Thumb_netwerk en knooppunten_0_1000px

Groningen eerste ‘ontsnipperde’ stad van Europa

10 september 2012

2 minuten

Nieuws Groningen mag zich de eerste ontsnipperde stad van Europa noemen. In geen andere stad zijn de barrières voor de natuur met faunatunnels, uitklimplaatsen en wildviaducten zo goed weggenomen als in Groningen.

De gemeente heeft voor tachtig procent van de barrières in de stad is een oplossing gevonden. Met de plaatsing van veertien zogenaamde ontsnipperingsmaatregelen is het eerste deel van een project afgerond waarmee zoveel mogelijk barrières voor de natuur in de stad worden weggenomen. De natuur in de stad krijgt daarmee ruim baan. Tot nu werden faunatunnels, uitklimplaatsen en wildviaducten vooral toegepast langs rijkswegen.

Kleine zoogdieren en amfibieën

Van 2002 tot 2007 zijn op 22 locaties ontsnipperingsmaatregelen getroffen, zoals bij de aanleg van de busbaan langs de Peizerweg, in de Siersteenlaan ter hoogte van de Eelderbaan, de kruising van de Hunzezone met de Olgerweg en onder het Euvelgunnertracé. Omdat uit onderzoek bleek dat deze voorzieningen vlot na aanleg ervan intensief werden gebruikt door kleine zoogdieren en amfibieën is vanaf 2008 gewerkt aan de uitvoering van een integraal ontsnipperingsproject.

Hiervan profiteren zoogdieren en amfibieën die zich zonder dergelijke voorzieningen niet goed kunnen verspreiden in en rond de stad. Het gaat om amfibieën zoals de zwaar beschermde poel- en heikikker, maar ook meerdere martersoorten waaronder de das, hermelijn, wezel en bunzing maken gebruik van de voorzieningen. Net als meer algemene soorten als egel, eekhoorn en de beschermde waterspitsmuis.

Mogelijk lopen straks ook vossen, reeën, konijnen en hazen over de ecoducten die rond 2013 worden aangebracht over de oostelijke ringweg. Een nieuwe soort voor de stad is de das. Deze is de laatste jaren vanuit het zuiden opgerukt naar het noorden en recent zijn er waarnemingen in het zuidoostelijke deel van de stad, westelijk van Meerstad.

Oversteken

De maatregelen zijn uitgevoerd op verschillende plaatsen in de stad waar dieren wegen, kanalen en spoorlijnen moeten oversteken. Aan de uitvoering ervan werkten ook andere beheerders van infrastructuur mee, zoals de Provincie, Rijkswaterstaat en Prorail. De waterschappen nemen ontsnipperingsmaatregelen mee bij de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water, omdat er op diverse plaatsen natuurlijke oevers worden gerealiseerd.

Kosten

Ook in de komende jaren worden bij de uitvoering van infrastructuurprojecten, zoals de Zuidelijke Ringweg, de tram en de kadeversterking langs het Reitdiep, ecologische compensatiemaatregelen getroffen. De totale kosten van het gehele project worden geschat op 2,2 miljoen euro. Met de afronding van het eerste deel van de maatregelen heeft de gemeente bijna een half miljoen euro geïnvesteerd.


Cover: ‘Thumb_netwerk en knooppunten_0_1000px’Meest recent

woningbouw bouwen amsterdam houthaven

Wonen is zoveel meer dan stenen stapelen alleen

Flip ten Cate fileert het huidige woningbouwdebat waarin het louter over kwantiteit, geld en bouwmethoden lijkt te gaan. Terwijl wonen zoveel meer is dan alleen bouwen. Nederland heeft een traditie hoog te houden in bouwen aan samenleven.

Opinie

23 mei 2024

Gracht in Dordrecht door Celli07 (bron: Shutterstock)

Vanuit gezondheid ontwerpen leidt tot meer woningen (en een gezondere omgeving)

Wat krijg je als de gezondheid van de huidige en toekomstige bewoners leidend is bij het ontwerpen van de stad? Niet alleen een gezondere leefomgeving, maar ook meer woningen – aldus de provincie Zuid-Holland.

Onderzoek

22 mei 2024

Centraal Station in Rotterdam door Alexandre Rotenberg (bron: Shutterstock)

De plint programmeren met data: onderbouwing in plaats van onderbuik

Aantrekkelijke plinten zijn van groot belang voor een levendige en aantrekkelijke stad, maar hoe zorg je als gebiedsontwikkelaar voor het ideale programma? Keuzes onderbouwen met data in plaats van de onderbuik laten spreken.

Uitgelicht
Analyse

22 mei 2024