platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Future Practice. Conversations from the edge of architecture

Future Practice. Conversations from the edge of architecture

Financiële instabiliteit, uitputting van natuurlijke bronnen, vergrijzing: de maatschappij wordt geconfronteerd met een serie fundamentele problemen. Al deze problemen hebben ruimtelijke consequenties. Hoewel ontwerpers getraind zijn om ruimtelijke problemen aan te pakken, lijken zij vooralsnog geen rol te spelen bij het oplossen van de crisis. Hoewel zij de kracht hebben partijen te verbinden en oplossingen te verbeelden, worstelen ontwerpers met een heel eigen probleem: hun gemarginaliseerde rol in het bouwproces.

Boekrecensie

In het kort
- Future Practice toont 17 verschillende manieren om de rol van ontwerper in te vullen
- het boek laat zien hoe ontwerpers relevant kunnen zijn voor het oplossen van maatschappelijke problemen.

Future Practice, geschreven door Rory Hyde, is een reflectie op de rol van ontwerper. Het boek roept niet op tot terugkeer naar de rol van klassieke dominante ontwerper, maar vooral tot het zoeken naar nieuwe benaderingen, nieuwe diensten, nieuwe principes. In 17 interviews wordt steeds op een andere manier invulling gegeven aan de rol van ontwerper. Het zijn in feite 17 posities: de ontwerper als maatschappelijk ondernemer, als stedelijk activist, als uitvinder, als publiek intellectueel, enzovoorts.

Rory Hyde heeft bij het schrijven van het boek gekozen voor interviews met mensen die zich aan de rand van het werkveld bevinden, op plaatsen waar dagelijks fusion met andere beroepsgroepen plaatsvindt. Naast een aantal geijkte interviews met gevestigde namen als Bruce Mau, Reinier de Graaf en Wouter Vanstiphout, bevat het boek vooral veel nieuwe namen met nieuwe initiatieven. Zo beschrijft Indy Johar (van het bureau 00:/) zijn idee voor een Civic Economy, een nieuwe synthese tussen overheid, markt en maatschappij. Steve Ashton (ARM architecture) vertelt welke invloed de gekozen contractvorm heeft op ARM’s architectuurprojecten. Matt Webb (werkzaam voor BERG) laat zien hoe een ontwerper niet meer iemand is die problemen oplost, maar juist proactief producten kan creëren. Dat is precies waar de kracht van Future Practice ligt: het boek koppelt een moment van reflectie aan een brede waaier aan proactieve oplossingsrichtingen.

Auteur:

Rory Hyde Routledge, oktober 2012, Engelse editie
Paperback, 18,6 x 12,3 cm, 280 p., zwart-wit
ISBN 978-0415533546
Verkrijgbaar via NAi Booksellers

Meer informatie:

Auteur

Portret - David Struik
David Struik

YP-redacteur Gebiedsontwikkeling.nu

Bekijk alle artikelen