Thumb_netwerk en knooppunten_0_1000px

Groningen eerste ‘ontsnipperde’ stad van Europa

10 september 2012

2 minuten

Nieuws Groningen mag zich de eerste ontsnipperde stad van Europa noemen. In geen andere stad zijn de barrières voor de natuur met faunatunnels, uitklimplaatsen en wildviaducten zo goed weggenomen als in Groningen.

De gemeente heeft voor tachtig procent van de barrières in de stad is een oplossing gevonden. Met de plaatsing van veertien zogenaamde ontsnipperingsmaatregelen is het eerste deel van een project afgerond waarmee zoveel mogelijk barrières voor de natuur in de stad worden weggenomen. De natuur in de stad krijgt daarmee ruim baan. Tot nu werden faunatunnels, uitklimplaatsen en wildviaducten vooral toegepast langs rijkswegen.

Kleine zoogdieren en amfibieën

Van 2002 tot 2007 zijn op 22 locaties ontsnipperingsmaatregelen getroffen, zoals bij de aanleg van de busbaan langs de Peizerweg, in de Siersteenlaan ter hoogte van de Eelderbaan, de kruising van de Hunzezone met de Olgerweg en onder het Euvelgunnertracé. Omdat uit onderzoek bleek dat deze voorzieningen vlot na aanleg ervan intensief werden gebruikt door kleine zoogdieren en amfibieën is vanaf 2008 gewerkt aan de uitvoering van een integraal ontsnipperingsproject.

Hiervan profiteren zoogdieren en amfibieën die zich zonder dergelijke voorzieningen niet goed kunnen verspreiden in en rond de stad. Het gaat om amfibieën zoals de zwaar beschermde poel- en heikikker, maar ook meerdere martersoorten waaronder de das, hermelijn, wezel en bunzing maken gebruik van de voorzieningen. Net als meer algemene soorten als egel, eekhoorn en de beschermde waterspitsmuis.

Mogelijk lopen straks ook vossen, reeën, konijnen en hazen over de ecoducten die rond 2013 worden aangebracht over de oostelijke ringweg. Een nieuwe soort voor de stad is de das. Deze is de laatste jaren vanuit het zuiden opgerukt naar het noorden en recent zijn er waarnemingen in het zuidoostelijke deel van de stad, westelijk van Meerstad.

Oversteken

De maatregelen zijn uitgevoerd op verschillende plaatsen in de stad waar dieren wegen, kanalen en spoorlijnen moeten oversteken. Aan de uitvoering ervan werkten ook andere beheerders van infrastructuur mee, zoals de Provincie, Rijkswaterstaat en Prorail. De waterschappen nemen ontsnipperingsmaatregelen mee bij de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water, omdat er op diverse plaatsen natuurlijke oevers worden gerealiseerd.

Kosten

Ook in de komende jaren worden bij de uitvoering van infrastructuurprojecten, zoals de Zuidelijke Ringweg, de tram en de kadeversterking langs het Reitdiep, ecologische compensatiemaatregelen getroffen. De totale kosten van het gehele project worden geschat op 2,2 miljoen euro. Met de afronding van het eerste deel van de maatregelen heeft de gemeente bijna een half miljoen euro geïnvesteerd.


Cover: ‘Thumb_netwerk en knooppunten_0_1000px’Meest recent

A Road in Seoul Forest Park door catcher_3.3 (bron: Shutterstock)

Symbiocity. Ofwel de wederzijds voordelige relatie tussen stad en natuur

Jaap Modder las de door Marian Stuiver samengestelde bundel ‘The symbiotic city’. Gebiedsontwikkelaars zullen er tevergeefs een praktijk in zoeken maar zijn wel geholpen met alle aspecten van stad en natuur.

Recensie

21 maart 2023

Alfred Bolks, algemeen directeur VanWonen door VanWonen (bron: vastgoedmarkt.nl)

VanWonen en de veranderende woningmarkt: focus op betaalbare woningbouw

Van de ene crisis na de andere. VanWonen ontstond als gebiedsontwikkelaar in de vorige donkere periode maar heeft zich inmiddels in de markt bewezen. Directeur Alfred Bolks wil doorinvesteren en heeft en passant de nodige tips voor Hugo de Jonge.

Interview

21 maart 2023

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Vlees noch grond

De kosten voor de aankoop van grond voor binnenstedelijke transformatie rijzen de pan uit. Columnist Aeisso Boelman legt uit waarom het pleidooi voor een lagere berekening van de grondprijs niet de ultieme oplossing is. Hij ziet simpelere oplossingen

Opinie

20 maart 2023