Thumb_nieuwbouw vastgoed_0_1000px

G4 geeft alternatieven voor plannen woningmarkt

10 februari 2013

1 minuut

Nieuws Ze hebben grote bezwaren tegen de plannen voor de woningmarkt, schrijven de wethouders van de vier grootste steden.

De brief is gericht aan minister Stef Blok van Wonen. "De plannen die er nu liggen, maken sociale huurwoningen in Amsterdam en Utrecht onbetaalbaar en leiden ertoe dat bijna alle belangrijke investeringen in steden wegvallen", begint de roep om bezinning.

Pijnpunt is de manier waarop de maximale huren worden berekend. Ook de heffing van miljard euro op de woningbouwcorporaties krijgt de handen van de wethouders niet op elkaar. Is er nog wel geld voor stadsvernieuwing, is de vraag. Verder is het de verwachting dat corporaties de huren in gemengde wijken flink zullen opschroeven. Armoede zal zich daarom concentreren in de armere wijken.

Alternatieven

- Kommer en kwel dus, maar de steden hebben opdracht gegeven om mogelijke alternatieven te onderzoeken. Aan de hand daarvan doen ze drie voorstellen:
- Bereken maximale huren niet op basis van de Woz-waarde van huizen, maar doe dat met een huurpuntenstelsel;
- Stimuleer corporaties die investeert in wonen en wijken en zo min mogelijk geld verspild;
- Voer de verhuurdersheffing minder snel in.


Cover: ‘Thumb_nieuwbouw vastgoed_0_1000px’Meest recent

Machiel van Dorst door Machiel van Dorst (bron: Machiel van Dorst)

Gezondheid in de stad: geef de mens het gevoel van controle

Als hoogleraar aan de TU Delft pleit Machiel van Dorst voor een herwaardering van de menselijke maat in het stadsontwerp. Te lang ging het in de openbare ruimte louter om efficiëntie en te weinig om menselijk welbevinden.

Interview

1 maart 2024

Gracht in Gouda door KarinR (bron: Shutterstock)

Honderdduizenden funderingen in slechte staat: snelle en grootschalige actie is nodig

De funderingen van vele honderdduizenden Nederlandse woningen verkeren in slechte staat. De overheid moet snel werk maken van een grootschalig herstelprogramma, vindt de Raad voor de Leefomgeving.

Onderzoek

1 maart 2024

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van secuur kwaliteit toevoegen

Deze week ging het op Gebiedsontwikkeling.nu over het toevoegen van kwaliteit. In het Rotterdamse Katendrecht, in het Brabantse watermolenlandschap en als missie van gebiedsontwikkelaars.

Weekoverzicht

29 februari 2024