GO projectenkaart nieuw 2020

Gebiedsontwikkeling.nu lanceert nieuwe projectenkaart

3 november 2020

4 minuten

SKG Nieuws Op de projectenkaart van Gebiedsontwikkeling.nu vermelden we de belangrijkste projecten in Nederland. Deze kaart staat open voor bijdragen. Dit leverde deze maand 9 nieuwe vermeldingen van gebiedsontwikkelingen op. In dit artikel ziet u alle nieuwe projecten in vogelvlucht. Bovendien lanceren we een nieuwe kaart, inclusief uitgebreide mogelijkheden om te filteren en te zoeken.

De entree in Zoetermeer

De volledige transformatie van een kantorenlocatie naar een hoogstedelijke woonlocatie voor de volgende fase van groeistad Zoetermeer

 • 4500 woningen, 620.000 vierkante meter programma
 • Een samenwerking in de vorm van een joint venture (super light)
 • Gestart in 2020 en bevindt zich nog in de planvormingsfase
 • Een doorlooptijd tussen de 7 en 15 jaar
 • Bijzonder: goed voorbeeld van Developing-Apart-Together
 • Meer info? Klik hier om naar de website te gaan.

Hondsrugpark in Amsterdam

Het herontwikkelen van een monofunctioneel kantoorgebied naar een groene woon-werkwijk

 • 5000 woningen, 40.000 vierkante meter kantoren, school, park e.a. voorzieningen
 • Een private exploitatie
 • De betrokken partijen: Certitudo, COD, Duqer, Wonam, Amvest (SKG-partner), Synchroon (SKG-Partner), Vastint, gemeente Amsterdam (SKG-partner)
 • Gestart in 2018 en bevindt zich nog in de uitvoeringsfase
 • Een doorlooptijd van minder dan 7 jaar
 • Thema’s waar de nadruk op ligt: wonen, mobiliteit (deelmobiliteit) en groen
 • Bijzonder: Vierbaansweg die het gebied kruist wordt een groot stadspark
 • Meer info? Klik hier om naar de website te gaan.

Heem van Selis in Boxtel

Nieuwe uitbreidingswijk van Boxtel ter plaatse van agrarisch gebied tussen a2, de Dommel en Bosscheweg

 • 465 woningen
 • Een private exploitatie
 • De betrokken partijen: Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling, Van Peer Holding
 • Een doorlooptijd van minder dan 7 jaar
 • Gestart in 2018 en bevindt zich in de uitvoeringsfase
 • Thema’s waar de nadruk op ligt: wonen, energie (gasloos en EPC 0), natuurinclusief en klimaatadaptief
 • Bijzonder: ruimtelijke uitdagingen: water, archeologie, stikstof, flora en fauna, geluidsbelasting etcetera.
 • Meer info? Klik hier om naar de website te gaan.

Buurtschappen van Odijk

Ontwikkeling van duurzame woningbouw met herbestemming boerderij

 • 141 woningen
 • Een private exploitatie
 • De betrokken partij: Nijhuis
 • Een doorlooptijd van minder dan 7 jaar
 • Gestart in 2016 en bevindt zich in de uitvoeringsfase
 • Bijzonder: integratie in de landelijke omgeving
 • Meer info? Klik hier om naar de website te gaan.

Westerzeedijk in Harlingen

Het realiseren van een aantrekkelijk recreatief gebied op een versnipperd, deels vervuild terrein nabij de binnenstad van Harlingen en de Waddenzee

 • 50 recreatiewoningen, uitbreiding camping 2,5 ha., hotelfunctie, dag- en verblijfsrecreatie, havenzwembad
 • Een samenwerking in de vorm van een concessie
 • De betrokken partijen: gemeente Harlingen
 • Een doorlooptijd tussen de 7 en 15 jaar
 • Gestart in 2018 en bevindt zich in de planvormingsfase
 • Thema’s waar de nadruk op ligt: toerisme en recreatie
 • Bijzonder: ligging aan de Waddenzee, vervuilde grond, havenzwembad en het ‘Right to Challenge’ door bewoners
 • Meer info? Klik hier om naar de website te gaan.

