Sociale Woningbouw CorporatieNL

Gemengde wijk is gewenst, maar aandacht ontbreekt

29 mei 2018

2 minuten

Onderzoek We ambiëren gemengde wijken, met daarin de juiste mix tussen kwetsbaren en weerbaren, maar geven er geen prioriteit aan. Dat blijkt uit deze maand gepubliceerd onderzoek van Platform31 onder de beleidsmakers, corporaties en zorgorganisaties van zes Nederlandse steden.

Het beleidsideaal van de gemengde wijk - dat in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog werd ingezet om de negatieve gevolgen van concentraties van bepaalde bewonersgroepen in buurten te bestrijden – lijkt de laatste jaren te verzwakken. En dat terwijl de concentratie van kwetsbare mensen juist toeneemt in veel buurten. In het rapport ‘Sturen op gemengde wijken?’ onderzocht Platform31 aan de hand van zes steden of dit beleidsconcept van de gemengde wijk vandaag de dag nog relevant is voor stedelijke partijen.

Uit het onderzoek blijkt dat de steden het ideaal van sociale menging wel degelijk ambiëren, maar dat ze vaak geen concrete doelen, maatregelen en beoogde resultaten voor ogen hebben. De aandacht gaat bij de herontwikkeling van wijken tegenwoordig vooral uit naar betaalbaarheid en verduurzaming.
Verder komt naar voren dat stedelijke integratie prioriteit had boven de gemengde wijk en dat deze laatste vooral een juiste mix tussen kwetsbaren en weerbaren behelst.

Steden spelen op twee manieren in op de toenemende concentratie van kwetsbaren in bepaalde buurten: 

1. Bestrijden van segregatie, dus het voorkomen of verminderen van ruimtelijke concentraties van kwetsbare mensen Dit kan bijvoorbeeld door vastgoedsturing en woonruimteverdeling.

2. Beperken van negatieve gevolgen van de instroom van kwetsbaren, door middel van samenwerking en passende zorg- en hulpverlening.  


Cover: "Sociale Woningbouw

https://www.flickr.com/photos/corporatienl/4714598049/

" (CC BY 2.0) by CorporatieNL

Lees het volledige artikel en het rapport 'Sturen op gemengde wijken?' op Platform31


Cover: ‘Sociale Woningbouw CorporatieNL’Meest recent

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Vlees noch grond

De kosten voor de aankoop van grond voor binnenstedelijke transformatie rijzen de pan uit. Columnist Aeisso Boelman legt uit waarom het pleidooi voor een lagere berekening van de grondprijs niet de ultieme oplossing is. Hij ziet simpelere oplossingen

Opinie

20 maart 2023

Duurzame warmtebuizen (heatpipes) voor milieuvriendelijke woningen in Nederland door Stegosaurus (bron: Shutterstock)

Aardgasvrij maken van woningen blijft moeilijk, gemeenten hebben nieuwe wetten nodig

Ruim driekwart van de proeftuinen uit het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) is vertraagd. Het aardgasvrij maken van woningen is moeilijk en duur. Ook het draagvlak onder bewoners valt tegen. Nieuwe wetgeving is daarom noodzakelijk.

Nieuws

20 maart 2023

Arnhem, Netherlands door Marcel Rommens (bron: Shutterstock)

Maatschappelijke voorzieningen bij stedelijke transformatie: van behoefte naar realisering

Bij stedelijke transformatie gaat het om veel meer dan alleen de stenen van de woningen. Ook voorzieningen spelen een uitermate belangrijke rol. Maar hoe deze effectief te behouden c.q. te realiseren?

Verslag

17 maart 2023