Thumb_stad en kapitaal_0_1000px

Geslaagd debat '...en nu?'

15 december 2010

2 minuten

Verslag Op vrijdag 10 december 2010 organiseerde Synchroon een debat over de Nieuwe Werkelijkheid op de Amsterdamse woningmarkt. Bob van der Zande, woningbouwregisseur van de gemeente Amsterdam, Frank Bijdendijk, bestuurder van corporatie Stadgenoot en Bart van Breukelen, directeur van Synchroon gingen in op de vraag: … en nu..?

Het debat vond plaats in Pont 13, een tot restaurant verbouwde veerpont met ligplaats in de Amsterdamse Houthaven. De Houthaven is eveneens de plek waar Stadgenoot en Synchroon samenwerken aan een project van 300 woningen en 10.000 m2 bedrijfsruimte.

Het debat ging kort in op de oorzaken van de crisis op de Amsterdamse woningmarkt maar wilde vooral vooruitkijken: welke producten zijn kansrijk in de nieuwe marktomstandigheden en hoe moeten we deze producten maken? Ca. 35 gasten van Synchroon waren aanwezig en debatteerden mee.

Er ontstond een levendige discussie over de paradoxale situatie dat projecten zijn stilgelegd vanwege de financiële situatie waarin de gemeente Amsterdam verkeert en de achterblijvende vraag in verschillende stadsdelen terwijl de stad volgens Bob van der Zande tegelijkertijd de behoefte heeft aan bijvoorbeeld kleine appartementen in de vrije sector huur- of koop-sector. Bart van Breukelen hield een pleidooi om de stad als woonplek aantrekkelijk te maken voor gezinnen en lichtte toe dat het bouwen in grote dichtheden daarvoor niet het middel is. Frank Bijdendijk pleitte voor een maximum aan flexibiliteit, zowel op gebieds- als op gebouwniveau, zowel in de nieuwbouw (“weg met bestemmingsplannen”) als in de bestaande voorraad.

De naam van het debat luidde…’en nu..?’ Na afloop kon worden geconcludeerd dat er verschil van inzicht bestaat over de producten die we moeten bouwen en de manier waarop we moeten bouwen. Toch is er ook overeenstemming over de noodzaak om op een andere manier aan de stad te bouwen, om in kleinere eenheden te denken, om gefaseerd te werk te gaan. Als afsluiter nam Sjoerd Soeters het woord en hield een gloedvol betoog voor simpele stedenbouw en architectuur (“esthetiek moet niet de boventoon voeren”) en organische groei.

Het debat heeft de aanwezigen inspiratie gegeven om verder te gaan met het vak, om in nieuwe samenwerkingsverbanden nieuwe projecten op te starten , nieuwe kansen te zien en deze te pakken! Wat ons betreft blijft het niet bij dit ene debat. Over de Amsterdamse woningmarkt, maar ook over allerlei andere markten, onderwerpen is er nog veel te leren, te delen, te praten, te debatteren!


Cover: ‘Thumb_stad en kapitaal_0_1000px’Meest recent

Impressie van de fietser ervaring in Merwede door LOLA landscape architects (bron: LOLA landscape architects)

De auto’s de wijk uit, zo doen ze dat in Merwede

Wat draagt de privaat-publieke samenwerking bij aan de ambities van Merwede? Het samenwerkingsverband maakt de besluitvorming complex maar maakt ook dat alle partijen hun wensen en ambities in een vroeg stadium scherp moeten krijgen.

Analyse

1 december 2023

Caravans door Joost Zonneveld (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Beeldessay: stilte voor de gebiedsontwikkelaars

De laatste open plekken in de stad zijn niet alleen goud voor gebiedsontwikkelaars, maar vormen ook een laatste doorkijkje naar het verleden. Joost Zonneveld brengt de laatste rafelrand binnen de Amsterdamse Ring in beeld.

Uitgelicht
Opinie

1 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de ommekeer

Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Het was de week van de comebacks op Gebiedsontwikkeling.nu.

Nieuws

30 november 2023