Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (bron: Shutterstock)

Gebiedsontwikkeling: wethouder is de spil

24 februari 2011

1 minuut

Verslag De gebiedsontwikkeling in Nederland staat onder druk en dat blijft niet zonder gevolgen. Projecten verschralen of stoppen. Er wordt steeds harder gevochten om een steeds kleinere hoek. Hierdoor is de energie vooral gericht op het veilig stellen van eigen belangen. Maar het gaat om de kwaliteit van de te ontwikkelen gebieden. Wethouders op zoek naar nieuwe samenwerkingsvormen in een PRC bijeenkomst over de nieuwe generatie Gebiedsontwikkeling.

Het zijn barre tijden voor gemeenten: de wereldwijde crisis en de bezuinigingen vanuit Den Haag leiden ertoe dat gemeentebesturen ingrijpende maatregelen moeten nemen. Bijvoorbeeld waar het gaat om gebiedsontwikkeling. Die staat in het hele land onder druk. Er zijn vier actuele trends, zo zei praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw van de TU Delft tijdens een PRC-bijeenkomst over de nieuwe generatie ruimtelijke ontwikkeling (zie kader).

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px’ door Onbekend (bron: Shutterstock)Meest recent

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Laten we niet blind varen op apps die klimaatrisico’s in één cijfer vatten

Er zijn steeds meer apps die risico’s van klimaatverandering in beeld brengen. Columnist Ellen van Bueren voor al te gemakkelijk gebruik van data. “Je kunt je voorstellen dat zo’n app al snel een eigen leven gaat leiden.”

Opinie

4 maart 2024

Terneuzen en de Westerschelde door Milliped (bron: Wikimedia)

In Zeeland reikt de Regio Deal tot over de grens

De Zeeuws-Vlaamse North Sea Port Regio heeft een Regio Deal gesloten. Waar liggen kansen in het meest zuid-westelijke puntje van Nederland?

Interview

4 maart 2024

Machiel van Dorst door Machiel van Dorst (bron: Machiel van Dorst)

Gezondheid in de stad: geef de mens het gevoel van controle

Als hoogleraar aan de TU Delft pleit Machiel van Dorst voor een herwaardering van de menselijke maat in het stadsontwerp. Te lang ging het in de openbare ruimte louter om efficiëntie en te weinig om menselijk welbevinden.

Interview

1 maart 2024