Gebiedsontwikkeling in een andere realiteit: Wat nu te doen? - Afbeelding 1

Gebiedsontwikkeling in een andere realiteit: Wat nu te doen?

17 februari 2011

1 minuut

Onderzoek Deze publicatie biedt handreikingen om gebiedsontwikkeling in Nederland vlot te trekken. Wij zoeken daartoe aansluiting bij de nieuwe financieel-economische, maatschappelijke en politiek-bestuurlijke realiteit. Met, zeker in de komende jaren, een lager investeringsvolume.

Op een aantal terreinen doen zich knelpunten voor. Om de belangrijkste te noemen: de discrepantie tussen vraag en aanbod, het vraagstuk van financiering en bekostiging en de samenhangende kwestie van organisatie, cultuur en gedrag. Maar ook: de te hanteren ontwikkelstrategie, het evenwicht tussen kosten en opbrengsten, de kennis en competenties, het instrumentarium en last but not least de wet- en regelgeving.

Gebiedsontwikkeling in een andere realiteit: Wat nu te doen? - Afbeelding 1

‘Gebiedsontwikkeling in een andere realiteit: Wat nu te doen? - Afbeelding 1’


Helperpark (Groningen) voorbeeld van ontwikkelling die start vanuit zittende en potentiele eindgebruikers

Op al deze terreinen worden in de voorliggende publicatie aanbevelingen geformuleerd. De aanbevelingen richten zich grotendeels op de direct betrokkenen bij gebiedsontwikkeling. Met een focus op de publieke en private opdrachtgevers, in lijn met de hoofdtaak van de praktijkleerstoel gebiedsontwikkeling. Men kan er onmiddellijk mee aan de slag. Sommige voorstellen (met name in het hoofdstuk ‘Agendering’) zijn niet direct realiseerbaar, omdat zij bijvoorbeeld een wetswijziging vergen. Maar ook daar richten wij ons op een implementatie binnen een periode van hooguit enkele jaren. Niet voor niets draagt deze publicatie de ondertitel: wat nu te doen.


Cover: ‘Gebiedsontwikkeling in een andere realiteit: Wat nu te doen? - Afbeelding 1’Meest recent

Woningbouwproject in Numansdorp door Frans Blok (bron: Shutterstock)

Maak woningbouw rendabel zonder subsidies, maar met heffing voor ontwikkelaars

De huidige woningopgave roept opnieuw vragen op over de prijs die de overheid betaalt aan onteigende grondbezitters. De geschiedenis herhaalt zich, of toch niet? Hoogleraar Gebiedsontwikkeling Erwin van der Krabben pleit voor een nieuw grondbeleid.

Opinie

1 februari 2023

Bob van Ree door Tara Schepers/gemeente Almere (bron: Tara Schepers/gemeente Almere)

De ontwikkeling van Almere Pampus: blanco canvas én complexe cocktail

Gebiedsontwikkeling is een vakgebied vol onzekerheden, maar wat als de ambities én verwachtingen al wel torenhoog zijn? Bob van Ree, projectdirecteur Almere Pampus, vertelt over zijn aanpak. “Onzekerheid hoeft niet te betekenen dat je nu niets kan.”

Uitgelicht
Casus

1 februari 2023

odla door Helsingsborghem (bron: Helsingsborghem)

“Gebiedsontwikkeling is meer dan alleen fysieke verbetering”

Bij wijkvernieuwing is het de kunst om fysieke ingrepen te matchen met een social-maatschappelijke impuls. Promovenda Céline Janssen kijkt over de grens in Zweden, naar de aanpak in Helsingbörg.

Onderzoek

31 januari 2023