2014.03.24_GebiedsontwikkelingEnCommerciëleVastgoedmarkten_180px

Gebiedsontwikkeling en commerciële vastgoedmarkten

18 april 2013

2 minuten

Onderzoek Het is een bekend beeld: hijskranen die werken aan nieuwe kantoren en winkels, terwijl in de nabije omgeving panden leeg staan. Hoe valt dit met elkaar te rijmen? De ontwikkeling van vastgoed lijkt een lange remweg te hebben. Het PBL en de ASRE hebben de handen ineengeslagen en gezamenlijk geanalyseerd welk systeem ten grondslag ligt aan het overaanbod van kantoren en winkels. Meer nog dan de economische crisis, is het systeem van formele en informele spelregels debet aan de leegstand.

Rapport: een institutionele analyse van het (over)aanbod van winkels en kantoren

Die spelregels hebben tot gevolg gehad dat ontwikkelaars, beleggers en gemeenten (te) veel nieuw commercieel vastgoed hebben ontwikkeld, en weinig in onbruik geraakt bestaand vastgoed aan de voorraad hebben onttrokken. Formele spelregels zijn bijvoorbeeld de restricties vanuit de ruimtelijke ordening – of het gebrek hieraan –, fiscale regels als de btw en overdrachtsbelasting, en regels bij kredietverstrekking. Bij de meer informele regels gaat het onder andere om de wijze van vastgoedwaardering, de praktijk van actief grondbeleid, het gebruik van huurincentives en de omgang met risico’s. Maar ook om de praktijk van binnenplanse verevening, waarbij commercieel vastgoed soms meer wordt bezien vanuit de mogelijkheid om hiermee ambitieuze plannen ‘dicht te rekenen’ dan vanuit de lokale en regionale behoefte aan kantoor- en winkelpanden.

Meer nog dan een probleem biedt de huidige crisis een momentum voor de wereld van vastgoed en gebiedsontwikkeling. Gemeenten, ontwikkelaars en beleggers hebben nu de kans om ‘wissels’ om te zetten, zodat wanneer de economie weer aantrekt ze niet in oude valkuilen stappen. Een bescheiden rol is weggelegd voor de Rijksoverheid.
Het slechten van een aantal barrières in het omgevingsrecht en het fiscaal recht zou ertoe kunnen bijdragen dat het aanbod van vastgoed beter en sneller kan reageren op de vraag.

Lees hier het volledige rapport 'Gebiedsontwikkeling en commerciële vastgoedmarkten'


Cover: ‘2014.03.24_GebiedsontwikkelingEnCommerciëleVastgoedmarkten_180px’Meest recent

Tentoonstelling door John Lewis Marshall (bron: John Lewis Marshall)

AI-expo Onmetelijk Belangrijk: een verkenning naar zachte ontwerpwaarden

Hoe kan artificiële intelligentie architecten en stedenbouwers helpen om te ontwerpen vanuit zachte waarden? Die vraag staat centraal in de tentoonstelling ‘Onmetelijk Belangrijk’. Redacteur Kaz Schonebeek nam een kijkje.

Verslag

19 juli 2024

Laadpalen voor elektrische auto's door Ton Hazewinkel (bron: shutterstock)

Hub hub hub, de nieuwe crux in gebiedsontwikkeling

Mobiliteitshubs kunnen met hun complete aanbod aan diensten inspelen op tal van behoeften aan stedelijke mobiliteit. En daarmee vormen ze een eigentijdse draaischijf binnen gebiedsontwikkelingen. Theo Stauttener brengt de meerwaarde in beeld.

Analyse

19 juli 2024

GO weekoverzicht 18 juli 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om naar het héle plaatje te kijken

Deze week ging het op Gebiedsontwikkeling.nu over het totale plaatje. Over kosten én baten van natuur, over techniek én de sociale dimensie in de energietransitie en over maatschappelijke én omgevingsrechtelijke uitdagingen.

Weekoverzicht

18 juli 2024