2012.11.13_Future Practice boek cover

Future Practice. Conversations from the edge of architecture

13 november 2012

2 minuten

Recensie Financiële instabiliteit, uitputting van natuurlijke bronnen, vergrijzing: de maatschappij wordt geconfronteerd met een serie fundamentele problemen. Al deze problemen hebben ruimtelijke consequenties. Hoewel ontwerpers getraind zijn om ruimtelijke problemen aan te pakken, lijken zij vooralsnog geen rol te spelen bij het oplossen van de crisis. Hoewel zij de kracht hebben partijen te verbinden en oplossingen te verbeelden, worstelen ontwerpers met een heel eigen probleem: hun gemarginaliseerde rol in het bouwproces.

Boekrecensie

In het kort
- Future Practice toont 17 verschillende manieren om de rol van ontwerper in te vullen
- het boek laat zien hoe ontwerpers relevant kunnen zijn voor het oplossen van maatschappelijke problemen.

Future Practice, geschreven door Rory Hyde, is een reflectie op de rol van ontwerper. Het boek roept niet op tot terugkeer naar de rol van klassieke dominante ontwerper, maar vooral tot het zoeken naar nieuwe benaderingen, nieuwe diensten, nieuwe principes. In 17 interviews wordt steeds op een andere manier invulling gegeven aan de rol van ontwerper. Het zijn in feite 17 posities: de ontwerper als maatschappelijk ondernemer, als stedelijk activist, als uitvinder, als publiek intellectueel, enzovoorts.

Rory Hyde heeft bij het schrijven van het boek gekozen voor interviews met mensen die zich aan de rand van het werkveld bevinden, op plaatsen waar dagelijks fusion met andere beroepsgroepen plaatsvindt. Naast een aantal geijkte interviews met gevestigde namen als Bruce Mau, Reinier de Graaf en Wouter Vanstiphout, bevat het boek vooral veel nieuwe namen met nieuwe initiatieven. Zo beschrijft Indy Johar (van het bureau 00:/) zijn idee voor een Civic Economy, een nieuwe synthese tussen overheid, markt en maatschappij. Steve Ashton (ARM architecture) vertelt welke invloed de gekozen contractvorm heeft op ARM’s architectuurprojecten. Matt Webb (werkzaam voor BERG) laat zien hoe een ontwerper niet meer iemand is die problemen oplost, maar juist proactief producten kan creëren. Dat is precies waar de kracht van Future Practice ligt: het boek koppelt een moment van reflectie aan een brede waaier aan proactieve oplossingsrichtingen.

Auteur:

Rory Hyde Routledge, oktober 2012, Engelse editie
Paperback, 18,6 x 12,3 cm, 280 p., zwart-wit
ISBN 978-0415533546
Verkrijgbaar via NAi Booksellers

Meer informatie:


Cover: ‘2012.11.13_Future Practice boek cover’


Portret - David Struik

Door David Struik

YP-redacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Impressie van de fietser ervaring in Merwede door LOLA landscape architects (bron: LOLA landscape architects)

De auto’s de wijk uit, zo doen ze dat in Merwede

Wat draagt de privaat-publieke samenwerking bij aan de ambities van Merwede? Het samenwerkingsverband maakt de besluitvorming complex maar maakt ook dat alle partijen hun wensen en ambities in een vroeg stadium scherp moeten krijgen.

Analyse

1 december 2023

Caravans door Joost Zonneveld (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Beeldessay: stilte voor de gebiedsontwikkelaars

De laatste open plekken in de stad zijn niet alleen goud voor gebiedsontwikkelaars, maar vormen ook een laatste doorkijkje naar het verleden. Joost Zonneveld brengt de laatste rafelrand binnen de Amsterdamse Ring in beeld.

Uitgelicht
Opinie

1 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de ommekeer

Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Het was de week van de comebacks op Gebiedsontwikkeling.nu.

Nieuws

30 november 2023