Portret_Tom Daamen_180px

Gebiedsontwikkeling als een community of practice

26 september 2011

2 minuten

Opinie Het is voor gebiedsontwikkeling een tijd van reflectie. Zoals uit vele media – en ook dit nummer van Real Estate Research Quarterly – valt op te maken, is de aandacht voor gebiedsontwikkeling groot. Niet zelden gaat het over ‘structurele veranderingen’ en ‘nieuwe verdienmodellen’. Maar als we gebiedsontwikkeling structureel willen veranderen en er nieuwe verdienmodellen voor willen bedenken, moeten we gebiedsontwikkeling eerst beter leren begrijpen. In dit korte artikel neem ik een voorschot op een nog nader uit te werken argument dat gebiedsontwikkeling het beste kan worden gezien als een community of practice. Het gaat hier om een perspectief dat zeer productief kan zijn voor ons begrip van wat gebiedsontwikkeling was, wat het vandaag de dag is, en wat het zou kunnen zijn. Een korte introductie.

De maatschappelijke aandacht voor gebiedsontwikkeling in Nederland is momenteel groot. Duizenden mensen met vele verschillende achtergronden en kennisspecialisaties houden zich er dagelijks in woord en geschrift mee bezig. Dat de aandacht zo breed is heeft op een abstract niveau wellicht te maken met de verwachting dat steden een cruciale rol zullen spelen gaan in het creëren van economische, sociale, en technologische vernieuwingen die ons moeten helpen de huidige crises te overwinnen. Maar het heeft zeker ook te maken met de belangen van mensen en organisaties die zich bezighouden met concrete projecten; soms om de continuïteit van hun werk en inkomen zeker te stellen, maar vaker omdat ze passie hebben voor wat ze iedere dag doen en maken. Er wordt door professionals in gebiedsontwikkeling onderling veel gesproken over de actuele situatie in ‘het vak’ en gefilosofeerd over haar toekomst.

De actuele situatie

Als universitair docent bij de TU Delft en onderwijsmanager van de post-initiële opleiding Master City Developer (MCD) voer ik regelmatig zeer interessante en kritische gesprekken met mensen die net (gaan) beginnen of al vele jaren ervaring hebben in de gebiedsontwikkelingspraktijk. Het laatste jaar zijn ‘nieuwe rollen’, ‘nieuwe strategieën’, en ‘nieuwe competenties’ vaak het onderwerp van discussie, hetgeen we met de MCD o.a. in een reeks seminars verder hebben willen uitdiepen. Maar naast de discussies en reflecties waar ikzelf en mijn collega’s bij betrokken zijn is er het afgelopen jaar een veelheid aan initiatieven (congressen, seminars, beurzen, excursies, studiedagen) geweest met ‘gebiedsontwikkeling’ als het centrale thema. Ook op het internet zijn er veel bezochte sites (zoals www.ruimtevolk.nl en www.gebiedsontwikkeling.nu) en fora (zoals op linkedin) te vinden waarmee kennis over gebiedsontwikkeling wordt geproduceerd en verspreid. Via twitter delen vele vakidioten terwijl u dit leest hun laatste praktijkervaringen.

Voor een pdf van de volledige publicatie zie bijlagen


Cover: ‘Portret_Tom Daamen_180px’


tom daamen2

Door Tom Daamen

Directeur SKG, Associate Professor Urban Development Management TU Delft


Meest recent

Eerste woning in Sidhadorp, Lelystad door Rob Bogaerts / Anefo (bron: Wikimedia Commons)

Van de groeikernen via Vinex naar de Novex, Michelle Provoost zoekt naar lessen

Vinex blijft de gemoederen bezig houden, nu ook in een historisch perspectief en een vergelijking met de groeikernen. INTI-directeur Michelle Provoost pleitte in de PBL-Academielezing voor meer continuïteit in beleid.

Verslag

12 juli 2024

Katwijk aan Zee door Bjoern Wylezich (bron: Shutterstock)

Prioriteren bij woningbouw, dit stappenplan helpt bij het maken van keuzes

Veel bestuurders en beleidsmakers worstelen met de vraag wat ze voorrang moeten geven bij het verdelen van de beschikbare, schaarse ruimte. Het schuurt vooral bij de prioritering van woningbouwplannen. Arcadis Overmorgen ontwikkelde een stappenplan.

Verslag

12 juli 2024

Cover weekoverzicht van week 28 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om zorgvuldig te werk gaan

Zorgvuldiger omgaan met de beschikbare ruimte, met het begrip brede welvaart en verdichting van naoorlogse wijken. Deze week staat zorgvuldigheid centraal in de artikelen op Gebiedsontwikkeling.nu.

Weekoverzicht

11 juli 2024