Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (bron: Shutterstock)

Gebiedsontwikkeling: wethouder is de spil

24 februari 2011

1 minuut

Verslag De gebiedsontwikkeling in Nederland staat onder druk en dat blijft niet zonder gevolgen. Projecten verschralen of stoppen. Er wordt steeds harder gevochten om een steeds kleinere hoek. Hierdoor is de energie vooral gericht op het veilig stellen van eigen belangen. Maar het gaat om de kwaliteit van de te ontwikkelen gebieden. Wethouders op zoek naar nieuwe samenwerkingsvormen in een PRC bijeenkomst over de nieuwe generatie Gebiedsontwikkeling.

Het zijn barre tijden voor gemeenten: de wereldwijde crisis en de bezuinigingen vanuit Den Haag leiden ertoe dat gemeentebesturen ingrijpende maatregelen moeten nemen. Bijvoorbeeld waar het gaat om gebiedsontwikkeling. Die staat in het hele land onder druk. Er zijn vier actuele trends, zo zei praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw van de TU Delft tijdens een PRC-bijeenkomst over de nieuwe generatie ruimtelijke ontwikkeling (zie kader).

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px’ door Onbekend (bron: Shutterstock)Meest recent

Groene wildernis in New York door Why Factory (bron: Nai Publishers)

The green dip, het moet allemaal nog veel groener – en rap graag

Recensent Jaap Modder las ‘The green dip’, de nieuwste publicatie van The Why Factory Het bevat een stappenplan voor meer groene wildernis in de steden. Modder is na eerste bestudering kritisch maar stelt dat oordeel later bij.

Recensie

17 juni 2024

Wonen aan de Schoolpad in Laren door Tulp8 (bron: Wikimedia Commons)

Leefwerelden van arm en rijk zijn steeds meer gescheiden, maar mede via gebiedsontwikkeling is daar iets aan te doen

Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht in hoeverre welvarenden en minder welvarenden mensen ontmoeten buiten hun eigen welvaartsniveau. Steeds minder, is de conclusie. Gemeenten kunnen hier iets aan doen, mede door te letten op het woningaanbod.

Analyse

17 juni 2024

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024