Learning

Gebiedsontwikkeling; lessen verzilveren

20 april 2016

1 minuut

Nieuws Gebiedsontwikkeling is de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd en verrijkt. Theo Stauttener, partner en senior adviseur bij Stadkwadraat geeft een boeiend inzicht in de nieuwe ontwikkelingen en inzichten op dit gebied.

“Als gevolg van de crisis ontstonden nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling. De basis ligt er al. We gaan echter de bestaande gebieden steeds beter gebruiken door ze aantrekkelijker te maken en daarmee waarde te creëren.” Stauttener noemt als voorbeeld de Merwedekanaalzone in Utrecht. “Een troosteloos gebied, tot een startup zich daar vestigde waardoor bezoekers en gebruikers het gebied leerden kennen. Naast deze start-ups ging een gebiedsmarketeer aan de slag met evenementen en samenwerking tussen bedrijven. ‘Placemaking’ noemen we dat verschijnsel. Placemaking gebeurt overigens vaak door iemand die het gebied al kent en prima weet wat de kwaliteiten zijn. Deze mensen noemen we ook wel de 'local heroes'. De aandacht groeide, waardecreatie was een feit en voor investeerders en de gemeente wordt het gebied steeds interessanter. Door deze wisselwerking wordt er steeds meer in deze gebieden geïnvesteerd.”

Lees het volledige artikel hier
Cover: ‘Learning’


Corry Daalhof

Door Corry Daalhof

Freelance Journalist, Media Planet


Meest recent

Het panel op de PROVADA door PROVADA (bron: PROVADA)

“Het Rijk erbij betrekken om louter voor elkaar te krijgen wat alleen jullie zo graag willen? Dat zou wel heel gemakkelijk zijn”

Een pittig debat tijdens de PROVADA gaf inzicht hoe overheden en marktpartijen zich momenteel tot elkaar verhouden. Er is een gedeeld gevoel van urgentie om snel meer gebieden te ontwikkelen. Maar de vijandbeelden blijven hardnekkig.

Verslag

19 juni 2024

Developing places for human capabilities door Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud (bron: Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud)

Sturen op sociale duurzaamheid, dit kan gebiedsontwikkeling bijdragen

Hoe kunnen we via gebiedsontwikkeling de sociale duurzaamheid in de stad verbeteren? Voor haar promotieonderzoek keek Céline Janssen naar vier projecten in drie landen. Ze vat de belangrijkste inzichten uit deze uitgebreide analyse samen.

Uitgelicht
Onderzoek

19 juni 2024

Brug over Amsterdams Rijn Kanaal door MyStockVideo (bron: Shutterstock)

College van Rijksadviseurs: zet in op de langere termijn voor nationale ruimtelijke keuzes

Nadat het PBL eerder al de ruimtelijke voorstellen van de provincies kraakte (bedoeld als opmaat voor de Nota Ruimte), doet het College van Rijksadviseurs ook een duit in het zakje. Zeven punten worden benoemd voor de kwaliteit op langere termijn.

Analyse

18 juni 2024