Thumb_renovatie en herbestemmen_0_1000px

Gemeente Arnhem gaat leegstand gebouwen te lijf

26 juli 2013

2 minuten

Nieuws Met het aanstellen van twee coordinatoren transformatie en een zogeheten Transformatieteam gaat de gemeente de leegstand in de stad te lijf. Coordinatoren en team gaan, om te beginnen voor een periode van drie jaar, samen met eigenaren van vastgoed in Arnhem werken aan het terugdringen en voorkomen van leegstand.

Dit door het stimuleren van herontwikkeling, (tijdelijke) alternatieve invullingen van gebouwen en sloop. Het streven is erop gericht om per jaar 10.000 m² vloeroppervlak te herontwikkelen dan wel opnieuw in te vullen, tijdelijk dan wel permanent. Verantwoordelijk wethouder Margreet van Gastel: "Maar we komen hiermee ook tegemoet aan wensen en vragen vanuit de politiek en de stad zelf. De toenemende leegstand vergt een andere, creatievere aanpak, ook vanuit de gemeente. Dus ook binnen de gemeentelijke organisatie gaan we meer meedenken over initiatieven die leegstand kunnen terugdringen. Coordinatoren Transformatie en het Transformatieteam vormen een eerste aanzet hiertoe, maar uiteindelijk zal deze manier van denken en handelen gemeengoed moeten worden." De twee coordinatoren, Sander Ambrosius en Toon Verschuren, zullen optreden als het gezicht naar buiten en aanspreekpunt. Kernactiviteit van het team is het inventariseren en beoordelen van mogelijkheden en het realiseren van alternatieve invullingen. Het Transformatieteam maakt gebruik van samenwerkingspartners en klankbordgroepen als het Aanjaagteam Herontwikkeling Leegstaande Gebouwen (AHLG) en het Vastgoedoverleg Binnenstad. In de afgelopen tijd zijn in Arnhem al verschillende resultaten geboekt met herontwikkeling. Bijvoorbeeld het oude Cito-kantoorpand dat is omgevormd tot een hotel (Holiday Inn Express). Maar ook het voormalig Royal-gebouw aan het Willemsplein, waar een bank was gehuisvest en nu een cafe restaurant zit. (Diehl).


Cover: ‘Thumb_renovatie en herbestemmen_0_1000px’Meest recent

Tentoonstelling door John Lewis Marshall (bron: John Lewis Marshall)

AI-expo Onmetelijk Belangrijk: een verkenning naar zachte ontwerpwaarden

Hoe kan artificiële intelligentie architecten en stedenbouwers helpen om te ontwerpen vanuit zachte waarden? Die vraag staat centraal in de tentoonstelling ‘Onmetelijk Belangrijk’. Redacteur Kaz Schonebeek nam een kijkje.

Verslag

19 juli 2024

Laadpalen voor elektrische auto's door Ton Hazewinkel (bron: shutterstock)

Hub hub hub, de nieuwe crux in gebiedsontwikkeling

Mobiliteitshubs kunnen met hun complete aanbod aan diensten inspelen op tal van behoeften aan stedelijke mobiliteit. En daarmee vormen ze een eigentijdse draaischijf binnen gebiedsontwikkelingen. Theo Stauttener brengt de meerwaarde in beeld.

Analyse

19 juli 2024

GO weekoverzicht 18 juli 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om naar het héle plaatje te kijken

Deze week ging het op Gebiedsontwikkeling.nu over het totale plaatje. Over kosten én baten van natuur, over techniek én de sociale dimensie in de energietransitie en over maatschappelijke én omgevingsrechtelijke uitdagingen.

Weekoverzicht

18 juli 2024