2013.09.26_Congres omgevingswet_1_660

Gezondheidsrisico’s mee afwegen bij gebiedsontwikkeling

26 september 2013

3 minuten

Nieuws
Opmerkelijk in het plenaire debat was de uitgesproken bereidheid van gemeente-, provincie- en waterschapbestuurders en de directeur van Natuur & Milieu om gezondheidsrisico’s te betrekken bij de afweging van kosten tegen andere kwaliteitsaspecten. Het pleidooi voor meer afwegingsruimte bij het maken van ruimtelijke plannen kreeg zo een bijzondere lading.

Voorstel op congres Omgevingswet

De Omgevingswet in wording is volop onderwerp van kritische beschouwingen en welgemeende aanbevelingen uit het veld. Er liggen immers nog volop kansen om de wetgever te beïnvloeden. Op het congres Omgevingswet 2013, georganiseerd door de praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft, gaven bestuurders, praktijkambtenaren, marktpartijen en de juridische vakwereld acte de présence.

Gezondheidsrisico’s mee afwegen bij gebiedsontwikkeling - Afbeelding 1

Gezondheidsrisico’s mee afwegen bij gebiedsontwikkeling - Afbeelding 1


‘Blijf alert op de uitwerkingsregels’

Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft en directeur Nieuwe Markten Bouwfonds Ontwikkeling behandelde een aantal ’hete hangijzers’ waar de conceptwet nog mee behept is. Een van die hangijzers betreft de invulling van de wet. Het gaat vooral om tientallen stringente (milieu-)normen, zoals geluid, veiligheid, stof, stank, bodem, die van toepassing zijn bij de beoordeling van omgevingsplannen en investeringen. Die normen staan niet in de wet zelf, maar komen in uitwerkingsregels, Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB ’s). ’’Die AMvB’s moeten snel ter beschikking komen. Want alleen dan kunnen wij beoordelen wat er van de beloofde lokale bestuurlijke afwegingsruimte terecht komt. Die ruimte is essentieel om in de praktijk, bij concrete plannen, maatwerk te kunnen leveren.’’ De Zeeuw vreest dat sectorspecialisten deze regelingen zelf gaan schrijven en ’’alle vrije beslisruimte er weer uitschroeven’’. Edward Stigter, programma-directeur Eenvoudig Beter bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, herkende dit risico en riep de praktijkmensen en de vakwereld op alert te blijven op dit punt.

Gewogen gezondheidsrisico’s aanvaardbaar

Op de vraag of bestuurders ook gezondheidsrisico’s durven mee te nemen in hun afwegingen gaf onder meer Stigter aan niet afwijzend tegenover vergelijking van en afweging van gezondheidsrisico’s te staan. Andries Heidema, voorzitter VNG-commissie Ruimte en burgemeester van Deventer, viel hem bij met de opmerking dat in Deltawetgeving ook met gewogen risico´s van dijkdoorbraken wordt gewerkt. Op vergelijkbare manier kunnen ruimtelijke plannen beoordeeld worden op gewogen gezondheidsrisico’s van fijnstof of geluidsbelasting. Tjerk Wagenaar, directeur Natuur & Milieu, stemde hier ook mee in en voegde toe dat ook bedrijven in stilte gezondheids- en veiligheidsrisico´s afwegen tegen de kosten van het wegnemen ervan.

Zie ook:

Gezondheidsrisico’s mee afwegen bij gebiedsontwikkeling - Afbeelding 2

Gezondheidsrisico’s mee afwegen bij gebiedsontwikkeling - Afbeelding 2


Bekijk de presentaties (pdf)

Plenair. Omgevingswet: De 10 heetste hangijzers
Friso de Zeeuw, Praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft en directeur Nieuwe Markten Bouwfonds Ontwikkeling

Sessie A. Omgevingsplan: bestemmingsplan 3.0
Bert Rademaker, Beleidscoördinator Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Sessie B. Privaat initiatief: belemmerd of uitgedaagd?
Arjan Bregman, Hoogleraar Gebiedsontwikkeling Universiteit van Amsterdam, tevens verbonden aan het Instituut voor Bouwrecht
Nicolette Zandvliet, Juridisch beleidsmedewerker NEPROM

Sessie C. Grondbeleid: pimp it up!
Heleen Aarts, Directeur Gebiedsontwikkeling Amvest

Sessie C. Grondbeleid: pimp it up!
Joop van den Brand, Directeur / adviseur VD2 Advies

Sessie C. Grondbeleid: pimp it up!
Edwin Lastdrager, Clustermanager Wettelijke Taken en Projecten Gemeente Enschede en lid hoofdbestuur Vereniging van Grondbedrijven

Sessie C. Grondbeleid: pimp it up!
Georg Huith, Advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

Sessie D. Noordzeekanaalgebied: veel functies, weinig ruimte
Tjeerd Talsma, Gedeputeerde Noord-Holland

Sessie E. Nu al werken met de Omgevingswet
Tima van der Linden, Projectmanager Ruimte Gemeente Maastricht

Sessie E. Nu al werken met de Omgevingswet
Joep Vermeulen, Senior Legal Counsel Havenbedrijf Rotterdam

Sessie E. Nu al werken met de Omgevingswet
Eveline Zeeman, Juridisch beleidsadviseur Gemeente ZaanstadMeest recent

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022

“Binckhorst Den Haag in tranformatie” (CC BY-SA 2.0) by nandasluijsmans

Wat participatieve placemaking bijdraagt aan gebiedsontwikkeling

Volgens TU Delft-onderzoeker Geertje Slingerland is de betrokkenheid van bewoners cruciaal bij placemaking en ontwikkelde daarvoor een aantal principes. Zij presenteerde dit tijdens het laatste jaarcongres Stedelijke Transformatie.

Verslag

15 augustus 2022