2013.06.04_Gemeentelijke barometer_180

Gemeentelijke Barometer Fysieke Leefomgeving

4 juni 2013

2 minuten

Nieuws Zwolle, 4 juni 2013 - Gemeenten vinden de stagnatie van de woningmarkt en de slechte doorstroming op dit moment het grootste probleem in de fysieke leefomgeving. Toch kan het Woonakkoord als middel om de woningmarkt uit het slop te trekken op weinig steun rekenen. Maatregelen als de verhuurdersheffing zijn ook zeer impopulair. Dat blijkt uit de Barometer Fysieke Leefomgeving die advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vandaag in Zwolle hebben gepresenteerd. Minister Stef Blok nam het eerste exemplaar in ontvangst.

Gemeenten: Leefomgeving mag niet lijden onder crisis

Tijdelijk probleem

Ondanks de verliezen op grond zijn gemeenten hoopvol gestemd. Ze zien de stagnatie van de woningmarkt als een tijdelijk probleem. Daarom zijn ze terughoudend in het (tijdelijk) herbestemmen van gronden. Om beweging te krijgen in de woningmarkt, zoeken gemeenten vooral samenwerking met andere partijen. "Gemeenten laten zich niet ontmoedigen door de stagnerende woningmarkt en zoeken naar creatieve oplossingen om de markt weer los te trekken", aldus VNG-directeur Kees Jan de Vet. "Dat doen ze bijvoorbeeld door inwoners meer mogelijkheden te geven om te bouwen en hen meer zeggenschap te geven over de publieke ruimte."

Bezuinigingen

Ook voor de fysieke leefomgeving zoeken gemeenten naarstig naar mogelijkheden om minder geld uit te geven zonder te veel concessies te doen aan de kwaliteit en leefbaarheid. Daarom wordt vooral extra inspanning gevraagd van inwoners en ondernemers. Veel gemeenten sluiten bovendien kwaliteitsverlaging van bijvoorbeeld openbare ruimte en riolering niet uit. Een groter risico op schade door wateroverlast wordt geaccepteerd. Om geld in het laatje te krijgen zoeken gemeenten de oplossing in verkoop van vastgoed, ondanks het feit dat het een moeilijke markt is.

Gemeenteraadsverkiezingen

Marije Hulshof (directeur Stad, Omgeving en Strategie bij Royal HaskoningDHV): "De resultaten van deze eerste barometer zijn een ideaal vertrekpunt voor discussies over de prioriteiten voor de begroting 2014 en de verkiezingsprogramma's voor de komende gemeentelijke verkiezingen."

Over de barometer fysieke leefomgeving

De Barometer Fysieke Leefomgeving is een initiatief van Royal HaskoningDHV en de VNG. Het belangrijkste thema van deze eerste editie was 'bouwen en wonen'. Het is de eerste keer dat zo'n breed onderzoek is gehouden onder bestuurders en ambtenaren met een portefeuille op de terreinen ruimtelijke ontwikkeling, stedelijk beheer / beheer openbare ruimte, milieu en duurzaamheid, woonbeleid, vastgoedbeheer, bouw, verkeer en vervoer. Aan het onderzoek deden 370 respondenten mee uit 215 gemeenten, waaronder meer dan 125 bestuurders.

Het uitgebreide onderzoeksrapport met alle resultaten is beschikbaar via: royalhaskoningdhv.com/barometer.


Cover: ‘2013.06.04_Gemeentelijke barometer_180’Meest recent

Kinderen op fiets, Amsterdam door Dutch_Photos (bron: shutterstock.com)

Ja, Amsterdam is een 15-minuten-stad. Maar nee, zeker (nog) niet overal en voor iedereen

De 15-minuten-stad blijft een populair concept binnen gebiedsontwikkeling. Mag een stad als Amsterdam die titel ook dragen? Ja, blijkt uit onderzoek, maar een fiets, een woning in het centrum en een westerse achtergrond zijn wel van belang.

Onderzoek

27 januari 2023

Aerial top down view on PUUR21 new housing construction project part of urban development in Zutphen with Noorderhaven neighbourhood door Wirestock Creators (bron: Shutterstock)

Nieuwe EU-doelstelling ‘No Net Land Take’: stok achter de deur of schiet het zijn doel voorbij?

Nóg een ruimtelijke uitdaging erbij! De Europese Commissie heeft voor 2050 het doel ‘No Net Land Take’ gesteld, waarmee verstedelijking een halt wordt toegeroepen. De maatregel kan verregaande gevolgen hebben voor gebiedsontwikkelend Nederland.

Verslag

27 januari 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het water – als bedreiging en kans

Het water in tal van vormen staat deze week centraal op Gebiedsontwikkeling.nu. Bedreigend in het rivierenlandschap, maar ook kansen biedend op zee en in de centra van steden. En symbool voor de sprong in het diepe die we mogen maken.

Nieuws

26 januari 2023