Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (bron: Shutterstock)

Hand in hand in Rotterdam

6 februari 2012

1 minuut

Onderzoek Onder het motto 'Op weg naar een gezonde woningmarkt' wordt de instortende woningmarkt in de Rotterdamse regio aangepakt. Gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen werken samen aan wijken en buurten die aansluiten bij de wensen van de bewoners. Een leerzame en troostrijke casus over een geplaagde regio die de handen uit de mouwen steekt en de problemen voortvarend aanpakt.

Het begon allemaal in 2009. De verstedelijkingsperiode 2005-2010 liep op zijn einde en de voorbereidingen voor een nieuwe ronde verstedelijkingsafspraken waren net gestart. Op verzoek van het ministerie van VROM/WWI was netjes een gebiedsdocument opgesteld met regionale opgaven, allemaal integraal en gebiedsgericht. Maar er klopte iets niet. De woningbouw in de regio stokte. Mede door de kredietcrisis en landelijke recessie werden nieuwe woningen nauwelijks meer gekocht waardoor overal in de regio projecten stil vielen. De bouwproductie was niet meer die oude vertrouwde machine die je kon aansturen en waarmee je gebiedsontwikkelingen kon aanjagen.

Zie bijlage voor de volledige publicatie.

Zie ook:

- Verstedelijkingsscenario's 2020 regio Rotterdam
- Maaskoepelatlas
- Perspectief

http://www.stadsregio.info/documenten/SRP%202011-12-09%20Perspectief%203%202011.pdf


- Woningmarktstrategie Haaglanden


Cover: ‘Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px’ door Onbekend (bron: Shutterstock)Meest recent

Zonnepanelen op het dak van een gebouw door Richie Quintyne NVEST (bron: shutterstock)

Duurzame energie in de regio, een passend ontwerp begint bij de goede vraagstelling

In de eerste ronde Regionale Energiestrategieën ging het ook over ruimtelijke kwaliteit. Hoe landen ingrepen in de energie-infrastructuur in onze omgeving? PBL en Royal HaskoningDHV plozen de plannen door en formuleren lessen & tips.

Uitgelicht
Onderzoek

25 april 2024

sportcampus Zuiderpark, Den Haag door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Wat is goed in de ruimtelijke ordening?

De vraag ‘wat is een goede ruimtelijke ordening?’ wint aan gewicht nu we als samenleving meer ambities hebben dan er aan ruimte beschikbaar is. Alle reden voor een nadere reflectie, door hoogleraren Marlon Boeve en Co Verdaas.

Uitgelicht
Analyse

24 april 2024

Centrum Haarlem door Maykova Galina (bron: shutterstock)

Lokaal kijken naar de lange termijn, de visie en ervaringen van Willem Hein Schenk

In het boekje Sturen op Stadsarrangementen deelt architect Willem Hein Schenk de inzichten die hij verkreeg met zijn podcastserie de Haarlem Sessies. In een interview vertelt hij wat zijn belangrijkste lessen zijn: “Kijk naar de lange termijn”.

Interview

24 april 2024