Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (Shutterstock)

Hand in hand in Rotterdam

6 februari 2012

1 minuut

Onderzoek
Onder het motto 'Op weg naar een gezonde woningmarkt' wordt de instortende woningmarkt in de Rotterdamse regio aangepakt. Gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen werken samen aan wijken en buurten die aansluiten bij de wensen van de bewoners. Een leerzame en troostrijke casus over een geplaagde regio die de handen uit de mouwen steekt en de problemen voortvarend aanpakt.

Het begon allemaal in 2009. De verstedelijkingsperiode 2005-2010 liep op zijn einde en de voorbereidingen voor een nieuwe ronde verstedelijkingsafspraken waren net gestart. Op verzoek van het ministerie van VROM/WWI was netjes een gebiedsdocument opgesteld met regionale opgaven, allemaal integraal en gebiedsgericht. Maar er klopte iets niet. De woningbouw in de regio stokte. Mede door de kredietcrisis en landelijke recessie werden nieuwe woningen nauwelijks meer gekocht waardoor overal in de regio projecten stil vielen. De bouwproductie was niet meer die oude vertrouwde machine die je kon aansturen en waarmee je gebiedsontwikkelingen kon aanjagen.

Zie bijlage voor de volledige publicatie.

Zie ook:

- Verstedelijkingsscenario's 2020 regio Rotterdam
- Maaskoepelatlas
- Perspectief

http://www.stadsregio.info/documenten/SRP%202011-12-09%20Perspectief%203%202011.pdf


- Woningmarktstrategie HaaglandenMeest recent

Van hobbywijk naar duurzame wijk door Claudia Bouwens (KAN Bouwen)

Ecolonia revisited: het duurzame pionierswijkje 30 jaar verder

30 jaar oud is het bont samengestelde Dubo-wijkje Ecolonia inmiddels. René Didde reisde af naar Alphen aan den Rijn en sprak met bewoners, ontwerpers en andere betrokkenen. Wat zijn de lessen?

Casus

11 augustus 2022

Muziek en films door Maksim Safaniuk (Shutterstock)

Ontspannen genieten en bijleren deel 3 (slot): de GO.nu-films en muziek

De zomer is natuurlijk niet compleet zonder de lees- en luistertips van Gebiedsontwikkeling.nu. We vroegen de GO-redactie en het SKG-team van de TU Delft om hun suggesties. We sluiten het drieluik van favo’s af met de films en de muziek.

Persoonlijk

10 augustus 2022

GO zomertour door CrispyPork / Ineke Lammers (Shutterstock bewerkt door GO.nu)

GO zomertour 2022 #4: Boston

Voor aflevering 4 van de GO Zomertour steken we de oceaan over. In Boston nemen we onder leiding van Jaap Modder The Big Dig onder de loep, waarbij snelweg 93 onder de grond werd gebracht.

Uitgelicht
Casus

9 augustus 2022