Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (bron: Shutterstock)

Handreiking stedelijke herprogrammering woningbouw

11 oktober 2011

2 minuten

Onderzoek Hoe bouwen we alleen nog wat we echt nodig hebben? Dat is de centrale vraag in de handreiking stedelijke herprogrammering woningbouw die voor u ligt. Niet voor niets, want de huidige woningmarkt stagneert en de gebieds- en locatieontwikkeling zit in een impasse. Met veel vragen en onzekerheden als gevolg.

Handreiking stedelijke herprogrammering woningbouw - Afbeelding 1

‘Handreiking stedelijke herprogrammering woningbouw - Afbeelding 1’


Nederlandse gemeenten worden in hevige mate geconfronteerd met de gevolgen van de economische crisis. Terwijl de inkomsten teruglopen, wordt een actieve rol en regie gevraagd bij het zoeken naar nieuwe wegen. Dit in een tijd waarin de centrale overheid zich steeds meer terugtrekt uit de wereld van de volkshuisvesting en de ruimtelijke ordening. Gemeenten lopen niet weg voor deze uitdaging, maar kunnen deze opgave alleen aan in nauwe samenwerking met alle partijen op de woningmarkt. Het is nu zaak samen te zoeken naar nieuwe wegen. Dit is volop aan de gang, met vallen en opstaan. Elke stad doet dat in haar eigen tempo. Maar het is juist nu van belang om gezamenlijk te zoeken naar creatieve oplossingen voor vraagstukken rond de stedelijke herprogrammering, kennis en ervaringen te delen en te leren van elkaar.

Vanuit de inzichten uit de G32 Conferentie in Delft van dit jaar, de bijdragen van de steden en de verschillende interviews zijn nu de belangrijkste benaderingen en ervaringen geïnventariseerd en gebundeld. Daarmee is deze handreiking geen handleiding of blauwdruk. Het is eerder een eerste stap die het belang onderstreept van het roer omgooien. Zij biedt ingrediënten of tools om met elkaar in gesprek te gaan. Zij biedt ook houvast om gezamenlijk een nieuwe taal en een nieuw gedachtepatroon te ontwikkelen. Wij hopen in die zin dat deze handreiking bijdraagt aan de discussies in de verschillende steden en oplossingen dichterbij brengt. Op de website van het G32-Stedennetwerk zullen de uitwerkingen van de deelnemende gemeenten gebundeld worden.

Zie bijlage voor de volledige publicatie.

Zie ook:


Cover: ‘Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px’ door Onbekend (bron: Shutterstock)Meest recent

Kinderen op fiets, Amsterdam door Dutch_Photos (bron: shutterstock.com)

Ja, Amsterdam is een 15-minuten-stad. Maar nee, zeker (nog) niet overal en voor iedereen

De 15-minuten-stad blijft een populair concept binnen gebiedsontwikkeling. Mag een stad als Amsterdam die titel ook dragen? Ja, blijkt uit onderzoek, maar een fiets, een woning in het centrum en een westerse achtergrond zijn wel van belang.

Onderzoek

27 januari 2023

Aerial top down view on PUUR21 new housing construction project part of urban development in Zutphen with Noorderhaven neighbourhood door Wirestock Creators (bron: Shutterstock)

Nieuwe EU-doelstelling ‘No Net Land Take’: stok achter de deur of schiet het zijn doel voorbij?

Nóg een ruimtelijke uitdaging erbij! De Europese Commissie heeft voor 2050 het doel ‘No Net Land Take’ gesteld, waarmee verstedelijking een halt wordt toegeroepen. De maatregel kan verregaande gevolgen hebben voor gebiedsontwikkelend Nederland.

Verslag

27 januari 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het water – als bedreiging en kans

Het water in tal van vormen staat deze week centraal op Gebiedsontwikkeling.nu. Bedreigend in het rivierenlandschap, maar ook kansen biedend op zee en in de centra van steden. En symbool voor de sprong in het diepe die we mogen maken.

Nieuws

26 januari 2023