hiërarchie en orde.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_ontwerp en proces_0_1000px’


Door Prof.dr. W.A.M. Zonneveld

Professor at Delft University of Technology


Meest recent

Midden-Delfland als Nationaal Productief National Park. Ontwerp Zus, Flux en Sweco door Zus, Flux en Sweco (bron: TU Delft)

Hoogleraar Chris Zevenbergen wil ruimtelijk ontwerp inzetten voor bestendige delta

Chris Zevenbergen sprak onlangs zijn intreerede uit als hoogleraar Delta Urbanism. In een interview met de TU Delft geeft hij aan dat er verstrekkende besluiten aankomen over de inrichting van de Nederlandse delta. Pappen en nathouden is passé.

Interview

9 december 2022

Het kronkelende riviertje Koningsdiep door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Provincies moeten meer meters maken in creëren van nieuwe natuur

Vóór 2028 moet in Nederland nog meer dan 30.000 hectare extra natuur gecreëerd worden. In dit tempo lijkt dat niet haalbaar. Dat is de uitkomst van de Achtste Voortgangsrapportage Natuur.

Analyse

9 december 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het zoeken naar nieuwe wegen

Deze week zoeken we op Gebiedsontwikkeling.nu naar nieuwe wegen. Nieuwe wegen om de onzekere tijden in gebiedsontwikkeling door te komen, om ook echt duurzaam te kunnen vergroenen en om de schaarse (woon)ruimte in de stad goed te benutten.

Nieuws

8 december 2022