Thumb_renovatie en herbestemmen_0_1000px

Gemeente Arnhem gaat leegstand gebouwen te lijf

26 juli 2013

2 minuten

Nieuws
Met het aanstellen van twee coordinatoren transformatie en een zogeheten Transformatieteam gaat de gemeente de leegstand in de stad te lijf. Coordinatoren en team gaan, om te beginnen voor een periode van drie jaar, samen met eigenaren van vastgoed in Arnhem werken aan het terugdringen en voorkomen van leegstand.

Dit door het stimuleren van herontwikkeling, (tijdelijke) alternatieve invullingen van gebouwen en sloop. Het streven is erop gericht om per jaar 10.000 m² vloeroppervlak te herontwikkelen dan wel opnieuw in te vullen, tijdelijk dan wel permanent. Verantwoordelijk wethouder Margreet van Gastel: "Maar we komen hiermee ook tegemoet aan wensen en vragen vanuit de politiek en de stad zelf. De toenemende leegstand vergt een andere, creatievere aanpak, ook vanuit de gemeente. Dus ook binnen de gemeentelijke organisatie gaan we meer meedenken over initiatieven die leegstand kunnen terugdringen. Coordinatoren Transformatie en het Transformatieteam vormen een eerste aanzet hiertoe, maar uiteindelijk zal deze manier van denken en handelen gemeengoed moeten worden." De twee coordinatoren, Sander Ambrosius en Toon Verschuren, zullen optreden als het gezicht naar buiten en aanspreekpunt. Kernactiviteit van het team is het inventariseren en beoordelen van mogelijkheden en het realiseren van alternatieve invullingen. Het Transformatieteam maakt gebruik van samenwerkingspartners en klankbordgroepen als het Aanjaagteam Herontwikkeling Leegstaande Gebouwen (AHLG) en het Vastgoedoverleg Binnenstad. In de afgelopen tijd zijn in Arnhem al verschillende resultaten geboekt met herontwikkeling. Bijvoorbeeld het oude Cito-kantoorpand dat is omgevormd tot een hotel (Holiday Inn Express). Maar ook het voormalig Royal-gebouw aan het Willemsplein, waar een bank was gehuisvest en nu een cafe restaurant zit. (Diehl).Meest recent

Luchtfoto van het Central Park in New York door Ingus Kruklitis (Shutterstock)

Als kapitaal de stad overneemt

Wat gebeurt er als de vastgoedsector de macht in de stad overneemt? Dat proces beschrijft Samuel Stein en zijn bevindingen zijn beoordeeld door Frank van Oort en Teodora Dogaru. Het beeld is niet opwekkend.

Recensie

17 augustus 2022

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022