Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (bron: Shutterstock)

Handreiking stedelijke herprogrammering woningbouw

11 oktober 2011

2 minuten

Onderzoek Hoe bouwen we alleen nog wat we echt nodig hebben? Dat is de centrale vraag in de handreiking stedelijke herprogrammering woningbouw die voor u ligt. Niet voor niets, want de huidige woningmarkt stagneert en de gebieds- en locatieontwikkeling zit in een impasse. Met veel vragen en onzekerheden als gevolg.

Handreiking stedelijke herprogrammering woningbouw - Afbeelding 1

‘Handreiking stedelijke herprogrammering woningbouw - Afbeelding 1’


Nederlandse gemeenten worden in hevige mate geconfronteerd met de gevolgen van de economische crisis. Terwijl de inkomsten teruglopen, wordt een actieve rol en regie gevraagd bij het zoeken naar nieuwe wegen. Dit in een tijd waarin de centrale overheid zich steeds meer terugtrekt uit de wereld van de volkshuisvesting en de ruimtelijke ordening. Gemeenten lopen niet weg voor deze uitdaging, maar kunnen deze opgave alleen aan in nauwe samenwerking met alle partijen op de woningmarkt. Het is nu zaak samen te zoeken naar nieuwe wegen. Dit is volop aan de gang, met vallen en opstaan. Elke stad doet dat in haar eigen tempo. Maar het is juist nu van belang om gezamenlijk te zoeken naar creatieve oplossingen voor vraagstukken rond de stedelijke herprogrammering, kennis en ervaringen te delen en te leren van elkaar.

Vanuit de inzichten uit de G32 Conferentie in Delft van dit jaar, de bijdragen van de steden en de verschillende interviews zijn nu de belangrijkste benaderingen en ervaringen geïnventariseerd en gebundeld. Daarmee is deze handreiking geen handleiding of blauwdruk. Het is eerder een eerste stap die het belang onderstreept van het roer omgooien. Zij biedt ingrediënten of tools om met elkaar in gesprek te gaan. Zij biedt ook houvast om gezamenlijk een nieuwe taal en een nieuw gedachtepatroon te ontwikkelen. Wij hopen in die zin dat deze handreiking bijdraagt aan de discussies in de verschillende steden en oplossingen dichterbij brengt. Op de website van het G32-Stedennetwerk zullen de uitwerkingen van de deelnemende gemeenten gebundeld worden.

Zie bijlage voor de volledige publicatie.

Zie ook:


Cover: ‘Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px’ door Onbekend (bron: Shutterstock)Meest recent

Wembley stadion in Londen door FedericoCangiano (bron: Shutterstock)

Het grote vlaggenschip, dit leert Feyenoord City ons over aanjagers en vertragers in gebiedsontwikkeling

De vervlechting van aanjagers met gebiedsontwikkeling creëert zowel kansen als risico’s, zo laten Wouter Jan Verheul en collega-onderzoekers van Arcadis zien met hun onderzoek naar Feyenoord City. Wat kunnen we hiervan opsteken?

Uitgelicht
Analyse

24 mei 2024

Project Groeneweerd, onderdeel van de Tuinen van Zandweerd in Deventer. door Jonah Samyn (bron: De Architect)

Landschappelijk klein wonen met elkaar, zo ontwerpt Woonpioniers dat

Het tikt behoorlijk veel boxjes: compact wonen zonder veel spullen en ballast, in de sociale huur, onder architectuur ontworpen en ingepast in stedenbouw en landschap. We kijken rond bij acht bijzondere tiny houses in Deventer.

Casus

24 mei 2024

GO weekoverzicht 23 mei 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de realiteitscheck

Deze week stond op Gebiedsontwikkeling.nu de realiteitscheck centraal. Van de woningbouw in het coalitieakkoord, de inzet van data voor de invulling van plinten en de manier waarop verdichting helpt bij een gezonde leefomgeving.

Weekoverzicht

23 mei 2024