Thumb_herverkaveling en grond_0_1000px

Gerson: 'Gemeenten moeten niet té snel afwaarderen'

7 december 2012

2 minuten

Nieuws Gemeenten moeten een actief grondbeleid blijven voeren en niet - al - te snel afwaarderen. Zeker in stedelijke gebieden is grond een artikel dat schaars is en zal blijven. Dat zei Hans Gerson, projectdirecteur Zuidelijke IJ-oevers en Noordwaarts, en tevens oud-wethouder en directeur grondbedrijf Amsterdam, gisteren bij de jaarlijkse Vastgoedlezing van de Amsterdam School of Real Estate.

Gerson zei dat gemeenten verstandig en met geduld met grond moeten omgaan. 'Niets is zo moeilijk te voorspellen als de toekomst. Het verleden heeft al vaak bewezen dat gronden, die al waren afgeschreven, opeens weer een nieuwe en nuttige bestemming vonden.' Hij wees op voorbeelden van schijnbaar 'waardeloze gronden' die in het verleden (Amsterdam-West, Zand van Joop en de ringspoorbaan in West) plotseling zeer bruikbaar - en waardevol - bleken, om respectievelijk de snelle groei van de Amsterdamse Haven en de komst van de Schiphollijn mogelijk te maken.

Gerson zei dat mindere plannen ook een kans zijn om schaarste te creëren, mits het goed en rigoureus gebeurt en in regionaal verband. Op termijn leidt dat dan weer tot hogere grondprijzen. Ook leidt het schrappen van plannen tot een besparing van kosten en tot een betere focus voor bestuurders en ambtenaren op de plannen waar nog echt kansen liggen.

Tegenwoordig is het moeilijk om belangrijke investeringen vanuit de grondexploitatie gefinancierd te krijgen. Gerson zei dat belangrijk is te beseffen dat veel ruimtelijke investeringen helemaal niet vanuit een grondexploitatie gefinancierd worden. In de metropool Amsterdam gaat het daarbij om rijksinvesteringen in infrastructuur (NZ-lijn, verbinding Schiphol-Almere, dokmodel Zuidas, Centraal Station), investeringen op Schiphol (€ 3-6 mrd) de zeehaven (€ 3 mrd), van Kennisinstellingen (€ 1,5 mrd) en van de energiesector (€ 1,5 mrd). 'Hoezo, geen geld?', vroeg Gerson zich hardop af. Gerson brak een lans voor het systeem van erfpacht: 'Hiermee kunnen in het algemeen belang meer vergaande verplichtingen aan gebouweigenaren worden opgelegd dan via bestemmingsplannen of andere publiekrechtelijk instrumenten. Zelfs de bekende vastgoedprofessional Cor van Zadelhoff, die verder niet bekend staat als een van mijn linkse vrienden, kwam met geslaagde voorbeelden van erfpachtbeheer bij een mooi pleintje in de Londense City.'


Cover: ‘Thumb_herverkaveling en grond_0_1000px’Meest recent

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Van Den Haag naar München

Om de woningbouwproductie in tijden van lastige marktomstandigheden op gang te houden, kunnen we niet alles van het Rijk verwachten, stelt columnist Aeisso Boelman. Zowel publieke als private partijen moeten de nieuwe realiteit onder ogen zien.

Opinie

2 oktober 2023

Rijpwetering, Kaag en Braassem door pmvfoto (bron: Shutterstock)

Drinkwaterverbruik omlaag? Het oogsten van regenwater helpt substantieel

Is het mogelijk om met opgevangen regenwater op daken van huizen en appartementen het drinkwaterverbruik te verminderen? Ja, concludeerde kennisinstituut Deltares na onderzoek in het leveringsgebied van het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland.

Onderzoek

2 oktober 2023

Studenten protesteren tegen de woningnoodcrisis door etreeg (bron: Shutterstock)

Jong en klem op woningmarkt, creatieve woonconcepten kunnen helpen

Je zult maar jong zijn en een woning willen bemachtigen: geen sinecure. Bram Djajadiningrat Onderzocht welke afwegingen jongvolwassenen maken op de woonmarkt. Concessies zijn onvermijdelijk. Maar nieuwe woonconcepten kunnen helpen.

Onderzoek

29 september 2023