Thumb_nieuwbouw vastgoed_0_1000px

G4 geeft alternatieven voor plannen woningmarkt

10 februari 2013

1 minuut

Nieuws Ze hebben grote bezwaren tegen de plannen voor de woningmarkt, schrijven de wethouders van de vier grootste steden.

De brief is gericht aan minister Stef Blok van Wonen. "De plannen die er nu liggen, maken sociale huurwoningen in Amsterdam en Utrecht onbetaalbaar en leiden ertoe dat bijna alle belangrijke investeringen in steden wegvallen", begint de roep om bezinning.

Pijnpunt is de manier waarop de maximale huren worden berekend. Ook de heffing van miljard euro op de woningbouwcorporaties krijgt de handen van de wethouders niet op elkaar. Is er nog wel geld voor stadsvernieuwing, is de vraag. Verder is het de verwachting dat corporaties de huren in gemengde wijken flink zullen opschroeven. Armoede zal zich daarom concentreren in de armere wijken.

Alternatieven

- Kommer en kwel dus, maar de steden hebben opdracht gegeven om mogelijke alternatieven te onderzoeken. Aan de hand daarvan doen ze drie voorstellen:
- Bereken maximale huren niet op basis van de Woz-waarde van huizen, maar doe dat met een huurpuntenstelsel;
- Stimuleer corporaties die investeert in wonen en wijken en zo min mogelijk geld verspild;
- Voer de verhuurdersheffing minder snel in.


Cover: ‘Thumb_nieuwbouw vastgoed_0_1000px’Meest recent

Rinske Brand Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Flore Zoe)

Niet voor te stellen

Stadmakers die iets bijzonders van hun omgeving maken zijn van onmisbare waarde voor aantrekkelijke steden. Maar ze komen er volgens columnist Rinkse Brand zelf nogal eens bekaaid vanaf. “Je kunt het je gewoon niet voorstellen.”

Opinie

30 januari 2023

Leusden Maanwijk door Heijmans (bron: Heijmans)

Maanwijk Leusden: technologie ondersteunt het gezond en samen leven

Technologie in de woning is al lang niet meer bijzonder. In de buurt is dat anders. Ontwikkelaar Heijmans gebruikt techniek om het samen-leven in Maanwijk (Leusden) te faciliteren zodat er een gezonde, duurzame én moderne wijk ontstaat.

Casus

30 januari 2023

Kinderen op fiets, Amsterdam door Dutch_Photos (bron: shutterstock.com)

Ja, Amsterdam is een 15-minuten-stad. Maar nee, zeker (nog) niet overal en voor iedereen

De 15-minuten-stad blijft een populair concept binnen gebiedsontwikkeling. Mag een stad als Amsterdam die titel ook dragen? Ja, blijkt uit onderzoek, maar een fiets, een woning in het centrum en een westerse achtergrond zijn wel van belang.

Onderzoek

27 januari 2023