Sociale Woningbouw CorporatieNL

Gemengde wijk is gewenst, maar aandacht ontbreekt

29 mei 2018

2 minuten

Onderzoek
We ambiëren gemengde wijken, met daarin de juiste mix tussen kwetsbaren en weerbaren, maar geven er geen prioriteit aan. Dat blijkt uit deze maand gepubliceerd onderzoek van Platform31 onder de beleidsmakers, corporaties en zorgorganisaties van zes Nederlandse steden.

Het beleidsideaal van de gemengde wijk - dat in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog werd ingezet om de negatieve gevolgen van concentraties van bepaalde bewonersgroepen in buurten te bestrijden – lijkt de laatste jaren te verzwakken. En dat terwijl de concentratie van kwetsbare mensen juist toeneemt in veel buurten. In het rapport ‘Sturen op gemengde wijken?’ onderzocht Platform31 aan de hand van zes steden of dit beleidsconcept van de gemengde wijk vandaag de dag nog relevant is voor stedelijke partijen.

Uit het onderzoek blijkt dat de steden het ideaal van sociale menging wel degelijk ambiëren, maar dat ze vaak geen concrete doelen, maatregelen en beoogde resultaten voor ogen hebben. De aandacht gaat bij de herontwikkeling van wijken tegenwoordig vooral uit naar betaalbaarheid en verduurzaming.
Verder komt naar voren dat stedelijke integratie prioriteit had boven de gemengde wijk en dat deze laatste vooral een juiste mix tussen kwetsbaren en weerbaren behelst.

Steden spelen op twee manieren in op de toenemende concentratie van kwetsbaren in bepaalde buurten: 

1. Bestrijden van segregatie, dus het voorkomen of verminderen van ruimtelijke concentraties van kwetsbare mensen Dit kan bijvoorbeeld door vastgoedsturing en woonruimteverdeling.

2. Beperken van negatieve gevolgen van de instroom van kwetsbaren, door middel van samenwerking en passende zorg- en hulpverlening.  


Cover: "Sociale Woningbouw

https://www.flickr.com/photos/corporatienl/4714598049/

" (CC BY 2.0) by CorporatieNL

Lees het volledige artikel en het rapport 'Sturen op gemengde wijken?' op Platform31


Cover: ‘Sociale Woningbouw CorporatieNL’



Meest recent

Skyline Eindhoven door Ivo Verschuuren (bron: Shutterstock)

Provincie moet rol pakken van regionale gebiedsregisseur

Veel maatschappelijke ontwikkelingen gaan over gemeentegrenzen heen en dus ligt het voor de hand ruimtelijke ordening op een hoger schaalniveau op te pakken. De provincies komen hiervoor nadrukkelijk in beeld, aldus promovendus Guus van Steenbergen.

Uitgelicht
Onderzoek

23 september 2022

Portret Marlon Boeve door Sander van Wettum (bron: SKG)

Marlon Boeve start als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling

Marlon Boeve treedt aan als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling bij de TU Delft. In gesprek met Eric Burgers geeft zij aan wat omgevingsrecht voor haar betekent en wat de betekenis ervan is voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.

SKG Nieuws

23 september 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin de natuur voor samenhang zorgt

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu: onheilspellende berichten over het gebrek aan samenhang in de aanpak van ruimtelijke opgaven op nationaal- én op buurtniveau. Maar ook: hoe de natuur samenhang kan brengen in gebiedsontwikkeling.

Nieuws

22 september 2022