Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (bron: Shutterstock)

Hand in hand in Rotterdam

6 februari 2012

1 minuut

Onderzoek Onder het motto 'Op weg naar een gezonde woningmarkt' wordt de instortende woningmarkt in de Rotterdamse regio aangepakt. Gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen werken samen aan wijken en buurten die aansluiten bij de wensen van de bewoners. Een leerzame en troostrijke casus over een geplaagde regio die de handen uit de mouwen steekt en de problemen voortvarend aanpakt.

Het begon allemaal in 2009. De verstedelijkingsperiode 2005-2010 liep op zijn einde en de voorbereidingen voor een nieuwe ronde verstedelijkingsafspraken waren net gestart. Op verzoek van het ministerie van VROM/WWI was netjes een gebiedsdocument opgesteld met regionale opgaven, allemaal integraal en gebiedsgericht. Maar er klopte iets niet. De woningbouw in de regio stokte. Mede door de kredietcrisis en landelijke recessie werden nieuwe woningen nauwelijks meer gekocht waardoor overal in de regio projecten stil vielen. De bouwproductie was niet meer die oude vertrouwde machine die je kon aansturen en waarmee je gebiedsontwikkelingen kon aanjagen.

Zie bijlage voor de volledige publicatie.

Zie ook:

- Verstedelijkingsscenario's 2020 regio Rotterdam
- Maaskoepelatlas
- Perspectief

http://www.stadsregio.info/documenten/SRP%202011-12-09%20Perspectief%203%202011.pdf


- Woningmarktstrategie Haaglanden


Cover: ‘Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px’ door Onbekend (bron: Shutterstock)Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de grote beurt

Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Deze week kwamen de grote ingrepen in de stad aan bod: boulevards, kanaal- en spoorzones en ziekenhuiscampussen.

Nieuws

28 september 2023

Brussel, België door Imladris (bron: Shutterstock)

Wonen en werken bewust mixen, de Brusselse aanpak

Ook in België zijn watergebonden stadslocaties in trek. Hoe voorkom je dat de bedrijvigheid aldaar wordt weggedrukt? Afke Laarakker nam poolshoogte in Brussel en tekende een aanpak op waarin de overheid bewust stuurt op een mix van functies.

Casus

28 september 2023

Workshop door Glamourmanifest en ZO!City (bron: Glamourmanifest en ZO!City)

Gebiedstransformatie #4: zo bouw je een ge(s)laagde samenwerking op

Bij de TU Delft start de nieuwe leergang Stedelijke Transformatie. Expert Saskia Beer licht met een serie artikelen de bijzondere aspecten van transformatieprocessen toe. In deel 4 (slot): het bouwen aan samenwerking.

Uitgelicht
Analyse

27 september 2023