2013.06.04_Gemeentelijke barometer_180

Gemeentelijke Barometer Fysieke Leefomgeving

4 juni 2013

2 minuten

Nieuws
Zwolle, 4 juni 2013 - Gemeenten vinden de stagnatie van de woningmarkt en de slechte doorstroming op dit moment het grootste probleem in de fysieke leefomgeving. Toch kan het Woonakkoord als middel om de woningmarkt uit het slop te trekken op weinig steun rekenen. Maatregelen als de verhuurdersheffing zijn ook zeer impopulair. Dat blijkt uit de Barometer Fysieke Leefomgeving die advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vandaag in Zwolle hebben gepresenteerd. Minister Stef Blok nam het eerste exemplaar in ontvangst.

Gemeenten: Leefomgeving mag niet lijden onder crisis

Tijdelijk probleem

Ondanks de verliezen op grond zijn gemeenten hoopvol gestemd. Ze zien de stagnatie van de woningmarkt als een tijdelijk probleem. Daarom zijn ze terughoudend in het (tijdelijk) herbestemmen van gronden. Om beweging te krijgen in de woningmarkt, zoeken gemeenten vooral samenwerking met andere partijen. "Gemeenten laten zich niet ontmoedigen door de stagnerende woningmarkt en zoeken naar creatieve oplossingen om de markt weer los te trekken", aldus VNG-directeur Kees Jan de Vet. "Dat doen ze bijvoorbeeld door inwoners meer mogelijkheden te geven om te bouwen en hen meer zeggenschap te geven over de publieke ruimte."

Bezuinigingen

Ook voor de fysieke leefomgeving zoeken gemeenten naarstig naar mogelijkheden om minder geld uit te geven zonder te veel concessies te doen aan de kwaliteit en leefbaarheid. Daarom wordt vooral extra inspanning gevraagd van inwoners en ondernemers. Veel gemeenten sluiten bovendien kwaliteitsverlaging van bijvoorbeeld openbare ruimte en riolering niet uit. Een groter risico op schade door wateroverlast wordt geaccepteerd. Om geld in het laatje te krijgen zoeken gemeenten de oplossing in verkoop van vastgoed, ondanks het feit dat het een moeilijke markt is.

Gemeenteraadsverkiezingen

Marije Hulshof (directeur Stad, Omgeving en Strategie bij Royal HaskoningDHV): "De resultaten van deze eerste barometer zijn een ideaal vertrekpunt voor discussies over de prioriteiten voor de begroting 2014 en de verkiezingsprogramma's voor de komende gemeentelijke verkiezingen."

Over de barometer fysieke leefomgeving

De Barometer Fysieke Leefomgeving is een initiatief van Royal HaskoningDHV en de VNG. Het belangrijkste thema van deze eerste editie was 'bouwen en wonen'. Het is de eerste keer dat zo'n breed onderzoek is gehouden onder bestuurders en ambtenaren met een portefeuille op de terreinen ruimtelijke ontwikkeling, stedelijk beheer / beheer openbare ruimte, milieu en duurzaamheid, woonbeleid, vastgoedbeheer, bouw, verkeer en vervoer. Aan het onderzoek deden 370 respondenten mee uit 215 gemeenten, waaronder meer dan 125 bestuurders.

Het uitgebreide onderzoeksrapport met alle resultaten is beschikbaar via: royalhaskoningdhv.com/barometer.Meest recent

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022

“Binckhorst Den Haag in tranformatie” (CC BY-SA 2.0) by nandasluijsmans

Wat participatieve placemaking bijdraagt aan gebiedsontwikkeling

Volgens TU Delft-onderzoeker Geertje Slingerland is de betrokkenheid van bewoners cruciaal bij placemaking en ontwikkelde daarvoor een aantal principes. Zij presenteerde dit tijdens het laatste jaarcongres Stedelijke Transformatie.

Verslag

15 augustus 2022