Levende beerze in gemeente Eersel, Oirschot en Bladel

Vanaf 2007 is op basis van een gedeeld panorama en drie gebiedsurgenties, robuust ecologisch raamwerk, versterken van de leefbaarheid en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in de Brainportregio door diverse gebiedspartijen samengewerkt aan de transitie van ca 4000 ha landelijk gebied

 • 4000 ha transitie van het landelijk gebied inclusief nieuwe woonvormen
 • Gebiedspartijen hebben gezamenlijk een samenwerkingsovereenkomst met een uitvoeringsprogramma vastgesteld
 • De betrokken partijen: Rijk, Provincie Noord Brabant (SKG-partner), gemeenten, terrein beherende organisaties en particulieren initiatieven
 • Een doorlooptijd van meer dan 15 jaar
 • Gestart in 2007 en bevindt zich in de uitvoeringsfase
 • Thema’s waar de nadruk op ligt: wonen (nieuwe woonvormen), mobiliteit, klimaatadaptief, natuurinclusief, transitie landbouw
 • Bijzonder: systeem -en leefwereld gaan weer samenwerken
 • Meer info? Klik hier om naar de website te gaan.

Buiksloterham, Amsterdam

Buiksloterham verandert van een industrieel bedrijventerrein in een circulaire stadswijk gericht op wonen en werken

 • 8575 woningen
 • Een gemeentelijke exploitatie
 • De betrokken partij: Gemeente Amsterdam (SKG-partner)
 • Een doorlooptijd van meer dan 15 jaar
 • Gestart in 2007 en bevindt zich in de uitvoeringsfase
 • Bijzonder: circulariteit
 • Meer info? Klik hier om naar de website te gaan.

Alleman Kwartier in Amstelveen

Vernieuwing en uitbreiding van een multifunctioneel centrum met medisch centrum en wijkcentrum en de toevoeging van aansluitende woningbouw

 • 146 woningen, 2000 vierkante meter aan medisch centrum, 800 vierkante meter wijkcentrum en verbetering parkeren, groen en water
 • Een gemeentelijke exploitatie
 • De betrokken partijen: Gemeente, Zorgverleners en Woningbouwcorporatie
 • Een doorlooptijd van minder dan 7 jaar
 • Gestart in 2020 en bevindt zich in de planvormingsfase
 • Thema’s waar de nadruk op ligt: wonen
 • Bijzonder: In dit project worden elementen van participatie in aanloop naar omgevingswet uitgeprobeerd
 • Meer info? Klik hier om naar de website te gaan.

In de Bogaard in Rijswijk

Transformatie van een monofunctioneel, met leegstand kampend winkelcentrum naar een levendig, groen, mixed-use stadscentrum

 • Uitname van ca. 20.000 vierkante meter retailoppervlak, toevoeging van ca. 1.400 woningen
 • Een private exploitatie
 • De betrokken partijen: Gemeente Rijswijk, diverse ontwikkelaars
 • Een doorlooptijd van tussen de 7 en 15 jaar
 • Gestart in 2019 en bevindt zich in de uitvoeringsfase
 • Thema’s waar de nadruk op ligt: wonen, mobiliteit, klimaat (vergroening)
 • Bijzonder: voorloper als het gaat om binnenstedelijke transformatie van na-oorlogse winkelcentra
 • Meer info? Klik hier om naar de website te gaan.


Cover: ‘GO projectenkaart nieuw 2020’


Arthur Verwayen (2020)

Door Arthur Verwayen

Coördinator & Onderzoeker Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling | Leerstoel Gebiedsontwikkeling


Meest recent

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Samenwerken aan de derde generatie sleutelprojecten

Voor een succesvolle aanpak van de NOVEX-gebieden is het verstandig om de methode Sleutelprojecten in te zetten aldus columnist Aeisso Boelman. Breng eerst de samenwerking tussen Rijk en gemeenten op orde en betrek dan pas de markt.

Opinie

24 juni 2024

Vroonermeer, Alkmaar door Aerovista Luchtfotografie (bron: shutterstock)

De Vinex-wijken tussen 2008 en 2020: duurdere huizen, rijkere bewoners

Vinex-wijken zijn steeds meer het domein geworden van mensen met een grotere portemonnee. Uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat de gemengde wijk uit het oog verloren is.

Interview

24 juni 2024

Klaprozen met windmolen door Ullision (bron: Shutterstock)

Meer energie – letterlijk – in lokale ruimtelijke ontwikkeling: de zeven principes van Transform

Hoe kan lokale energieopwekking bijdragen aan een duurzame ruimtelijke ontwikkeling? Bert Pots rapporteert over een bijeenkomst van Transform en MooiNL over het bouwen aan succesvolle energiegemeenschappen.

Verslag

21 juni 2024