Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (Shutterstock)

Handreiking stedelijke herprogrammering woningbouw

11 oktober 2011

2 minuten

Onderzoek
Hoe bouwen we alleen nog wat we echt nodig hebben? Dat is de centrale vraag in de handreiking stedelijke herprogrammering woningbouw die voor u ligt. Niet voor niets, want de huidige woningmarkt stagneert en de gebieds- en locatieontwikkeling zit in een impasse. Met veel vragen en onzekerheden als gevolg.

Handreiking stedelijke herprogrammering woningbouw - Afbeelding 1

Handreiking stedelijke herprogrammering woningbouw - Afbeelding 1


Nederlandse gemeenten worden in hevige mate geconfronteerd met de gevolgen van de economische crisis. Terwijl de inkomsten teruglopen, wordt een actieve rol en regie gevraagd bij het zoeken naar nieuwe wegen. Dit in een tijd waarin de centrale overheid zich steeds meer terugtrekt uit de wereld van de volkshuisvesting en de ruimtelijke ordening. Gemeenten lopen niet weg voor deze uitdaging, maar kunnen deze opgave alleen aan in nauwe samenwerking met alle partijen op de woningmarkt. Het is nu zaak samen te zoeken naar nieuwe wegen. Dit is volop aan de gang, met vallen en opstaan. Elke stad doet dat in haar eigen tempo. Maar het is juist nu van belang om gezamenlijk te zoeken naar creatieve oplossingen voor vraagstukken rond de stedelijke herprogrammering, kennis en ervaringen te delen en te leren van elkaar.

Vanuit de inzichten uit de G32 Conferentie in Delft van dit jaar, de bijdragen van de steden en de verschillende interviews zijn nu de belangrijkste benaderingen en ervaringen geïnventariseerd en gebundeld. Daarmee is deze handreiking geen handleiding of blauwdruk. Het is eerder een eerste stap die het belang onderstreept van het roer omgooien. Zij biedt ingrediënten of tools om met elkaar in gesprek te gaan. Zij biedt ook houvast om gezamenlijk een nieuwe taal en een nieuw gedachtepatroon te ontwikkelen. Wij hopen in die zin dat deze handreiking bijdraagt aan de discussies in de verschillende steden en oplossingen dichterbij brengt. Op de website van het G32-Stedennetwerk zullen de uitwerkingen van de deelnemende gemeenten gebundeld worden.

Zie bijlage voor de volledige publicatie.

Zie ook:Meest recent

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022