Thumb_renovatie en herbestemmen_0_1000px

Gemeente Arnhem gaat leegstand gebouwen te lijf

26 juli 2013

2 minuten

Nieuws Met het aanstellen van twee coordinatoren transformatie en een zogeheten Transformatieteam gaat de gemeente de leegstand in de stad te lijf. Coordinatoren en team gaan, om te beginnen voor een periode van drie jaar, samen met eigenaren van vastgoed in Arnhem werken aan het terugdringen en voorkomen van leegstand.

Dit door het stimuleren van herontwikkeling, (tijdelijke) alternatieve invullingen van gebouwen en sloop. Het streven is erop gericht om per jaar 10.000 m² vloeroppervlak te herontwikkelen dan wel opnieuw in te vullen, tijdelijk dan wel permanent. Verantwoordelijk wethouder Margreet van Gastel: "Maar we komen hiermee ook tegemoet aan wensen en vragen vanuit de politiek en de stad zelf. De toenemende leegstand vergt een andere, creatievere aanpak, ook vanuit de gemeente. Dus ook binnen de gemeentelijke organisatie gaan we meer meedenken over initiatieven die leegstand kunnen terugdringen. Coordinatoren Transformatie en het Transformatieteam vormen een eerste aanzet hiertoe, maar uiteindelijk zal deze manier van denken en handelen gemeengoed moeten worden." De twee coordinatoren, Sander Ambrosius en Toon Verschuren, zullen optreden als het gezicht naar buiten en aanspreekpunt. Kernactiviteit van het team is het inventariseren en beoordelen van mogelijkheden en het realiseren van alternatieve invullingen. Het Transformatieteam maakt gebruik van samenwerkingspartners en klankbordgroepen als het Aanjaagteam Herontwikkeling Leegstaande Gebouwen (AHLG) en het Vastgoedoverleg Binnenstad. In de afgelopen tijd zijn in Arnhem al verschillende resultaten geboekt met herontwikkeling. Bijvoorbeeld het oude Cito-kantoorpand dat is omgevormd tot een hotel (Holiday Inn Express). Maar ook het voormalig Royal-gebouw aan het Willemsplein, waar een bank was gehuisvest en nu een cafe restaurant zit. (Diehl).


Cover: ‘Thumb_renovatie en herbestemmen_0_1000px’Meest recent

KPI Business Analytics Data Dashboard. Analist met behulp van computer door Andrey_Popov (bron: shutterstock)

De tijd is daar: echte sociale impact maken met data in gebiedsontwikkeling

Data en gebiedsontwikkeling moeten maar eens uit de fase komen van de beloften. Het is tijd om echte sociale impact te realiseren in buurten en wijken en daar kunnen data zeker bij helpen, zo betoogt Walter Bokern.

Opinie

31 januari 2023

Rinske Brand Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Flore Zoe)

Niet voor te stellen

Stadmakers die iets bijzonders van hun omgeving maken zijn van onmisbare waarde voor aantrekkelijke steden. Maar ze komen er volgens columnist Rinkse Brand zelf nogal eens bekaaid vanaf. “Je kunt het je gewoon niet voorstellen.”

Opinie

30 januari 2023

Leusden Maanwijk door Heijmans (bron: Heijmans)

Maanwijk Leusden: technologie ondersteunt het gezond en samen leven

Technologie in de woning is al lang niet meer bijzonder. In de buurt is dat anders. Ontwikkelaar Heijmans gebruikt techniek om het samen-leven in Maanwijk (Leusden) te faciliteren zodat er een gezonde, duurzame én moderne wijk ontstaat.

Casus

30 januari 2023