Thumb_renovatie en herbestemmen_0_1000px

Gemeente Arnhem gaat leegstand gebouwen te lijf

26 juli 2013

2 minuten

Nieuws Met het aanstellen van twee coordinatoren transformatie en een zogeheten Transformatieteam gaat de gemeente de leegstand in de stad te lijf. Coordinatoren en team gaan, om te beginnen voor een periode van drie jaar, samen met eigenaren van vastgoed in Arnhem werken aan het terugdringen en voorkomen van leegstand.

Dit door het stimuleren van herontwikkeling, (tijdelijke) alternatieve invullingen van gebouwen en sloop. Het streven is erop gericht om per jaar 10.000 m² vloeroppervlak te herontwikkelen dan wel opnieuw in te vullen, tijdelijk dan wel permanent. Verantwoordelijk wethouder Margreet van Gastel: "Maar we komen hiermee ook tegemoet aan wensen en vragen vanuit de politiek en de stad zelf. De toenemende leegstand vergt een andere, creatievere aanpak, ook vanuit de gemeente. Dus ook binnen de gemeentelijke organisatie gaan we meer meedenken over initiatieven die leegstand kunnen terugdringen. Coordinatoren Transformatie en het Transformatieteam vormen een eerste aanzet hiertoe, maar uiteindelijk zal deze manier van denken en handelen gemeengoed moeten worden." De twee coordinatoren, Sander Ambrosius en Toon Verschuren, zullen optreden als het gezicht naar buiten en aanspreekpunt. Kernactiviteit van het team is het inventariseren en beoordelen van mogelijkheden en het realiseren van alternatieve invullingen. Het Transformatieteam maakt gebruik van samenwerkingspartners en klankbordgroepen als het Aanjaagteam Herontwikkeling Leegstaande Gebouwen (AHLG) en het Vastgoedoverleg Binnenstad. In de afgelopen tijd zijn in Arnhem al verschillende resultaten geboekt met herontwikkeling. Bijvoorbeeld het oude Cito-kantoorpand dat is omgevormd tot een hotel (Holiday Inn Express). Maar ook het voormalig Royal-gebouw aan het Willemsplein, waar een bank was gehuisvest en nu een cafe restaurant zit. (Diehl).


Cover: ‘Thumb_renovatie en herbestemmen_0_1000px’Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van auditie voor de voortrekkersrol

Wil je helemaal bij zijn bij de ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Deze week kwamen op Gebiedsontwikkeling.nu alle vaardigheden voorbij die nodig zijn om de voortrekkersrol te kunnen vertolken.

Nieuws

21 september 2023

Nijmegen Jerusalem nieuw & oud door Talis (bron: Talis)

Corporaties en de businesscase van sloop-nieuwbouw, een lastige puzzel

Hoe diep kan en wil een woningcorporatie gaan om sloop-nieuwbouw financieel mogelijk te maken? Platform31 en Fakton analyseren de casus van de Jerusalem-buurt in Nijmegen, waar industrieel is teruggebouwd in de footprint van de gesloopte woningen.

Analyse

21 september 2023

Financial district Shanghai door Lushengyi (bron: Shutterstock)

Shanghai transformeert het waterfront, maar van inspraak is geen sprake

Vanmiddag 20 september promoveert Harry den Hartog aan de TU Delft op de waterfront-ontwikkeling van Shanghai. Grote gebaren genoeg, maar enige in- of medespraak is ver te zoeken.

Onderzoek

20 september 2023