Thumb_netwerk en knooppunten_0_1000px

Groningen eerste ‘ontsnipperde’ stad van Europa

10 september 2012

2 minuten

Nieuws
Groningen mag zich de eerste ontsnipperde stad van Europa noemen. In geen andere stad zijn de barrières voor de natuur met faunatunnels, uitklimplaatsen en wildviaducten zo goed weggenomen als in Groningen.

De gemeente heeft voor tachtig procent van de barrières in de stad is een oplossing gevonden. Met de plaatsing van veertien zogenaamde ontsnipperingsmaatregelen is het eerste deel van een project afgerond waarmee zoveel mogelijk barrières voor de natuur in de stad worden weggenomen. De natuur in de stad krijgt daarmee ruim baan. Tot nu werden faunatunnels, uitklimplaatsen en wildviaducten vooral toegepast langs rijkswegen.

Kleine zoogdieren en amfibieën

Van 2002 tot 2007 zijn op 22 locaties ontsnipperingsmaatregelen getroffen, zoals bij de aanleg van de busbaan langs de Peizerweg, in de Siersteenlaan ter hoogte van de Eelderbaan, de kruising van de Hunzezone met de Olgerweg en onder het Euvelgunnertracé. Omdat uit onderzoek bleek dat deze voorzieningen vlot na aanleg ervan intensief werden gebruikt door kleine zoogdieren en amfibieën is vanaf 2008 gewerkt aan de uitvoering van een integraal ontsnipperingsproject.

Hiervan profiteren zoogdieren en amfibieën die zich zonder dergelijke voorzieningen niet goed kunnen verspreiden in en rond de stad. Het gaat om amfibieën zoals de zwaar beschermde poel- en heikikker, maar ook meerdere martersoorten waaronder de das, hermelijn, wezel en bunzing maken gebruik van de voorzieningen. Net als meer algemene soorten als egel, eekhoorn en de beschermde waterspitsmuis.

Mogelijk lopen straks ook vossen, reeën, konijnen en hazen over de ecoducten die rond 2013 worden aangebracht over de oostelijke ringweg. Een nieuwe soort voor de stad is de das. Deze is de laatste jaren vanuit het zuiden opgerukt naar het noorden en recent zijn er waarnemingen in het zuidoostelijke deel van de stad, westelijk van Meerstad.

Oversteken

De maatregelen zijn uitgevoerd op verschillende plaatsen in de stad waar dieren wegen, kanalen en spoorlijnen moeten oversteken. Aan de uitvoering ervan werkten ook andere beheerders van infrastructuur mee, zoals de Provincie, Rijkswaterstaat en Prorail. De waterschappen nemen ontsnipperingsmaatregelen mee bij de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water, omdat er op diverse plaatsen natuurlijke oevers worden gerealiseerd.

Kosten

Ook in de komende jaren worden bij de uitvoering van infrastructuurprojecten, zoals de Zuidelijke Ringweg, de tram en de kadeversterking langs het Reitdiep, ecologische compensatiemaatregelen getroffen. De totale kosten van het gehele project worden geschat op 2,2 miljoen euro. Met de afronding van het eerste deel van de maatregelen heeft de gemeente bijna een half miljoen euro geïnvesteerd.



Meest recent

GO zomertour door CrispyPork / Ineke Lammers (Shutterstock bewerkt door GO.nu)

GO Zomertour 2022 #5: El Cabanyal in Valencia

Het pittoreske vissersdorp El Cabanyal werd jarenlang bedreigd door de sloopkogel om de toeristenindustrie in Valencia te versterken. In deze aflevering van de GO Zomertour gaan we naar wat een van de coolste wijken van Europa moet zijn.

Uitgelicht
Casus

12 augustus 2022

Van hobbywijk naar duurzame wijk door Claudia Bouwens (KAN Bouwen)

Ecolonia revisited: het duurzame pionierswijkje 30 jaar verder

30 jaar oud is het bont samengestelde Dubo-wijkje Ecolonia inmiddels. René Didde reisde af naar Alphen aan den Rijn en sprak met bewoners, ontwerpers en andere betrokkenen. Wat zijn de lessen?

Casus

11 augustus 2022

Muziek en films door Maksim Safaniuk (Shutterstock)

Ontspannen genieten en bijleren deel 3 (slot): de GO.nu-films en muziek

De zomer is natuurlijk niet compleet zonder de lees- en luistertips van Gebiedsontwikkeling.nu. We vroegen de GO-redactie en het SKG-team van de TU Delft om hun suggesties. We sluiten het drieluik van favo’s af met de films en de muziek.

Persoonlijk

10 augustus 2022