Thumb_nieuwbouw vastgoed_0_1000px

G4 geeft alternatieven voor plannen woningmarkt

10 februari 2013

1 minuut

Nieuws Ze hebben grote bezwaren tegen de plannen voor de woningmarkt, schrijven de wethouders van de vier grootste steden.

De brief is gericht aan minister Stef Blok van Wonen. "De plannen die er nu liggen, maken sociale huurwoningen in Amsterdam en Utrecht onbetaalbaar en leiden ertoe dat bijna alle belangrijke investeringen in steden wegvallen", begint de roep om bezinning.

Pijnpunt is de manier waarop de maximale huren worden berekend. Ook de heffing van miljard euro op de woningbouwcorporaties krijgt de handen van de wethouders niet op elkaar. Is er nog wel geld voor stadsvernieuwing, is de vraag. Verder is het de verwachting dat corporaties de huren in gemengde wijken flink zullen opschroeven. Armoede zal zich daarom concentreren in de armere wijken.

Alternatieven

- Kommer en kwel dus, maar de steden hebben opdracht gegeven om mogelijke alternatieven te onderzoeken. Aan de hand daarvan doen ze drie voorstellen:
- Bereken maximale huren niet op basis van de Woz-waarde van huizen, maar doe dat met een huurpuntenstelsel;
- Stimuleer corporaties die investeert in wonen en wijken en zo min mogelijk geld verspild;
- Voer de verhuurdersheffing minder snel in.


Cover: ‘Thumb_nieuwbouw vastgoed_0_1000px’Meest recent

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Samenwerken aan de derde generatie sleutelprojecten

Voor een succesvolle aanpak van de NOVEX-gebieden is het verstandig om de methode Sleutelprojecten in te zetten aldus columnist Aeisso Boelman. Breng eerst de samenwerking tussen Rijk en gemeenten op orde en betrek dan pas de markt.

Opinie

24 juni 2024

Vroonermeer, Alkmaar door Aerovista Luchtfotografie (bron: shutterstock)

De Vinex-wijken tussen 2008 en 2020: duurdere huizen, rijkere bewoners

Vinex-wijken zijn steeds meer het domein geworden van mensen met een grotere portemonnee. Uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat de gemengde wijk uit het oog verloren is.

Interview

24 juni 2024

Klaprozen met windmolen door Ullision (bron: Shutterstock)

Meer energie – letterlijk – in lokale ruimtelijke ontwikkeling: de zeven principes van Transform

Hoe kan lokale energieopwekking bijdragen aan een duurzame ruimtelijke ontwikkeling? Bert Pots rapporteert over een bijeenkomst van Transform en MooiNL over het bouwen aan succesvolle energiegemeenschappen.

Verslag

21 juni 2024