2014.11.29_Gemeente Amsterdam wint de Peilstok 2014_660

Gemeente Amsterdam wint de Peilstok 2014 met het project Betondorp Rainproof

29 november 2014

3 minuten

Nieuws Tijdens de nationale manifestatie Hitte in de Delta op 28 november nam Louis van Parera van Waternet afvalwater en Marcel van Houten van stadsdeel Oost de Peilstok 2014 in ontvangst van juryvoorzitter Pier Vellinga. De Peilstok is een prijs van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor inspirerende oplossingen om het bebouwd gebied waterrobuust en klimaatbestendig te maken. De prijs ging naar Betondorp Rainproof, omdat er op een interactieve en integrale manier klimaatadaptieve oplossingen zijn gevonden voor de meest verharde wijk van Amsterdam.

Winnaar Peilstok 2014

Juryvoorzitter Pier Vellinga: “De riolering en bestrating van Betondorp waren aan vernieuwing toe. In dit project heeft het stadsdeel Amsterdam Oost samen met Waternet, kennisinstellingen en vooral samen met de bewoners een vernieuwingsplan gemaakt dat nu in uitvoering is. Door creatieve samenwerking en door inbreng van de bewoners wordt het werk en daarmee Betondorp meteen klimaatbestendig gemaakt. Het project laat zien dat wanneer je het doel van klimaatbestendige inrichting koppelt aan reeds voorziene investeringen, en je kennisinstellingen en burgers betrekt, je dan meer kwaliteit en klimaatbestendigheid kan krijgen voor een lagere prijs dan bij een traditionele aanpak. Een eervolle vermelding was er voor de Stichting Groei en Bloei met het project 'Tegel eruit, plant erin’. De jury vindt dat het project met een zeer klein gebaar van 30x30 cm een groots effect weet te bereiken. Het spreekt enorm tot de verbeelding en roept sympathie op.

De Peilstok bestaat uit een bokaal in de vorm van een glazen peilstok en een boek over alle inzendingen. In het boek dat begin 2015 uitkomt is extra veel aandacht voor het winnende project.

Genomineerden

De 16 projecten die voor de Peilstok zijn ingediend, zijn voorbeelden van klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van de bebouwde omgeving. Voor de prijs komen opdrachtgevers van in Nederland gerealiseerde of bijna gerealiseerde projecten in aanmerking: particulieren, stichtingen, bedrijven, scholen, zorginstellingen, gemeenten, provincies enzovoort. Tijdens het Deltacongres op 6 november maakte de juryvoorzitter Pier Vellinga (hoogleraar Climate Change en voorzitter Kennis voor Klimaat) de zes nominaties bekend:

• Gemeente Almere met ‘Waterrobuust Homeruskwartier’
• Gemeente Amsterdam met ‘Rainproof Betondorp’
• Gemeente Bergeijk/dorpsraad de Weebosch met ‘Natte Voeten Weebosch’
• Gemeente Delft met ‘Groen Blauw Delft Zuidoost’
• Gemeente Rotterdam met ‘Benthemplein’
• Stichting Groei & Bloei met ‘Tegel eruit, Plant erin’

Aanmoedigingsprijs Jonge Peilstok

Behalve de Peilstok reikte Vellinga ook de Jonge Peilstok uit. Dit is een aanmoedigingsprijs voor jongeren die anderen inspireren met hun creatieve klimaatbestendige en waterrobuuste oplossingen. Studenten aan Agrarische Opleidingscentra konden meedoen. De aanmoedigingsprijs ging naar het Wellant College. Student Ronald Potters nam de Jonge Peilstok 2014 in ontvangst. Het Wellant College heeft een groene en duurzame oplossing bedacht voor huis, straat en wijk. In hun voorstel wordt de straat op meerdere manieren gebruikt, onder meer voor waterberging. De manier waarop je dit in steden uitvoert en de bewoners bij de plannen betrekt, vraagt nadere uitwerking, maar de jury ziet deze inzending als een stap in de goede richting. Daarom ontvangt het Wellant College €2.000 euro om de kennis over dit thema te vergroten en het idee door te ontwikkelen.

Hitte in de Delta

De prijzen werden uitgereikt 28 november in Amsterdam tijdens de nationale manifestatie Hitte in de delta – opdrachtgeverschap en ontwerp in een veranderend klimaat. Architectuur Lokaal organiseert deze bijeenkomst traditiegetrouw vierjaarlijks in het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Bestuurders, ontwerpers, kennisinstellingen, ambtenaren, ontwikkelaars en corporaties delen dan innovatieve ideeën over opdrachtgeverschap en ontwerp met elkaar.

Klimaatbestendig en waterrobuust

Steden en dorpen zijn de plekken waar wij wonen, werken, ondernemen en onze vrije tijd doorbrengen. De stad is de motor van onze economie. Een goede kwaliteit van de leefomgeving van steden en hun ommeland is daarom essentieel. Deze kwaliteit staat onder druk door heviger regen, langduriger droogte en meer warme dagen. Dit zorgt nu al voor omvangrijke schade aan gebouwen en de inrichting van de openbare ruimte, en heeft gevolgen voor de gezondheid, de kwaliteit van de leefomgeving en de economie. Door de klimaat- en wateropgave op te pakken, kan de stedelijke kwaliteit worden verbeterd en kunnen toekomstige maatschappelijke kosten worden vermeden.


Cover: ‘2014.11.29_Gemeente Amsterdam wint de Peilstok 2014_660’Meest recent

Puzzelstukjes van gekleurde blokken door Jo Panuwat D (bron: Shutterstock)

Puzzelen met de bottom-up aanpak in de energietransitie

De RES-aanpak gaat van papier naar praktijk. Onderzoekers Martijn van der Steen en Robin Hill laten zien hoe de regionale en bottom-up georiënteerde aanpak van de RES in praktijk gebracht kan worden.

Opinie

28 mei 2024

Vogelvlucht van de Amstel met de Magere Brug in Amsterdam door Make more Aerials (bron: Shutterstock)

Als gemeente proactief én samen de juiste culturele voorzieningen realiseren

Ruimte geven aan cultuur makkelijker maken voor gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam. Dat is het doel van de handreiking Meer ruimte voor cultuur, die onlangs verscheen. Juist in tijden waarin de druk op de woningmarkt hoog is.

Analyse

28 mei 2024

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Boodschap burgemeesters voor de Europese verkiezingen wordt niet gehoord

Volgens columnist Ellen van Bueren krijgen lokale stedelijke opgaven te weinig aandacht in de Europese verkiezingscampagnes. En dat is volgens haar een gemiste kans.

Opinie

27 mei 2024